Vooruitzichten

Triodos Bank zal haar activiteiten verder ontwikkelen op basis van het nieuwe driejarenplan dat in 2016 is ingegaan. In het kader van dit bedrijfsplan zullen we naar mogelijkheden zoeken om onze conventionele kernactiviteiten aan te vullen met andere activiteiten, innovatieve benaderingen van duurzaam bankieren ontwikkelen, onze relatiegerichte aanpak verdiepen, en ons leervermogen als organisatie vergroten.

Mits zich geen onvoorziene omstandigheden voordoen, verwacht Triodos Bank voor 2017 een stabielbedrijfsresultaat. Triodos Bank zal haar impact verder vergroten door diversificatie van haar kredietportefeuille en hoogwaardige dienstverlening waarbij duurzaamheid centraal staat, en zal ondernemingen ondersteunen en financieren die de duurzame impact van hun activiteiten willen vergroten. We onderkennen hier bij dat de door de financiële crisis veroorzaakte recessie en het in een aantal landen traag verlopende herstel, mogelijk de resultaten van Triodos Bank verder zal beïnvloeden. Vanwege deze factoren verwacht Triodos Bank voor 2017 een stabiele nettowinst, vergelijkbaar met 2016.