Triodos Investment Management

Beleggingen vinden plaats via beleggingsfondsen of beleggingsinstellingen die de naam Triodos dragen en door Triodos Investment Management worden beheerd. Triodos Investment Management bestaat uit Triodos Investment Management B.V. en Triodos Investment Advisory Services B.V., beide 100%-dochterondernemingen van Triodos Bank N.V.

De fondsen van Triodos Investment Management beleggen uitsluitend in duurzame thema’s, zoals inclusieve financiering, duurzame handel, biologische landbouw en voeding, klimaat en energie, kunst en cultuur, en beursgenoteerde ondernemingen die bovengemiddeld presteren op het gebied van milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en governance.

EUR 3,3 miljard

In 2016 steeg het totale
beheerd vermogen van
Triodos Investment
Management met 5%
tot EUR 3,3 miljard
(2015: stijging van 17%).

De fondsen publiceren elk hun eigen jaarverslag en de meeste fondsen hebben elk een eigen Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Triodos Investment Management is verantwoordelijk voor 17 beleggingsfondsen voor zowel particuliere als institutionele beleggers, met een totaal beheerd vermogen van EUR 3,3 miljard. In 2016 steeg het totale beheerd vermogen van de beleggingsfondsen met 5% tot EUR 157 miljoen (2015: stijging van 17%). De relatief bescheiden groei van het beheerd vermogen is deels het gevolg van het verzelfstandigen van Triodos Renewables plc (EUR 138 miljoen). Deze vennootschap wordt sinds maart 2016 niet meer door Triodos Investment Management beheerd en opereert nu onder de naam Thrive Renewables.

Wereldwijd groeit onder beleggers het besef dat hoe zij nu hun geld beleggen, bepalend is voor hoe de wereld er in toekomst uit zal zien. Ze kiezen steeds vaker voor beleggingsproducten met een betekenisvolle en meetbare impact. Triodos Investment Management ziet dit als een veelbelovende ontwikkeling gelet op de vele uitdagingen waarvoor de wereld staat, zoals klimaatverandering en de toenemende ongelijkheid. De VN heeft een groot aantal van deze uitdagingen opgepakt in haar Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals (SDG’s)). De SDG’s zijn onderdeel van een nieuwe agenda voor duurzame ontwikkeling en bieden een gezamenlijk kader en een duidelijke stimulans voor beleggers om deze mondiale uitdagingen samen aan te pakken.

Met name Triodos Organic Growth Fund, Triodos Microfinance Fund, Triodos Groenfonds en Triodos Renewables Europe Fund profiteerden van de groeiende belangstelling voor duurzaam beleggen en realiseerden in 2016 een groei van respectievelijk 25%, 17%, 14% en 14% (in 2015 bedroeg de groei respectievelijk 11%, 32%, 9% en 3%).

Vooruitzichten

Met meer dan 25 jaar ervaring in het samenbrengen van waarden, visie en financieel rendement, en gezien de in heel Europa toenemende vraag naar impactvolle beleggingsproducten, heeft Triodos Investment Management er alle vertrouwen in dat haar fondsen beleggers zullen blijven aantrekken.

Triodos Investment Management zal haar internationale distributiestrategie verbreden en nieuwe Europese markten toevoegen aan haar distributienetwerk, om zo meer beleggers de kans te geven te beleggen in de waardengedreven beleggingsproducten die cruciaal zijn voor de verduurzaming van de samenleving. Triodos Investment Management zal blijven streven naar verdere ontwikkeling en groei door zowel het uitbreiden en verder ontwikkelen van de bestaande fondsen als het creëren van nieuw impactvolle beleggingsproducten. Al met al is Triodos Investment Management goed gepositioneerd om verder te groeien.

De strategie van Triodos Investment Management zal zich blijven richten op individuele beleggers, vermogende particulieren, ‘family offices’ en (semi-)institutionele beleggers.

Gelet op de ambitie om haar impact verder te vergroten, de uitdagende marktomstandigheden en de toenemende regelgevingsdruk, voorziet Triodos Investment Management voor 2017 een stijging van het beheerd vermogen naar EUR 4,0 miljard.