Divisies en resultaten van Triodos Bank

De activiteiten van Triodos Bank zijn onderverdeeld in twee kerndivisies: de spaar- en kredietverleningsactiviteiten en Triodos Investment Management. Hieronder geven we een overzicht van de activiteiten binnen beide divisies, inclusief een korte omschrijving van de aard van de activiteiten, de belangrijkste deelsectoren en de resultaten daarvan in 2016. Tot slot kijken we naar de vooruitzichten voor de toekomst.

  • De spaar- en kredietverleningsactiviteiten, bestaande uit Retail en Business Banking, inclusief Private Banking, waren in 2016 goed voor 81% van de nettowinst van Triodos Bank.
  • Triodos Investment Management, dat ook Investment Advisory Services omvat, was goed voor 19% van de nettowinst van Triodos Bank.

Triodos Bank biedt beleggers en spaarders producten en diensten aan en gebruikt de verdiensten daarvan om nieuwe en bestaande ondernemingen te financieren. De nadruk ligt daarbij op ondernemers die bijdragen aan het verbeteren van het milieu of toegevoegde waarde leveren op sociaal of cultureel gebied. Deze producten en diensten worden onderstaand nader beschreven.

Zowel Triodos Bank als haar stakeholders hechten steeds meer belang aan het waarborgen van de vertrouwelijkheid van klantgegevens. We volgen de ontwikkelingen op dit onderwerp, dat nauw aansluit op onze waarden, nauwkeurig. In 2016 hebben we samen met XS4ALL en Bits for Freedom mogelijke trajecten onderzocht voor het verder waarborgen van de vertrouwelijkheid van klantgegevens. We zijn van plan om dit in 2017 verder te ontwikkelen.