Kerncijfers

Download XLS

 

 

 

 

 

 

Bedragen in miljoenen euro’s

2016

2015

2014

2013

2012

 

 

 

 

 

 

1

Inclusief fondsen in beheer bij gelieerde partijen die niet in de consolidatie zijn betrokken.

2

De berekening van de (common) equity tier 1 ratio en de total capital ratio over 2016, 2015 en 2014 is gebaseerd op de verslaggevingsvereiste volgens de EU-Richtlijn Kapitaalvereisten (Capital Requirements Directive (CRD)) en de EU-Verordening Kapitaalvereisten (Capital Requirements Regulation (CRR)) zoals die luidde op de verslagdatum. De berekening van de vergelijkende cijfers is gebaseerd op de Basel III-regels.

3

De berekening van de leverage ratio over 2016, 2015 en 2014 is gebaseerd op de verslaggevingsvereiste volgens de EU-Richtlijn Kapitaalvereisten en de EU-Verordening Kapitaalvereisten zoals die luidde op de verslagdatum. De berekening van de vergelijkende cijfers is gebaseerd op de Basel III-regels.

4

De nettowinst per aandeel is berekend over het in het boekjaar gemiddeld aantal uitstaande aandelen.

5

Betreft alle medewerkers in dienst van Triodos Bank NV, exclusief medewerkers in dienst van de joint venture Triodos MeesPierson.

6

Met ingang van 2015 wordt zowel de verhouding tussen het hoogste en laagste salaris als de verhouding tussen het hoogste en mediaan salaris vermeld. De factor tussen het hoogste en het laagste salaris wordt per land berekend is gebaseerd op de verhouding in Nederland. De verhouding in andere landen is lager vanwege de geringere omvang van de kantoren en omdat de Raad van Bestuur vanuit het hoofdkantoor in Nederland opereert. De verhouding tussen het hoogste en mediaan salaris (bij de bepaling van het mediaan salaris wordt het hoogste salaris niet meegenomen) is conform de criteria van het Global Reporting Initiative (GRI) en voldoet aan de betreffende best practice. Deze factor geeft een betere indicatie van de verhouding tussen salarissen. Alle salarissen worden berekend op fulltime basis.

 

 

 

 

 

 

Financieel

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

904

781

704

654

565

Aantal certificaathouders

38.138

35.735

32.591

31.304

26.876

 

 

 

 

 

 

Toevertrouwde middelen

8.025

7.283

6.289

5.650

4.594

Aantal rekeningen

759.738

707.057

628.321

556.146

454.927

 

 

 

 

 

 

Kredieten

5.708

5.216

4.266

3.545

3.285

Aantal kredieten

50.765

44.418

36.320

29.620

24.082

 

 

 

 

 

 

Balanstotaal

9.081

8.211

7.152

6.447

5.291

Fondsen in beheer1

4.373

4.087

3.480

3.199

2.754

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal in beheer gegeven vermogen

13.454

12.298

10.632

9.646

8.045

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

217,6

211,6

189,6

163,7

151,6

Bedrijfslasten

–171,7

–150,2

–138,4

–112,6

–100,1

Waardeverminderingen kredietportefeuille

–5,7

–7,6

–11,1

–17,1

–20,9

Waardeveranderingen deelnemingen

–1,5

0,2

0,2

0,2

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat voor belastingen

38,7

54,0

40,3

34,2

30,8

Belastingen bedrijfsresultaat

–9,4

–13,3

–10,2

–8,5

–8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettowinst

29,3

40,7

30,1

25,7

22,6

 

 

 

 

 

 

(Common) equity tier 1 ratio2

19,2%

19,0%

19,0%

17,8%

15,9%

Total capital ratio2

19,2%

19,0%

19,0%

17,8%

16,0%

Leverage ratio3

8,8%

8,4%

8,8%

8,7%

9,0%

Bedrijfslasten/totaal baten

79%

71%

73%

69%

66%

Rendement op eigen vermogen in %

3,5%

5,5%

4,4%

4,3%

4,5%

Rendement op activa in %

0,3%

0,5%

0,4%

0,4%

0,4%

 

 

 

 

 

 

Per aandeel (in EUR)

 

 

 

 

 

Intrinsieke waarde per jaareinde

82

81

78

77

75

Nettowinst4

2,83

4,40

3,41

3,23

3,37

Dividend

1,95

1,95

1,95

1,95

1,95

 

 

 

 

 

 

Sociaal

 

 

 

 

 

Aantal medewerkers per jaareinde5

1.271

1.121

1.017

911

788

Medewerkersverloop

8%

14%

10%

7%

10%

Percentage vrouwen in managementfuncties

40%

38%

40%

40%

42%

Opleidingskosten per medewerker in euro’s

1.435

1.692

1.856

2.055

1.731

Verhouding tussen hoogste salaris en mediaan van het salaris6

5,7

5,7

5,6

5,5

5,5

Verhouding hoogste salaris tot laagste salaris6

9,9

9,8

9,6

9,4

9,4

 

 

 

 

 

 

Milieu

 

 

 

 

 

CO2-uitstoot (1.000 kg)

3.123

3.041

3.084

2.906

2.986

CO2-compensatie

100%

100%

100%

100%

100%