Een referentiepunt voor de duurzame banksector

De voordelen van duurzaam bankieren toont Triodos Bank niet alleen via haar financieringsactiviteiten. De bank wil ook in bredere zin laten zien dat geld via het banksysteem op een bewuste manier kan worden ingezet, zodat geld een positieve verandering kan bewerkstelligen en direct bijdraagt aan de strategische doelstelling van de bank om te fungeren als referentiepunt voor bankiersactiviteiten. Deze rol wordt door stakeholders zeer gewaardeerd en blijft een centrale strategische doelstelling van de organisatie.

In Spanje organiseerde Triodos Bank een 'Banking on Values'-dag, met diverse activiteiten op de locaties waar Triodos Bank een verkoopkantoor heeft. Aan deze activiteiten deden 1.200 mensen mee, die zo de kans kregen om in contact te komen met andere klanten en meer te weten te komen over de projecten die met hun geld gefinancierd worden. De vestiging is ook actiever in netwerken met verschillende organisaties op het gebied van waarden, een menselijke economie en duurzaamheid. Zo was de vestiging betrokken bij de introductie van B Corp Spain, een accreditatie-instantie voor duurzame bedrijven. Ook werd een overeenkomst ondertekend met La Bolsa Social, een bedrijf voor waardengedreven crowdfunding, en kwamen samenwerkingen tot stand met universiteiten en netwerken van maatschappelijke ondernemers.

De Belgische en Nederlandse vestigingen ontwikkelden een gezamenlijke visie voor de gezondheidszorgindustrie, in het kader waarvan activiteiten voor stakeholders uit de hele sector werden georganiseerd. De Belgische vestiging verstevigde haar positie as industrie-expert door samenwerkingen met organisaties in diverse sectoren omtrent onder meer de maatschappelijke gevolgen van een vergrijzende bevolking, de uitdagingen van de circulaire economie in de onroerendgoedsector en bedrijfsliefdadigheid in de culturele sector. Triodos Bank ontving van Fairtrade België de driesterren Havelaarprijs: de hoogst mogelijke score voor Fairtrade-praktijken in het bedrijfsleven.

Gedurende het jaar fungeerde de Nederlandse vestiging als katalysator voor het duurzame bedrijfsleven in verschillende activiteiten zoals de Hart-Hoofdprijs en 'meetups' voor ondernemers uit verschillende sectoren, waarbij bijvoorbeeld een internationaal geroemde kunstenaar samenwerkt met ondernemers in de gezondheidszorg. De vestiging was ook betrokken bij belangrijke discussies gerelateerd aan ons werk zoals de 'fosfaatwet', waarmee invloed werd uitgeoefend op wetgeving voor duurzame melkveehouderijen. Daarnaast was er samenwerking met partners in De Groene Zaak in een openbaar debat over de klimaatplannen van de regering.

In het Verenigd Koninkrijk was Triodos Bank het afgelopen jaar prominent aanwezig in de media dankzij de aanstelling van de nieuwe Managing Director en onderzoek dat werd uitgebracht om bewustzijn van duurzaam bankieren te vergroten. De vestiging nam ook deel aan Banking Futures, een forum voor een structurele dialoog tussen meerdere stakeholders over bankhervormingen. Door dit initiatief worden de banden tussen het financiële systeem en de reële economie versterkt.