Grafiekgenerator

Triodos Bank streeft naar positieve verandering. Vandaar onze onconventionele zienswijze voor het beoordelen van impact. Bij ons gaat het om kwaliteit, niet om kwantiteit. Maar ook al is ‘groter niet altijd beter’, toch kunnen statistieken een rijker beeld geven van de impact van financiering door Triodos Bank. Daarom vermelden we deze gegevens naast onze financiële resultaten.
Lees het hoofdstuk Impact om meer te weten te komen.

Impactmetingen

Dankzij de kredietverlening van Triodos Bank en Triodos Investment Management aan culturele instellingen konden in 2016 13,7 miljoen bezoekers (2015: 14,3 miljoen) in heel Europa genieten van culturele evenementen in bioscopen, theaters en musea.

Impactmetingen

Dankzij de door Triodos Bank en Triodos Investment Management verstrekte financiering konden 422 verzorgingshuizen in Europa in 2016 zorg bieden aan circa 35.000 ouderen (2015: 25.000), wat overeenkomt met 19 dagen zorgverlening per klant van Triodos Bank.

Impactmetingen

Triodos Bank en haar beleggingsfondsen, die via Triodos Investment Management worden aangeboden, financieren ondernemingen die het gebruik van met name duurzame bronnen versterken. Daarnaast ondersteunt de bank projecten op het gebied van energiebesparing en bevordering van energie-efficiëntie. Eind 2016 financierden Triodos Bank en haar beleggingsfondsen op het gebied van energie en klimaat gezamenlijk 381 projecten in heel Europa (2015: 358). De gezamenlijke opwekkingscapaciteit van deze projecten was 2.400 MW (2015: 2.100 MW). Dankzij deze projecten werd afgelopen jaar de uitstoot van 1,7 miljoen ton CO2 vermeden en de hoeveelheid duurzame energie die werd opgewekt kwam overeen met het de elektriciteitsbehoefte van 1,2 miljoen Europese huishoudens (2015: 1 miljoen).

Impactmetingen

De in opkomende markten gespecialiseerde fondsen van Triodos Investment Management verstrekten in 2016 financieringen aan 100 microfinancieringsinstellingen in 44 landen (2015: 45). Deze instellingen bereikten circa 13,7 miljoen mensen die sparen voor hun toekomst (2015: 10,2 miljoen) en 20,2 miljoen mensen die geld lenen om hun kwaliteit van leven te verbeteren (2015: 15,5 miljoen).

Impactmetingen

De in opkomende markten gespecialiseerde fondsen van Triodos Investment Management verstrekten in 2016 financieringen aan 100 microfinancieringsinstellingen in 44 landen (2015: 45). Deze instellingen bereikten circa 13,7 miljoen mensen die sparen voor hun toekomst (2015: 10,2 miljoen) en 20,2 miljoen mensen die geld lenen om hun kwaliteit van leven te verbeteren (2015: 15,5 miljoen).

Impactmetingen

Met het areaal biologische landbouwgrond dat in 2016 door Triodos Bank en Triodos Investment Management werd gefinancierd, kon in 2016 het equivalent van 32 miljoen maaltijden worden geproduceerd, oftewel voldoende voedsel om 29.000 mensen van een duurzaam dieet te voorzien (2015: 30.700 mensen).

Impactmetingen

In 2016 maakten circa 2,0 miljoen mensen gebruik van het werk van educatieve initiatieven die door Triodos Bank werden gefinancierd (2015: 986.000).