Resultaten

11%

Het balanstotaal
van Triodos Bank is met 11% gestegen tot
EUR 9,1 miljard.

Hieronder volgen de belangrijkste resultaten die in 2016 zijn gerealiseerd en wordt gedetailleerde informatie gegeven over de divisies, producten en diensten van Triodos Bank, de algehele impact van de bank en haar vooruitzichten voor de komende jaren. Daarnaast wordt beknopte informatie gegeven over de belangrijkste risico’s en compliance. Omdat de waardegedreven missie van Triodos Bank geïntegreerd is in de strategie van de bank, hebben deze resultaten betrekken op zowel financiële als niet-financiële prestaties. Doel van de onderstaande informatie is om inzicht te bieden in de mate waarin onze missie en strategische doelstellingen in de praktijk zijn gerealiseerd.