Duurzaam vastgoed

De betrokkenheid van Triodos Bank bij de vastgoedsector is gestoeld op een unieke visie op duurzaamheid en op de ‘Triodos Test voor Duurzaam Vastgoed’ op basis van vier P’s: People, Planet, Profit en Project.

De marktomstandigheden voor vastgoed verbeterden in 2016 nog steeds en de herwaarderingen zijn aanzienlijk minder dan in eerdere jaren. Triodos Vastgoedfonds is dankzij een relatief lage leegstand, lange gemiddelde looptijden van huurcontracten, en een focus op beleggingen in kwaliteitsgebouwen, goed gepositioneerd in vergelijking met andere vastgoedbeleggingsfondsen. Het fonds krijgt regelmatig erkenning voor de kwaliteit van de portefeuille en zijn visie op vastgoed. De beleggingsportefeuille kende in 2016 een lichte afname van EUR 68,3 miljoen tot EUR 66,6 miljoen.

De vastgoedfinancieringen uit Triodos Vastgoedfonds, Triodos Groenfonds en Triodos Cultuurfonds hebben het afgelopen jaar bijgedragen aan een betere kwaliteit en duurzaamheid van de bebouwde ruimte. Dit gebeurde door middel van het beheer van een portefeuille van duurzame bedrijfsgebouwen met in totaal meer dan 87.000 m2 aan kantoorruimte en overige commerciële ruimte. Deze gebouwen hebben een CO2-uitstoot die bijna 40% lager ligt dan gemiddeld het geval is voor soortgelijke traditionele gebouwen.