Vooruitzichten

Ons Europese netwerk van vestigingen zal het hart blijven vormen van de inspanningen van Triodos Bank om de groei van duurzaam bankieren en de impact ervan te bevorderen. Triodos Bank zal het concept van een op waarden gebaseerde bank actief blijven promoten en uitdragen, en laten zien hoe dat kan leiden tot diepgewortelde veranderingen op lange termijn in de kwaliteit van leven van mensen.

Naar verwachting zullen alle vestigingen van Triodos Bank zich in 2017 verder ontwikkelen en autonoom groeien.

In Spanje gaat Triodos Bank op zoek naar samenwerkingen met organisaties die dezelfde waarden aanhangen. De kantoren worden ruimtes om te netwerken en anderen te ontmoeten. Er komt een pilot voor interne en publieke activiteiten in aanvulling op de traditionele bankdiensten. In het eerste kwartaal van het jaar worden voor het eerst Triodos Investment Funds aan klanten aangeboden. Efficiëntie is daarbij een belangrijk aandachtspunt, om de veelomvattende ontwikkelingen in IT, producten en diensten die in 2016 werden ingevoerd in de organisatie te verankeren.

De vestiging in het Verenigd Koninkrijk komt in 2017 met een particuliere betaalrekening. De vestiging zal zich richten op de diversificatie van kredieten om de maatschappelijke, culturele en milieutechnische impact te vergroten. Daarnaast wordt kritisch gekeken naar activiteiten op het gebied van social impact bonds – het bijeenbrengen van kapitaal voor klanten in gebieden met maatschappelijke problemen, zoals jeugdwerkloosheid, dakloosheid en kwetsbare kinderen.

De Nederlandse vestiging blijft zich bezighouden met het verbinden van duurzame sectoren om de duurzaamheidsbeweging als geheel te versterken. Met behulp van moderne technologie wordt de menselijke benadering van Triodos Bank ondersteund om zo vooral de diensten op het gebied van klantcontacten te verbeteren. De vestiging wil contact gaan opnemen met alle zakelijke en particuliere klanten en hun relatie met de organisatie versterken.

In België zal Triodos Bank zich verder richten op de diversificatie en structurele groei van de kredietportefeuille. Duurzame hypotheken zullen naar verwachting hun groei doorzetten dankzij een formule waarbij verbeteren van de energie-efficiëntie wordt beloond met lagere tarieven. Diversificatie van de kredietportefeuille en toenemende provisiebaten zijn eveneens een punt van aandacht.

In Duitsland zal de focus weer liggen op de groei van de kredietportefeuille door ontwikkeling van nieuwe markten, zoals duurzaam vastgoed en de maatschappelijke sector, naast gerichte activiteiten voor de regio Berlijn. De online ervaring van klanten wordt nog verder verbeterd door ontwikkeling van onder meer een banking app om zo de onderlinge relatie te versterken.

Al deze inspanningen moeten ertoe leiden dat het aantal particuliere klanten, beleggers en kredietnemers van Triodos Bank toeneemt en dat de krachtige idee wordt bevorderd van geld bewust inzetten om een positieve verandering te bewerkstelligen. De aandacht blijft daarbij volledig uitgaan naar een positieve impact, zodat de levenskwaliteit van mensen op lokale markten wordt verbeterd dankzij een pan-Europese basis.