Hoe de wereld er in 2016 uitzag

Duurzaamheid is een integraal onderdeel geworden van het leven van veel mensen en bedrijven. Dit betreft een structurele ontwikkeling, niet een trend. In veel landen was gedurende het jaar een dialoog gaande over de rol van bedrijven en financiering in de samenleving. Daaruit blijkt dat het publiek steeds meer voelt voor verandering. Deze discussie leidde in 2016 onder meer tot een groeiend aantal 'desinvesteringsinitiatieven' van verschillende organisaties, waaronder financiële instellingen, liefdadigheidsinstellingen en universiteiten, die hun beleggingen op morele en financiële gronden weghaalden uit bedrijven die actief zijn in fossiele brandstoffen.

Duurzaamheid wordt meer en meer omarmd door zowel grote als kleinere banken. Sommige zien het als een belangrijke marktmogelijkheid in deze periode na de bancaire crisis; andere zien het als een langetermijntraject voor de toekomstige gezondheid van hun organisatie.

Deze trend heeft ertoe geleid dat veel banken zichzelf in de markt zetten als ethisch en transparant en dat zij in 2016 actiever concurreerden om duurzame leningen en investeringen, wat grotere concurrentie betekent voor Triodos Bank in alle landen waar we actief zijn.

Grote aantallen klanten blijven kiezen voor Triodos Bank als hun primaire bank, omdat deze voldoet aan hun financiële behoeften en overeenstemt met hun waarden. Dit heeft gedurende het jaar geresulteerd in een groei van de spaartegoeden, leningen en investeringen.

Een opvallende ontwikkeling dit jaar was de keuze van de Britse stemmers in een met veel ruchtbaarheid omgeven referendum om de EU te verlaten. Triodos Bank heeft de korte- en langetermijngevolgen van dit referendum onderzocht en gebleken is dat het geen invloed had op de onderliggende groeitrends in de vestiging in het Verenigd Koninkrijk. Triodos Bank blijft actief in het Verenigd Koninkrijk.

Hogere kosten, lagere marges en een groter effect: ziehier de uitdaging voor de banksector.

Ook in 2016 was er nog sprake van historisch lage rentes, deels vanwege het surplus aan geld als gevolg van kwantitatieve versoepeling, het monetaire antwoord van de overheid op het gebrek aan economische groei gedurende het jaar. Waar een lage rentevoet gunstig is voor kredietnemers, is het slecht nieuws voor gewone spaarders.

De hogere kosten, die gepaard gaan met de naleving van regelgeving en met de lagere marges als gevolg van de lagere rentes en de toenemende concurrentie om de particuliere en de zakelijke klant (ofwel uitsluitend op basis van de prijs, ofwel van banken die graag krediet willen verlenen voor aantrekkelijke ‘duurzame’ leningen), namen gedurende het jaar toe.

Voor veel banken betekende dit hogere tarieven voor producten en diensten. In België werd nog meer gespaard als gevolg van belastingvoordelen gerelateerd aan gereguleerde spaarrekeningen, waardoor de liquiditeit toenam en de rentemarge voor de banken nog verder werd verkleind. Door deze ontwikkelingen kwam de winstgevendheid van de bank onder druk te staan.

Ondanks een uitdagend klimaat voor leningen zijn onze filialen erin geslaagd de totale kredietportefeuille uit te breiden. Dit is onontbeerlijk, willen wij als Triodos Bank onze impact vergroten. Het blijft een belangrijk aandachtspunt om te zorgen voor een gezond evenwicht tussen de groei van de kredietportefeuille en een relatief sterke instroom van deposito's.

Hoe hebben we gepresteerd?

Triodos Bank heeft gedurende het jaar haar impact in alle duurzame sectoren weten te vergroten. Afgelopen jaar sloot de bank de duurzaamste energiedeal van alle Europese financiële instellingen, die de eerste plaats opleverde in het 'Renewables Infrastructure Investment in Europe 2016' in het verslag over transacties in 2015 van de Clean Energy Pipeline.

Triodos Bank wil vanzelfsprekend haar missie verwezenlijken en haar impact vergroten. Daarvoor is het van belang om een volledig pakket diensten en een eersteklas klantenservice aan te bieden aan zowel particuliere als zakelijke klanten, en om het volume transacties daarmee te vergroten.

In sommige landen, zoals Nederland en Spanje, biedt Triodos Bank inmiddels een volledig pakket aan diensten. De Spaanse vestiging heeft in 2016 een nieuw bancair hoofdsysteem ingevoerd, waarmee het aanbod aan internetbankieren werd vernieuwd en een nieuwe mobiele bancaire service werd ingevoerd. In het Verenigd Koninkrijk werkte de vestiging verder aan de ontwikkeling van een betaalrekening die nu naar verwachting in 2017 voor de klant beschikbaar zal zijn. Ook werd Triodos Bank werd tijdens de UK Better Society Awards uitgeroepen tot Bank of the Year vanwege haar financiering van goede doelen en not-for-profit-ondernemingen.

