Triodos Bank in België

De Belgische vestiging van Triodos Bank heeft haar groei in 2017 gehandhaafd. We zijn hierin geslaagd dankzij het engagement en de inspanningen van alle Triodos medewerkers en ondanks de bescheiden economische groei, de aanhoudende lage rente als gevolg van een overvloed aan liquiditeiten op de markt en de extra operationele kosten als gevolg van de toenemende regulering.

Via de kredieten die we verlenen verbinden we ons met maatschappelijk relevante initiatieven die we ondersteunen in hun ontwikkeling, bijvoorbeeld Cinema Palace in cultuur, Greensky in hernieuwbare energie, Vierwinden basisschool in het diverse Molenbeek of nog, de reconversie van Loods 20, erkend als erfgoed, aan Gentse dokken.

Met Triodos Impact Portfolio lanceren we een nieuwe beleggingsservice op de Belgische markt! Hiermee verruimen we ons aanbod naar duurzame beleggers met een laagdrempelige service in discretionair vermogensbeheer. Hiermee kunnen klanten beleggen in een korf van Triodos-beleggingsfondsen. Triodos Bank zorgt voor een actief beheer van de korf, helemaal in lijn met het beleggersprofiel van de klanten.

Triodos Bank financiert projecten en ondernemingen die bijdragen aan positieve veranderingen in de samenleving. We tonen zo in de praktijk hoe banken en fondsbeheerders een positieve rol kunnen spelen in de strijd tegen klimaatverandering en sociale ongelijkheid. We gebruiken die positie ook om op verschillende fora noodzakelijke veranderingen in de financiële sector aan te kaarten. Want elke financiële beslissing houdt ook een maatschappelijke keuze in.

Ook in 2018 zetten Triodos Bank en haar medewerkers volop in op die dubbele noodzaak:

Financing change – Changing finance.

Vier Winden basisschool is een Nederlandstalige buurtschool gelegen in Molenbeek, Brussel. Met kinderen die letterlijk komen vanuit de Vier Windstreken: de school omarmt die multiculturaliteit en put er de rijkdom uit.

Hoe vertalen deze en andere ontwikkelingen zich in de cijfers?

Het balanstotaal van Triodos Bank België nam in 2017 met 7,1 % toe en rondde zo de kaap van 2 miljard euro, een nieuwe mijlpaal in de gestage groei van Triodos Bank in België. 141 medewerkers (+11 %) zetten zich in voor een kwalitatieve dienstverlening aan 75.000 klanten (+5,6 %). Meer dan 7.000 onder hen zijn certificaathouder. Zij hebben in 2017 voor 14,2 miljoen netto bijgedragen aan de kapitaalsverhoging van de bank.

Duurzame kredietverlening

Triodos Bank België groeide verder in duurzame kredieten (+13,6 %, tegenover +18,5 % in 2016) en heeft nu in totaal 1,5 miljard euro uitgeleend.

Het geld ging naar duurzame projecten in een hele waaier aan sectoren, waaronder zorg, cultuur, onderwijs, hernieuwbare energie en duurzaam vastgoed. Het gaat om grote en kleine projecten. Een coöperatieve bio-winkel. De renovatie van een arthouse cinema in Brussel. Of een krediet van tientallen miljoenen euro voor een windmolenpark langs de E40 tussen Leuven en Luik dat rechtstreeks elektriciteit levert voor de spoorlijnen. Omdat Triodos Bank transparant is vind je een volledig overzicht van onze kredietklanten op de website.

Woonkredieten voor energiezuinig bouwen en verbouwen groeiden zelfs met 25 % en vertegenwoordigen 14,5 % van de kredietportefeuille en: hoe energiezuiniger het project, hoe gunstiger het tarief. Ook voor co-housingprojecten past Triodos Bank een gunstiger tarief toe!

Toevertrouwde middelen

De spaardeposito’s van Triodos klanten zijn in 2017 met 6,5 % gegroeid tot 1,7 miljard euro (10 % in 2016), een groei in evenwicht met de groei in kredieten.

Triodos Bank verleent alleen kredieten op basis van het spaargeld dat klanten haar toevertrouwen: het spaargeld vormt de ‘werkmiddelen’ van de bank. De bank ontleent uit principe geen geld bij andere banken of bij de Europese Centrale bank. Zo verbinden we eenduidig en transparant spaarders en kredietklanten.

Beleggingen

Triodos biedt duurzaam beleggen en vermogensbeheer aan bij klanten die financieel rendement willen koppelen aan positieve impact op het beleid van beursgenoteerde bedrijven. In 2017 groeiden de Triodos-beleggingsfondsen in België met 19,1 % (tegenover 12 % in 2016). Dat is het gevolg van nieuwe kapitaalinlagen en hogere beurskoersen. Duurzaam vermogensbeheer nam toe met 16,4 % (+32 % in 2016).

Kerncijfers

Download XLS

 

 

 

in duizenden euro’s

2017

2016

1

Bovenstaande bedragen zijn vóór eliminatie van onderlinge transacties tussen Triodos-maatschappijen.

 

 

 

 

 

 

Toevertrouwde middelen

1.763.395

1.656.570

Aantal rekeningen

78.402

73.696

 

 

 

Kredieten

1.521.037

1.323.859

Aantal

3.777

3.286

 

 

 

Balanstotaal1

2.029.732

1.895.244

 

 

 

Totaal baten

44.763

41.332

Bedrijfslasten

–30.865

–28.050

Waardeveranderingen van vorderingen

–239

–378

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat voor belastingen

13.659

12.904

Belastingen bedrijfsresultaat

–4.751

–3.830

 

 

 

 

 

 

Nettowinst

8.908

9.074

 

 

 

Aantal medewerkers ultimo

139

127