Het Triodos-bedrijfsmodel: Creëren van waarde

  • Een waardegedreven bank, die mensen in staat stelt bewust om te gaan met geld om zo een bijdrage te leveren aan een gezonde maatschappij waarbij menselijke waardigheid centraal staat

De essentie van Triodos Bank

Kapitaalinputs

Sociaal (kapitaal)


Inspirerend (kapitaal)


Financieel (kapitaal)

Onze rol

Gedreven door missie


Financieel veerkrachtig, duurzaam en gericht op impact


Referentiepunt

Waarde-outputs

Mensen (People)


Planeet (Planet)


Welvaart (Prosperity)

De veranderende wereld

  • Inspelen op een veranderend landschap van maatschappelijke uitdagingen en innovatieve ondernemingen die ze het hoofd bieden
Triodos Bank bedrijfsmodel: Creëren van waarde (grafisch)

Bedrijfsmodel Triodos Bank in vogelvlucht

In ons bedrijfsmodel wordt inbreng van kapitaal, zoals de vaardigheden en het ondernemerschap van onze medewerkers en het geld van onze klanten, via onze kernproducten en -diensten, getransformeerd tot waarde-outputs, zoals het leveren van een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van een gezonde maatschappij.

Om dit financieel haalbaar te maken, bieden wij een eerlijke rente aan spaarders en streven we naar langetermijnrendementen voor mensen die investeren in onze beleggingsfondsen en in Triodos Bank zelf. We gebruiken deze toevertrouwde middelen om kredieten te verstrekken aan duurzame ondernemers die actief zijn in de reële economie, zodat ze reële impact kunnen leveren.

Bij het verstrekken van kredieten aan duurzame ondernemingen spreken we dat liever aan op basis van spaargelden dan dat we van andere banken lenen. Ook streven we naar een gezond evenwicht tussen kredieten en toevertrouwde middelen. We hanteren een gezond kapitaalniveau, ruimschoots boven de vereisten op grond van de regelgeving. Dit komt onze robuustheid op de lange termijn ten goede. Triodos Bank ontwikkelt door cycli van reflectie en dialogen. Vanuit onze essentie als organisatie gaan we een interactie aan met de veranderende behoeften in de maatschappij.