Vennootschappelijk mutatieoverzicht van het eigen vermogen

over 2016
Download XLS

 

 

 

 

 

 

 

 

in duizenden euro’s

Aand-
elen-
kapitaal

Agio

Her-
waard-
erings-
reserve

Wettel-
ijke
reserve

Overige
reserve

Onver-
deelde
winst

Totaal eigen
vermogen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen per 1 januari 2015

450.732

117.911

390

5.510

98.957

30.125

703.625

Uitbreiding aandelenkapitaal

24.858

14.763

 

 

 

 

39.621

Stockdividend

8.739

–8.739

 

 

 

 

Realisatie van herwaardering

 

 

104

 

 

 

104

Herwaardering vastgoed, bedrijfsmiddelen en deelneming na belastingen

 

 

9

 

–9

 

Koersresultaat bedrijfsuitoefening in het buitenland na belastingen

 

 

 

563

 

 

563

Winstverdeling vorig boekjaar, toevoeging aan de overige reserves

 

 

 

 

12.375

–12.375

Winstverdeling vorig boekjaar, dividend

 

 

 

 

 

–17.750

–17.750

Dividend niet in contanten uitgekeerd

 

 

 

 

 

Aan de vennootschap vervallen dividend

 

 

 

 

13.633

 

13.633

Overboeking naar of vrijval van wettelijke reserve ontwikkelingskosten

 

 

 

5.213

–5.213

 

In- of verkoop eigen certificaten van aandelen

 

 

 

 

–6

 

–6

Resultaat boekjaar

 

 

 

 

 

40.727

40.727

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen per 31 december 2015

484.329

123.935

503

11.286

119.737

40.727

780.517

Uitbreiding aandelenkapitaal

60.347

36.961

 

 

 

 

97.308

Stockdividend

9.739

–9.739

 

 

 

 

Herwaardering vastgoed, bedrijfsmiddelen en deelneming na belastingen

 

 

176

 

 

 

176

Realisatie van herwaardering

 

 

10

 

–10

 

Koersresultaat bedrijfsuitoefening in het buitenland na belastingen

 

 

 

311

 

 

311

Winstverdeling vorig boekjaar, toevoeging aan de overige reserves

 

 

 

 

21.368

–21.368

Winstverdeling vorig boekjaar, dividend

 

 

 

 

 

–19.359

–19.359

Dividend niet in contanten uitgekeerd

 

 

 

 

15.582

 

15.582

Aan de vennootschap vervallen dividend

 

 

 

 

 

Overboeking naar of vrijval van wettelijke reserve ontwikkelingskosten

 

 

 

6.943

–6.943

 

In- of verkoop eigen certificaten van aandelen

 

 

 

 

 

Resultaat boekjaar

 

 

 

 

 

29.324

29.324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen per 31 december 2016

554.415

151.157

689

18.540

149.734

29.324

903.859