Gedurende het jaar heeft Triodos Bank haar aanwezigheid en impact verder uitgebreid, met een nieuw kantoor in Berlijn, het verstrekken van de eerste lening vanuit het vorig jaar geopende kantoor in Gent, en de opening van nieuwe kantoren in Londen en Malaga, gericht op het verbeteren van klantrelaties en het stimuleren van ontmoetingen en netwerkmogelijkheden in de menselijke economie.

Triodos Bank wil haar kapitaalbasis verder versterken, zodat ze haar activiteiten kan blijven uitbreiden en met name haar kredietportefeuille verder kan groeien. In 2016 is in totaal 97 miljoen euro aan nieuw kapitaal aangetrokken binnen het Europese netwerk van Triodos Bank, waarbij 2.403 nieuwe certificaathouders konden worden verwelkomd.

De Nederlandse vestiging speelde een actieve rol in een initiatief waarbij wordt onderzocht hoe Triodos Bank zich kan bewegen buiten de huidige kernactiviteiten. Dit doet zij vanuit het LEAF Lab (Local Economy and Alternative Finance Initiatives), waarin samen met collega-banken en universiteiten wordt gewerkt aan experimenten om lokale economieën duurzamer en veerkrachtiger te maken.

Het agentschap van Triodos Bank in Frankrijk ligt met de ontwikkeling van zijn activiteiten op schema, maar is nog geen volwaardige vestiging.

Dankzij de sterke relatie met en de bereidheid van klanten om Triodos Bank aan te bevelen, slaagt de organisatie erin steeds populairder te worden. Meer dan de helft van de Nederlandse klanten is bereid de organisatie aan anderen aan te bevelen, een extreem hoge score voor welke bank dan ook. In Duitsland won Triodos Bank afgelopen jaar twee prijzen: ‘Beste Geschäftskundenbank’ (Handelsblatt) en ‘Beste nachhaltige Bank’, beide op verkiezing van klanten. In hun awards voor 2016 riepen de Belgische kranten De Tijd en L'Echo het Triodos Sustainable Mixed Fund uit tot 'Beste fonds' in de categorie 'Gemengde fondsen met neutraal risico'. In Spanje bleek uit een onderzoek door de onafhankelijke klantenorganisatie OCU dat Triodos Bank de hoogste klanttevredenheid van alle banken heeft.

Deelname aan een lerende organisatie

Triodos Bank zet zich in voor een cultuur van co-creatie, verankerd in de op waarden gebaseerde missie. Door middel van een jaarlijkse conferentie voor medewerkers wordt deze cultuur voor een grote en gevarieerde groep collega's ingebed in de organisatie. In 2016 werd deze conferentie in Barcelona georganiseerd, in nauwe samenwerking tussen het hoofdkantoor en de Spaanse vestiging. Het thema was 'Transformatie: elkaar ontmoeten, verandering mogelijk maken’.

Alle vestigingen en Triodos Investment Management ontwikkelden een online sociaal platform, 'Engage', dat inmiddels ook al in gebruik is. Dit platform is gericht op verbetering van de manier waarop medewerkers informatie krijgen, met elkaar in contact treden, samenwerken en leren. Het platform werd al snel gemeengoed voor medewerkers in de gehele organisatie

Medewerkers werkten het afgelopen jaar actief samen met de diverse vestigingen. Zo lanceerden de Triodos Foundation en de afdeling Human Resources in Spanje een pilot waarin tien medewerkers samenwerkten aan de ontwikkeling van een activiteitenprogramma voor collega's en hun families, klanten en stakeholders in de organische tuin van het centrale kantoor.

In Nederland werkt Triodos Bank steeds meer met projectteams bestaand uit medewerkers van meerdere afdelingen in plaats van de traditionele afdelingsteams. Hierdoor kunnen nieuwe initiatieven voor de verbetering van de klantervaring versneld worden ontwikkeld. Het tweede programma van Triodos Hart-Hoofd Impuls dat in Nederland gehouden werd, behelsde een dialoog over de ontwikkeling van leiderschap, financiering, personeel en marketing ten dienste van de ontwikkeling van ondernemers, bedrijven en medewerkers.

De vestiging in het Verenigd Koninkrijk ontwikkelde een nieuwe personeelsstrategie om een basis te leggen voor de groei van het aantal medewerkers, die wordt verwacht vanwege de lancering van de particuliere betaalrekening. Ook werd de nieuwe financiële wet- en regelgeving met succes ingepast.