Kerncijfers

Download XLS

 

 

 

 

 

 

Bedragen in miljoenen euro’s

2017

2016

2015

2014

2013

 

 

 

 

 

 

Getallen van voorgaand jaar zijn aangepast in verband met een stelselwijziging waarbij de waarderingsgrondslag van vastgoed in eigen gebruik is aangepast van actuele kostprijs naar kostprijs (verkrijgings- of vervaardigingsprijs). Voor een nadere uitleg zie de ‘general accounting principles’ binnen het Engelstalige jaarverslag.

1

Inclusief fondsen in beheer bij gelieerde partijen die niet in de consolidatie zijn betrokken.

2

De nettowinst per aandeel is berekend over het in het boekjaar gemiddeld aantal uitstaande aandelen.

3

Betreft alle medewerkers in dienst van Triodos Bank NV, exclusief medewerkers in dienst van de joint venture Triodos MeesPierson.

4

De verhouding tussen het hoogste en mediaan salaris (bij de bepaling van het mediaan salaris wordt het hoogste salaris niet meegenomen) is conform de criteria van het Global Reporting Initiative (GRI) en voldoet aan de betreffende best practice. Alle salarissen worden berekend op fulltime basis. Over de verhouding tussen het hoogste en het laagste salaris wordt verslag gedaan op pagina 43 van het medewerkersverslag.

 

 

 

 

 

 

Financieel

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

1.013

904

781

704

654

Toevertrouwde middelen

8.722

8.025

7.283

6.289

5.650

Kredieten

6.598

5.708

5.216

4.266

3.545

 

 

 

 

 

 

Balanstotaal

9.902

9.081

8.211

7.152

6.447

Fondsen in beheer1

4.604

4.373

4.087

3.480

3.199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal in beheer gegeven vermogen

14.506

13.454

12.298

10.632

9.646

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

240,3

217,6

211,6

189,6

163,7

Bedrijfslasten

–190,2

–171,9

–150,2

–138,4

–112,6

Waardeverminderingen kredietportefeuille

–1,8

–5,7

–7,6

–11,1

–17,1

Waardeveranderingen deelnemingen

1,3

–1,5

0,2

0,2

0,2

Belastingen bedrijfsresultaat

–12,2

–9,3

–13,3

–10,2

–8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettowinst

37,4

29,2

40,7

30,1

25,7

 

 

 

 

 

 

(Common) equity tier 1 ratio

19,2%

19,2%

19,0%

19,0%

17,8%

Leverage ratio

8,9%

8,8%

8,4%

8,8%

8,7%

Bedrijfslasten/totaal baten

79%

79%

71%

73%

69%

Rendement op eigen vermogen in %

3,9%

3,5%

5,5%

4,4%

4,3%

Rendement op activa in %

0,4%

0,3%

0,5%

0,4%

0,4%

 

 

 

 

 

 

Per aandeel (in EUR)

 

 

 

 

 

Intrinsieke waarde per jaareinde

83

82

81

78

77

Nettowinst2

3,19

2,83

4,40

3,41

3,23

Dividend

1,95

1,95

1,95

1,95

1,95

 

 

 

 

 

 

Aantal certificaathouders

40.077

38.138

35.735

32.591

31.304

Aantal rekeningen – retail

808.090

759.738

707.057

628.321

556.146

Aantal rekeningen – business

60.339

50.765

44.418

36.320

29.620

 

 

 

 

 

 

Sociaal

 

 

 

 

 

Aantal medewerkers per jaareinde3

1.377

1.271

1.121

1.017

911

Medewerkersverloop

9%

8%

14%

10%

7%

Percentage vrouwen in managementfuncties

44%

40%

38%

40%

40%

Verhouding tussen hoogste salaris en mediaan van het salaris4

5,7

5,7

5,7

5,6

5,5

 

 

 

 

 

 

Milieu

 

 

 

 

 

CO2-uitstoot (1.000 kg)

3.064

3.123

3.041

3.084

2.906