Financiële resultaten

Het beheerd vermogen is per ultimo 2016 gegroeid met 5,0% tot EUR 3,3 miljard. De bedrijfsopbrengsten (exclusief buitengewone resultaten) zijn gestegen met 4,4% tot EUR 31,3 miljoen (2015: EUR 30,0 miljoen). De totale inkomsten bedroegen EUR 31,4 miljoen.

De kosten zijn in 2016 gestegen met 1,9% tot EUR 23,1 miljoen (2015: EUR 23,6 miljoen) voornamelijk als gevolg van lagere overheadkosten. De nettowinst steeg met 8,3% in vergelijking met 2015 en bedroeg EUR 6,2 miljoen.

De balans van Triodos Investment Management bestaat voornamelijk uit liquide middelen, kortlopende vorderingen op beheerde entiteiten en kortlopende schulden aan Triodos Bank.