Impact-investeringen

Beleggingen vinden plaats via beleggingsfondsen of beleggingsinstellingen die de naam Triodos dragen en door Triodos Investment Management worden beheerd. De fondsen worden door Triodos Bank en derden zoals andere banken aangeboden aan retailbeleggers en niet-retailbeleggers in meerdere landen. De aangeboden beleggingsfondsen variëren wat betreft omvang en risicoprofiel. Voor meer informatie hierover kunt u hier het hoofdstuk ‘Triodos Investment Management’ lezen.

Afgelopen jaar kocht Triodos Bank een adviesbureau op het gebied van Social Impact Bonds op, Evidence Based Social Investments (ESBI). Dit gebeurde met het oog op verdere ondersteuning van het baanbrekende werk van Triodos Corporate Finance op het gebied van nieuwe financieringsmodellen in sociale beleggingen in het Verenigd Koninkrijk. Het team in het Verenigd Koninkrijk steunde ook Thrive, een bedrijf voor groene energie dat eerder door Triodos zelf werd beheerd, in een inschrijving op retailobligaties waarmee binnen een maand GBP 7,5 miljoen bijeengebracht werd.

Door de strengere regels voor retailinvesteringen in België is duurzaam beleggen daar minder aantrekkelijk geworden. Hierdoor behaalde de vestiging slechts 50% van de doelstelling in Socially Responsible Investment-fondsen: de groei bedroeg 12% (2015: 42%) of EUR 191 miljoen. De Belgische vestiging beheert nu Private Banking-fondsen met een waarde van EUR 351 miljoen (2015: 266 miljoen). De groei in beleggingen in Socially Responsible Investment-fondsen bleef achter bij de prognoses. Dit gold ook voor de groei in certificaten in Triodos Bank zelf. De redenen hiervoor waren de steeds strengere regelgeving voor retailbeleggingen en de uitdaging van het differentiëren van echt duurzame beleggingen.

In Spanje werd in de loop van het jaar een nieuw pensioenplan ontwikkeld op basis van strenge criteria voor Socially Responsible Investment en impact. Er werd met een campagne aan het eind van het jaar, in combinatie met het permanente aanbod van certificaten, EUR 12 miljoen aan eigen vermogen bijeengehaald. Ruim 8.000 Spaanse klanten beleggen nu in Triodos Bank.

Gedurende het jaar werd EUR 3,3 miljoen belegd in het Triodos Sustainable Fund in Duitsland. Het fonds heeft nu een totale waarde van EUR 12,6 miljoen (2015: 9,5 miljoen).

In Nederland was de groei van uitgekeerde middelen 8% en EUR 95 miljoen (2015: 181 miljoen). Het Triodos Multi Impact Fund, dat in december 2015 geïntroduceerd werd, investeert ongeveer 30% van de belegde middelen in zorgvuldig gekozen impact bonds en ongeveer 70% in Triodos Investment Funds en -producten. Het fonds steeg in het boekjaar naar EUR 38 miljoen.

De Nederlandse vestiging leverde over het jaar EUR 67 miljoen aan nieuw kapitaal voor de bank zelf, met 1.700 nieuwe certificaathouders die zijn gaan beleggen. Hun gezamenlijke beleggingen in Nederland bedragen nu EUR 462 miljoen.