Vooruitzichten

Triodos Investment Management heeft het volste vertrouwen dat de door haar beheerde fondsen beleggers zullen blijven aantrekken, voortbouwend op meer dan 20 jaar ervaring in het samenbrengen van waarden, visie en beleggingsrendementen. Gelet op de toenemende vraag in geheel Europa van beleggers in impact investing naar een ervaren, betrouwbare en professionele partner op dat vlak, verwacht Triodos Investment Management haar internationale distributiestrategie te verbreden door nieuwe markten toe te voegen aan haar distributienetwerk.

Triodos Investment Management streeft ernaar een evenwichtige portefeuille van impact investing fondsen op te bouwen, en daarbij een bijdrage te leveren aan het realiseren van de duurzame werelddoelen van de Verenigde Naties (UN Sustainable Development Goals). Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar menselijke waardigheid en ontwikkeling en verantwoordelijkheid en zorg voor de aarde.

Om haar reputatie als innovatieve beleggingsbeheerder te versterken, is Triodos Investment Management continu op zoek naar ontwikkeling en groei, zowel door expansie binnen de bestaande fondsen als door het creëren van nieuwe op waarde gebaseerde beleggingsoplossingen.

Vanaf maart 2017 verzorgt Triodos Investment Management het portefeuillebeheer van Sustainability | Finance | Real Economies SICAV – SIF (SFRE, uitgesproken als Sapphire), een beleggingsfonds dat is ontwikkeld om aanzienlijk kapitaal te verstrekken aan financiële instellingen die een bijdrage leveren aan het realiseren van basis financiële behoeften van mensen en het verbeteren van lokale economieën. De missie van het fonds om te investeren in duurzame financiële instellingen, is volledig in lijn met de missie van Triodos Investment Management om te investeren in een groeiend segment van financiële instellingen die een zinvol verschil maken voor de levens van miljoenen individuen en kleinschalige bedrijven overal ter wereld.

Het strategisch zwaartepunt van Triodos Investment Management blijft liggen bij particuliere beleggers, distributeurs en professionele beleggers die zich richten op oplossingen voor impact investing voor individuele beleggers. Daarnaast zal Triodos Investment Management blijven werken aan haar internationale distributienetwerk en institutionele beleggersbestand. Ter ondersteuning van deze ambitie zal Triodos Investment Management de beschikbare capaciteit binnen het team voor Business Development & Investor Relations gaan uitbreiden.

Ondanks uitdagende marktomstandigheden en een toename van wet- en regelgeving, is Triodos Investment Management goed gepositioneerd voor verdere groei met als doel haar impact verder te vergroten.