Verslag van de Raad van Bestuur

Het verslag in het kort

Het verslag van de Raad van Bestuur beschrijft de visie van Triodos Bank op de wereld waarin zij opereert, de impact en activiteiten van de bank in 2016 en haar vooruitzichten voor de toekomst.

Om de leesbaarheid van dit hoofdstuk te bevorderen, is de tekst opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Een algemeen deel: de algemene visie op de wereld waarin we leven en de plek van Triodos Bank daarin.
 • Een analyse van belangrijke ofwel materiële onderwerpen. Deze onderwerpen zijn vastgesteld door onze stakeholders en Triodos Bank zelf en komen op verschillende plekken in dit jaarverslag terug.
 • Een samenvatting van onze strategische doelstellingen en prestaties en doelen voor de toekomst.
 • Onze resultaten: zowel wat betreft onze impact als financieel en voor alle vestigingen van Triodos Bank alsmede Triodos Investment Management.
 • Informatie over de belangrijkste risico’s en compliance.

Reacties op het jaarverslag zijn van harte welkom. U kunt uw feedback sturen naar arfeedback@triodos.nl.

 • Verandering financieren in een tijd van ontwrichting

  We leven in een wereld waarin meer dan ooit alles met elkaar samenhangt. Het was nog nooit zo eenvoudig om ...

  Lees meer
 • Onze stakeholders

  Triodos Bank versterkt haar veerkracht door proactief de dialoog aan te gaan met haar stakeholders.

  Lees meer
 • Strategische doelstellingen

  Strategische doelstellingen uit het driejarenplan 2016-2018 en de doelstellingen voor 2017.

  Lees meer
 • Resultaten

  Hieronder volgen de belangrijkste resultaten die in 2016 zijn gerealiseerd en wordt gedetailleerde informatie gegeven over ...

  Lees meer
 • Sociaal jaarverslag

  Onze medewerkers zijn van essentieel belang voor het realiseren van onze missie.

  Lees meer
 • Milieujaarverslag

  Triodos Bank bevordert duurzame ontwikkeling, zowel in de wijze waarop wij ...

  Lees meer
 • Divisies en resultaten

  De activiteiten van Triodos Bank zijn onderverdeeld in twee kerndivisies.

  Lees meer
 • De impact van door Triodos Bank verstrekte financieringen

  Triodos Bank wil informatie verschaffen over de sociale, culturele en ...

  Lees meer
 • Risico’s en compliance

  Risicomanagement is een fundamenteel onderdeel van bankieren.

  Lees meer
 • Samenvatting

  Bij de beoordeling van onze resultaten streven we ernaar de juiste balans te bewaren tussen ...

  Lees meer