Milieujaarverslag

Triodos Bank bevordert duurzame ontwikkeling, zowel in de wijze waarop wij het aan ons toevertrouwde geld uitlenen en investeren als op de wijze waarop wij als organisatie werken. We meten actief onze impact op het milieu en reduceren deze waar mogelijk, onder andere door de keuze van specifieke leveranciers.

Onze kerndoelstellingen voor 2016

Hoe hebben we gepresteerd?

Voortgang in één oogopslag

 

 

 

Actief gebruik van onze inzichten in de bepalende factoren achter onze CO2-uitstoot, om zo nieuwe maatregelen te formuleren gericht op verdere reductie.

Nieuwe ‘Green Week’ in Nederland georganiseerd over allerlei thema’s, van voeding tot mobiliteit.

● ● ●

● ● ● Gerealiseerd     ● ● ○ Grotendeels gerealiseerd     ● ○ ○ Deels gerealiseerd     ○ ○ ○ Niet gerealiseerd

Uitvoeren van een BREEAM-beoordeling in 2016 van de gebouwen waarvoor dat nog niet is gebeurd.

Deels gerealiseerd. In Spanje en Duitsland wordt de beoordeling in 2017 uitgevoerd.

● ○ ○

Met toeleveranciers delen van resultaten en gezamenlijke successen, zodat we kunnen komen tot het verder beperken van de milieu-impact van Triodos Bank.

Niet gerealiseerd vanwege andere prioriteiten gedurende het jaar. Deze doelstelling wordt in 2017 onderdeel van de contractmanagementcyclus.

○ ○ ○

Het jaar op hoofdlijnen

100%

Triodos Bank compenseert
de CO2 uitstoot voor de
volle 100%.

Triodos Bank is een klimaatneutrale organisatie. We reduceren onze CO2-footprint zoveel als mogelijk en compenseren het restant volledig.

De CO2-uitstoot per fte nam in 2016 af tot 2,62 ton CO2, vergeleken met 2,87 ton in 2015. De CO2-uitstoot van Triodos Bank steeg met 2,7% ten opzichte van 2015. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door de toename in het aantal m2 kantoorruimte (met 2.105 m2) en de stijging van het aantal medewerkers met 13,4%. Daarnaast steeg de uitstoot veroorzaakt door woon-werkverkeer met 13,2% en de uitstoot veroorzaakt door reizen met het openbaar vervoer met 13,6% ten opzichte van 2015.

Onderverdeling van de totale CO2-uitstoot
van Triodos Bank

De CO2-uitstoot van onze zakelijke vliegreizen daalde met 3,2%. Het toegenomen gebruik van videoconferencing en Skype for Business heeft hieraan bijgedragen. Triodos Bank wil deze uitstoot in 2017 verder verlagen.

Het gebruik van kantoorpapier daalde in 2016 aanzienlijk tot 17 kg per fte (2015: 26 kg per fte). Het gebruik van gerecycled bedrukt papier daalde met 37% tot 0,17 kg per fte. Ook het totale elektriciteitsverbruik daalde in 2016, met 8,1% per kWh per fte.

Duurzaam vastgoed

In 2016 zijn een aantal kantoren van Triodos Bank beoordeeld op basis van de BREEAM-methode. De gebouwen in Nederland en het VK scoorden ‘zeer goed’ en de gebouwen in België scoorden ‘goed’ op drie aspecten: gebruikersbeheer, gebouwbeheer en ‘asset performance’. We hebben ons ingespannen om alle gebouwen te beoordelen, de kantoren in Spanje en Duitsland worden in 2017 beoordeeld.

Afgelopen jaar heeft Triodos Bank Spanje een nieuw kantoor geopend in Malaga. De bouw van het kantoor heeft 66 ton CO2-uitstoot veroorzaakt. Deze wordt in 2017 volledig gecompenseerd.

Vooruitzichten

  • We zullen de CO2-footprintgegevens over 2016 delen met onze leveranciers om vervolgens hierover met hen in dialoog te gaan.
  • We zullen de managementinformatie van onze reisagent delen met onze medewerkers om hen meer bewust te maken van ons reisgedrag.
  • In drie landen (Nederland, België en het VK) wordt een gezamenlijk inkoopproces opgestart voor de aanschaf van printers. Na de inwerkingstelling van de nieuwe printers zal bijgehouden worden of een daling in het gebruik van papier gerealiseerd wordt.
  • In 2017 zal in al onze vestigingen een ‘Green Week’ worden georganiseerd. De Green Week, die voor het eerst in onze Britse vestiging werd georganiseerd en in 2016 ook in Nederland, is erop gericht om bewustwording in meer duurzaam gedrag bij onze medewerkers te stimuleren.