Samenvatting

Bij de beoordeling van onze resultaten streven we ernaar de juiste balans te bewaren tussen de in de bovenstaande tabel opgesomde meetbare doelstellingen en een integrale, holistische evaluatie van onze prestaties, bijvoorbeeld op basis van de reflectie die plaats vindt tijdens onze multinationale bijeenkomsten.

Vanwege het huidige monetaire beleid en de lage rentestanden blijft het verhogen van de verhouding tussen de kredieten en toevertrouwde middelen een belangrijk aandachtsgebied voor Triodos Bank. Gelet op deze context zijn we verheugd dat we deze verhouding in 2016 hebben verbeterd. We beseffen ook dat we in de komende jaren onze bestaande activiteiten goed zullen moeten voortzetten en ontwikkelen en dat wij daarnaast zullen moeten innoveren.

De vestigingen van Triodos Bank hebben afgelopen jaar samen stappen gezet om meer een lerende organisatie te worden. We hebben meer duurzame producten ontwikkeld en zullen blijven investeren in belangrijke producten voor de toekomst, zoals de betaalrekening van onze Britse vestiging en duurzame leningen aan particulieren. We hebben ook het bereik van onze activiteiten verbreed om zo relaties in stand te houden en uit te bouwen waardoor de gemeenschappen waarmee we samenwerken worden verbonden.

In 2016 was er veel te vieren, maar tegelijkertijd leven we in een tijdperk van ontwrichting. Om de uitdagingen en kansen die hiermee gepaard gaan op te pakken, zullen we blijven voortbouwen op ons werk in de toekomst en zo bijdragen aan de ondersteuning en financiering van een nieuwe sociale, duurzame en slimme economie.

Zeist, 24 maart 2017

Raad van Bestuur Triodos Bank
Peter Blom, Voorzitter
Pierre Aeby
Jellie Banga