Triodos Bank in België

De Belgische vestiging van Triodos Bank heeft in 2016 haar positie en groei gehandhaafd in een context van trage economische groei, lage rente als gevolg van een overvloed aan liquiditeiten op de markt en de introductie in 2016 van de bijdrage aan het Nederlandse depositogarantiestelsel (DGS). Tegelijkertijd zien we ook een grotere vraag in de samenleving naar verduurzaming van onze economie die zich vertaalt in een toenemend aantal (financiële) producten en diensten die daarop inspelen.

Triodos Bank België realiseerde een groei in duurzame kredieten van 18,5% (11% in 2015) en heeft nu in totaal 1,3 miljard euro uitgeleend. De deposito’s van spaarklanten zijn in 2016 met 10% gegroeid tot 1,6 miljard euro (11% in 2015).

In 2017 bouwen 127 Triodos medewerkers in België verder op het élan van 2016 waarbij we in het bijzonder inzetten op een meer divers aanbod in beleggingen en verdere groei en diversificatie van onze kredietportefeuille in de verschillende sectoren waar de bank actief is. De kwalitatieve relatie met onze klanten staat hierbij vooraan.

Thomas Van Craen
Directeur

“Triodos Bank verbindt ondernemers met spaarders en beleggers met als doel: geld inzetten voor positieve veranderingen. Dat is de veranderkracht van geld. Onze jaarcijfers over 2016 tonen dat steeds meer mensen die ambitie met ons delen.”

Kijk hier voor de video-boodschap van Thomas Van Craen over de jaarresultaten 2016.

Kerncijfers

Download XLS

 

 

 

in duizenden euro’s

2016

2015

 

 

 

1

Bovenstaande bedragen zijn vóór eliminatie van onderlinge transacties tussen Triodos-maatschappijen.

 

 

 

Toevertrouwde middelen

1.656.570

1.504.188

Aantal rekeningen

73.696

67.784

 

 

 

Kredieten

1.323.859

1.158.488

Aantal

3.286

2.875

 

 

 

Balanstotaal1

1.895.244

1.700.551

 

 

 

Totaal baten

41.332

40.212

Bedrijfslasten

–28.050

–27.292

Waardeveranderingen van vorderingen

–378

–1.101

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat voor belastingen

12.904

11.819

Belastingen bedrijfsresultaat

–3.830

–3.579

 

 

 

 

 

 

Nettowinst

9.074

8.240

 

 

 

Aantal medewerkers ultimo

127

122

 

 

 

Positieve impact

Niet zozeer de cijfers op zich zijn belangrijk, wel de positieve impact die we samen met onze 71.000 (+8%) klanten realiseren: voor elke 100 euro deposito’s die klanten ons toevertrouwen, verlenen we 79 euro kredieten aan duurzame projecten in de reële economie. Welke projecten dat zijn, kan je nagaan via https://www.triodos.be/nl/over-triodos-bank/zie-wat-uw-geld-doet/. Het zijn projecten in een hele waaier aan sectoren, gaande van cultuur en voeding over hernieuwbare energie tot duurzaam vastgoed. Maatschappelijke noden zijn hierbij het uitgangspunt.

Verbinden

Nieuwe kredietprojecten uit 2016 die hierin in het oog springen zijn bv. Wind aan de Stroom waar Triodos Bank de bouw van vijf windturbines van Wind aan de Stroom op de linkerscheldeoever van de haven van Antwerpen financiert, TLX Construct, een startende projectontwikkelaar in duurzaam vastgoed of Färm, een cooperatieve met biowinkels in het Brusselse die erop gericht is de afstand tussen klant en producent te verkleinen. Bij Triodos Bank vinden zij niet enkel een krediet maar ook de verbinding met de Triodos spaarklanten zoals een van hen treffend stelt: “We weten precies waar het geld vandaan komt en waar het naartoe gaat”.

Beleggen en beînvloeden

In 2016 groeiden de Triodos beleggingsfondsen in België met 12% terwijl duurzaam vermogensbeheer toenam met 32%. Via ons aanbod duurzaam beleggen en vermogensbeheer koppelen Triodos klanten financieel rendement aan positieve impact op het beleid van beursgenoteerde bedrijven. Hoe dat in zijn werk gaat, hebben enkele van onze Relationship managers Personal & Private Banking uitvoerig toegelicht in de Kanaal-Z reportages Hoe werkt een duurzaam beleggingsfonds? en Financiële en duurzaamheidcriteria gecombineerd.