Kerncijfers per vestiging en per business unit

2016

Download XLS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in duizenden euro’s

Bank
Nederland

Bank
België

Bank
Verenigd
Koninkrijk

Bank
Spanje

Bank
Duitsland

Totaal
bancaire
activiteiten

Investment
Management

Beleggings-advies-diensten

Private
Banking

Overige

Eliminatie
intercompany-
transacties

Totaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

NB: op het moment dat deze jaarrekening werd opgesteld waren de jaarrekeningen van de fondsen in beheer nog niet afgerond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toevertrouwde middelen

3.212.861

1.656.570

1.076.587

1.860.438

224.322

8.030.778

 

 

 

 

–6.158

8.024.620

Aantal rekeningen

384.651

73.696

52.209

234.737

14.445

759.738

 

 

 

 

 

759.738

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredieten

2.333.628

1.323.859

831.564

969.194

251.081

5.709.326

 

 

 

 

–988

5.708.338

Aantal

34.155

3.285

1.290

8.905

3.130

50.765

 

 

 

 

 

50.765

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanstotaal

3.741.424

1.895.244

1.268.564

2.048.448

308.194

9.261.874

 

 

 

1.306.975

–1.487.611

9.081.238

Fondsen in beheer1

 

 

 

 

 

 

3.301.926

 

1.053.192

17.981

 

4.373.099

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal in beheer gegeven vermogen

3.741.424

1.895.244

1.268.564

2.048.448

308.194

9.261.874

3.301.926

 

1.053.192

1.324.956

–1.487.611

13.454.337

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

66.643

41.332

28.593

36.829

7.080

180.477

30.780

647

5.342

3.705

–3.321

217.630

Bedrijfslasten

–47.564

–28.050

–22.407

–34.464

–8.607

–141.092

–22.848

–263

–4.274

–6.621

3.359

–171.739

Waardeverminderingen kredietportefeuille

–2.144

–378

81

–3.019

–251

–5.711

 

 

 

 

 

–5.711

Waardeveranderingen deelnemingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–1.485

 

–1.485

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat

16.935

12.904

6.267

–654

–1.778

33.674

7.932

384

1.068

–4.401

38

38.695

Belastingen bedrijfsresultaat

–3.981

–3.830

–1.137

730

395

–7.823

–1.983

–96

–262

802

–9

–9.371

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettowinst

12.954

9.074

5.130

76

–1.383

25.851

5.949

288

806

–3.599

29

29.324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddeld aantal fte’s gedurende het jaar

171,9

117,7

130,3

266,5

42,9

729,3

131,4

0,7

18,7

214,9

 

1.094,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfslasten/totaal baten

71%

68%

78%

94%

122%

78%

74%

41%

80%

 

 

79%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

Download XLS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in duizenden euro’s

Bank
Nederland

Bank
België

Bank
Verenigd
Koninkrijk

Bank
Spanje

Bank
Duitsland

Totaal
bancaire
activiteiten

Investment
Management

Beleggings-advies-diensten

Private
Banking

Overige

Eliminatie
intercompany-
transacties

Totaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

NB: op het moment dat deze jaarrekening werd opgesteld waren de jaarrekeningen van de fondsen in beheer nog niet afgerond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toevertrouwde middelen

2.781.367

1.504.188

1.152.990

1.660.169

193.638

7.292.352

 

 

 

 

–9.788

7.282.564

Aantal rekeningen

351.446

67.784

49.519

226.027

12.281

707.057

 

 

 

 

 

707.057

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredieten

2.179.092

1.158.488

843.078

825.932

210.085

5.216.675

 

 

 

 

–983

5.215.692

Aantal

32.121

2.875

1.290

6.133

1.999

44.418

 

 

 

 

 

44.418

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanstotaal

3.228.930

1.700.551

1.364.613

1.868.983

272.858

8.435.935

 

 

 

1.224.899

–1.449.683

8.211.151

Fondsen in beheer1

 

 

 

 

 

 

3.144.561

 

920.178

22.246

 

4.086.985

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal in beheer gegeven vermogen

3.228.930

1.700.551

1.364.613

1.868.983

272.858

8.435.935

3.144.561

 

920.178

1.247.145

–1.449.683

12.298.136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

62.883

40.212

28.531

37.206

6.764

175.596

28.977

1.674

4.981

3.124

–2.763

211.589

Bedrijfslasten

–38.962

–27.292

–16.783

–30.589

–8.671

–122.297

–21.235

–1.320

–4.201

–3.967

2.800

–150.220

Waardeverminderingen kredietportefeuille

–3.125

–1.101

–166

–2.726

–461

–7.579

 

 

 

 

 

–7.579

Waardeveranderingen deelnemingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsresultaat

20.796

11.819

11.582

3.891

–2.368

45.720

7.742

354

780

–633

37

54.000

Belastingen bedrijfsresultaat

–4.951

–3.579

–2.481

–961

594

–11.378

–1.936

–89

–188

327

–9

–13.273

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettowinst

15.845

8.240

9.101

2.930

–1.774

34.342

5.806

265

592

–306

28

40.727

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddeld aantal fte’s gedurende het jaar

149,8

112,2

110,8

248,5

40,1

661,4

112,4

3,6

18,9

182,8

 

979,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfslasten/totaal baten

62%

68%

59%

82%

128%

70%

73%

79%

84%

 

 

71%