Geconsolideerde winst- en verliesrekening

over 2016
Download XLS