Emerging Markets

De doelstelling van de fondsen in inclusive finance en duurzame handel is bij te dragen aan de ontwikkeling van een inclusieve financiële sector in ontwikkelingslanden. Een financiële sector die transparante en verantwoordelijke financiële diensten biedt draagt bij aan de verbetering van de levenskwaliteit van mensen. Ook het bevorderen van de handel in gecertificeerde fair trade en biologische producten en het stimuleren van duurzame landbouw speelt hierin een belangrijke rol. Triodos Investment Management is van mening dat toegang tot financiële diensten een cruciale rol speelt bij het bereiken van mondiale doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling.

De Emerging Markets-activiteiten omvatten het beheer van internationaal opererende fondsen die investeren in opkomende markten in Latijns-Amerika, Afrika, Azië en Oost-Europa.

De gezamenlijke fondsen van de business line Emerging markets groeiden in 2016 met EUR 92 miljoen tot EUR 857 miljoen, een stijging van 12,1%.

De activiteiten van Triodos Fair Share Fund, Triodos SICAV II - Triodos Microfinance Fund, Triodos Sustainable Finance Foundation, Stichting Hivos-Triodos Fonds, Triodos Sustainable Trade Fund en Triodos Renewable Energy for Development Fund worden alle aangestuurd vanuit de kantoren van Triodos Investment Management in Nederland.

In 2016 hebben Triodos Fair Share Fund en Triodos Microfinance Fund een aandelenbelang in een aantal microfinancieringsinstellingen genomen. Eén daarvan is het Indiase Intellegrow. Intellegrow, dat in 2009 werd opgericht door de IntelleCap-groep, begon in 2010 met durfkapitaalfinanciering van kleine en startende middelgrote bedrijven (MKB's) in India in de volgende sectoren: landbouwkolom, groene energie, onderwijs, financiële inclusie, gezondheidszorg, en water en rioolwaterverwerking. Per september 2015 had Intellegrow 114 kredieten verstrekt aan 65 MKB's.

EUR 857 miljoen

Sinds 1994 is ons beheerd
vermogen in de micro-
financieringssector gegroeid
tot EUR 857 miljoen,
waardoor we een van de
belangrijkste investeerders
in de sector zijn.

De vier inclusive finance fondsen van Triodos Investment Management: Triodos Fair Share Fund, Triodos SICAV II – Triodos Microfinance Fund, Stichting Triodos Sustainable Finance Foundation en Stichting Hivos-Triodos – hebben in 2016 100 financieringsinstellingen en -banken in 44 landen gefinancierd. Deze instellingen hebben in totaal 20,2 miljoen mensen met een laag inkomen een lening verstrekt (2015: 15,5 miljoen). 83% van deze klanten bestaat uit vrouwen. Ongeveer 13,7 miljoen mensen werden bediend met een spaarproduct (2015: 10,2 miljoen). 41% van deze klanten woont op het platteland.

Portefeuille Triodos microfinancieringsfondsen

31 december 2016

In 2016 publiceerde Triodos Investment Management een uitgebreid impactrapport over de activiteiten in Inclusive finance. Dit was voor het eerst dat een impact investor een dergelijk uitgebreid rapport heeft uitgebracht over de impact die met de beleggingen wordt gerealiseerd. U vindt het online report hier.