Duurzaam sparen en financieren

Grotere impact door duurzame financiering

Triodos Bank wil blijvend een positie verwerven als vooraanstaande bank binnen de duurzame sectoren waarin zij actief is. Door meer kredieten te verstrekken, vergroten we ook de impact, zowel voor duurzame bedrijven als via groene hypotheken voor huishoudens. De kredietportefeuille is opnieuw gegroeid en in de meeste vestigingen verder gediversifieerd.

De kredietportefeuille van de Duitse vestiging groeide voor het derde jaar op rij, met 19,5% (2015: 15,7%) of EUR 41,0 miljoen. Nieuwe verplichtingen uit hoofde van leningen waren meer gediversifieerd, met in het bijzonder kredieten aan een verzorgingshuis en een zonne-energieproject. De vestiging heeft ook nieuwe relaties opgebouwd met organisaties die actief zijn in het onderwijs en duurzame gebouwen, teneinde de banden met deze sectoren verder te versterken.

Ondanks turbulente marktomstandigheden in de nasleep van het EU-referendum heeft de vestiging in het Verenigd Koninkrijk afgelopen jaar weer kredieten verstrekt aan een brede reeks sectoren, waaronder gezondheidszorg, biologisch voedsel en community ownership. Wat betreft bruto nieuwe kredieten was het daardoor het beste jaar ooit. Als gevolg daarvan is de netto kredietverstrekking in Britse ponden gestegen met 14,4%. Vanwege het zwakke pond vergeleken met de euro daalde de totale waarde aan kredieten in het Verenigd Koninkrijk in 2016 echter met 2,0%. Zakelijke kredieten betroffen onder meer de financiering van het grootste grondgebonden zonne-energieproject ooit en de eerste installaties voor koude-warmteopslag. Er werd een begin gemaakt met het innovatieve financieringsinitiatief 'Warmer Homes and Greener Communities', waarvoor in totaal GPB 15 miljoen beschikbaar is voor kredieten aan de sociale woningbouw voor het realiseren van ecologische en maatschappelijke voordelen.

In België kwam de kredietportefeuille boven de doelstelling uit, wat betreft zowel zakelijke leningen als hypotheken. De kredietportefeuille werd niet zoals gepland gediversifieerd en de verdeling van leningen in de sector bleef gelijk aan die in 2015. Dit blijft een aandachtspunt. De verhouding tussen kredieten en toevertrouwde middelen, een belangrijke graadmeter van de gezondheid van de bank in het algemeen, bleef zeer hoog en bedroeg aan het eind van het jaar 80% (2015: 77%). De Belgische kredietportefeuille nam met 14% toe tot 1,324 miljoen (2015: EUR 1,159 miljoen). Het kantoor in Gent dat in 2015 werd geopend, richtte zich voornamelijk op spaartegoeden, investeringen en gemeenschapsontwikkeling. Vanwege de nabijheid van plaatselijke duurzame ondernemingen is daar in de loop van 2016 ook een begin gemaakt met kredietverstrekking.

Het brutovolume van verstrekte leningen in Spanje bedroeg EUR 354 miljoen, bijna twee keer zoveel als in 2015. De nettogroei bedroeg EUR 143 miljoen, een drievoudige toename ten opzichte van 2015. Door de lage rentes waren deze leningen echter minder winstgevend dan voorheen en steeg het aantal vervroegd afgeloste leningen. Diversificatie van de kredietportefeuille kreeg in 2016 in alle sectoren in Spanje prioriteit. Dit werd met name gerealiseerd door verstrekking van duurzame hypotheken en kredieten aan gemeentes. In de loop van het jaar ging een pilot van start voor de verstrekking van persoonlijke leningen voor het gebruik van verantwoorde producten en diensten, zoals hybride passen en medische behandelingen.

In Nederland steeg het aantal kredieten in overeenstemming met de doelstellingen met 7% (2015: 38%). Gedurende het jaar werd in Nederland een nieuwe propositie geïntroduceerd waarmee kleine bedrijven leningen kunnen afnemen. Ook werd een mediacampagne speciaal gericht op bedrijven gelanceerd. Leningen aan duurzame ondernemingen namen toe met 10% of EUR 70 miljoen, met inbegrip van een aantal grote aflossingen. Duurzame hypotheken, waarbij mensen een prikkel krijgen te kiezen voor meer milieuvriendelijke huizen, groeiden met 33% of EUR 133 miljoen (2015: 46%).

De totale voorzieningen voor dubieuze debiteuren daalden van 0,16% van de gemiddelde kredietportefeuille in 2015 tot 0,10% in 2016. Hieruit bleek dat de kwaliteit van de kredietportefeuille van Triodos Bank goed was. Dit is veel lager dan het gemiddelde van de Europese banksector, wat een duidelijk signaal afgeeft over de kracht van leningen aan de reële economie, de waarde van sterke relaties met cliënten en aandacht op de lange termijn voor projecten en ondernemingen met maatschappelijke impact.

Duurzaam sparen

De vestigingen van Triodos Bank zetten zich in voor een beter evenwicht tussen kredieten en deposito's. Zij deden dit door de kredieten te laten afnemen en de deposito's te laten stijgen. De verhouding daalde in 2016 marginaal, van 72% in 2015 naar 71%. Dit blijft daarom een belangrijke uitdaging voor ons.

Veel mensen vinden het duurzaam aanwenden van hun geld een aantrekkelijk idee. Het is vaak de aanleiding om een rekening te openen bij Triodos Bank. Dit bewustzijn is grotendeels te danken aan de kracht van het merk Triodos Bank en de goede reputatie van de bank in alle landen. Spaartegoeden hebben in 2016 bij alle vestigingen van Triodos Bank een aanzienlijke groei doorgemaakt.

Door een toename van particuliere klanten met 7%, en van zakelijke klanten met ruim 14% heeft de Nederlandse vestiging de haar toevertrouwde middelen weten te verhogen met EUR 431 miljoen (2015: EUR 397 miljoen). Per het jaareinde bedroeg het aantal klanten dat door de vestigingen werd bediend 300.000.

Ondanks de invoering van een nieuw bancair systeem in de eerste helft van het jaar en de introductie van nieuwe tarieven voor betaalrekeningen en banktransacties in de tweede helft, heeft de Spaanse vestiging momenteel 223.000 klanten. Dit aantal is bereikt door een gemiddelde toename van 2.000 klanten per maand en bijna 10% in totaal.

De vestiging in het Verenigd Koninkrijk overtrof het afgelopen jaar de doelstellingen wat betreft deposito's, inclusief zakelijke rekeningen-courant. Spaargelden (exclusief zakelijke rekeningen-courant) stegen met 7,5% en GBP 58 miljoen (2015: GBP 72 miljoen).

De Belgische vestiging wist ook het hele jaar door nieuwe spaarders aan te trekken, ondanks de lage rentes en weinig reclame. De groei werd versterkt door negatieve berichten in de media over traditionele banken in België. Spaartegoeden stegen met 10% (2015: 10%).

De Duitse vestiging introduceerde een nieuwe digitale verkoopaanpak, waarmee nieuwe rekeningen sneller geopend kunnen worden. Hierdoor zou het aantal nieuwe particuliere klanten moeten stijgen. Hoewel de belangrijkste focus op toename van de kredietportefeuille ligt, stegen de toevertrouwde middelen in Duitsland met 16% (2015: 25%). De vestiging bedient nu ruim 13.000 klanten.