Gemeenschapsprojecten en sociale huisvesting – Header image (foto)

Sociale projecten en sociale huisvesting

Impactmetingen

In 2016 financierden Triodos Bank en Triodos Investment Management 437 gemeenschapsprojecten (2015: 316) en 183 sociale huisvestingsprojecten, die direct en indirect woonruimte bieden aan circa 67.000 mensen (2015: 12.400).

Gemeenschapsprojecten en sociale huisvesting – Impactmetingen (grafisch)

Onze visie en activiteiten

Percentage kredieten en investeringen aan sociale projecten en sociale huisvesting

Gemeenschapsprojecten en sociale huisvesting – 7,7% van onze kredieten aan de sector Gemeenschapsprojecten en sociale huisvesting (cirkeldiagram)

Kredieten en investeringen per  subsector

Gemeenschapsprojecten en sociale huisvesting – Financiering per subsector (cirkeldiagram)

% ontleend aan gegevens op het moment van publicatie

Onze visie op gemeenschapsprojecten en sociale huisvesting

Er zijn veel sociale organisaties en goede doelen die sociale problemen aanpakken op een manier die ook commercieel haalbaar is. Tegelijkertijd zien we een groei van het aantal sociale ondernemers: mensen die nieuwe bedrijfsmodellen creëren, ingegeven door een sociaal motief om een specifieke groep in hun buurt of in de maatschappij te bedienen, vanuit het oogpunt van gedisciplineerd bedrijfsmanagement.

Financiering van de sociale economie

We zien mogelijkheden voor deze opkomende ‘Sociale Economie’-sector om een positieve en belangrijke rol te spelen naast de publieke sector en de conventionele bedrijfssector bij het vormgeven van onze toekomstige economieën.

Onze prioriteiten

Binnen deze sector richten we ons op relaties met vooraanstaande sociale ondernemers die in hun benadering een duidelijk positieve sociale impact laten zien op de gemeenschappen die zij bedienen.

In veel gevallen passen sociale ondernemingen zich aan grote veranderingen in de financiering door de overheid en de publieke sector aan. Als zodanig moeten ze innovatief zijn in hoe ze hun bedrijf organiseren, zodat ze het grootst mogelijke sociale voordeel kunnen realiseren en tegelijkertijd economisch duurzaam zijn.

We zijn er voornamelijk op gebrand bedrijfsmodellen te ondersteunen die het potentieel hebben om schaalbaar te worden en hun impact te vergroten door middel van groei van hun onderneming en het inspireren van anderen om hetzelfde te doen.

Onze activiteiten

Onze activiteiten binnen sociale projecten bestaan onder andere uit kredietverlening aan organisaties die een positief sociaal voordeel opleveren, variërend van gemeenschapsondernemingen, fairtrade-ondernemingen en sociale ondernemingen die werkgelegenheid bieden aan kwetsbare en achtergestelde groepen tot non-profit ondernemingen met een sociaal oogmerk en aanbieders van sociale huisvesting.

Praktijkvoorbeeld

2016

Goodbrandz
 

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

Duurzame mode zichtbaar en beschikbaar maken voor een breed publiek is in het kort de missie van ondernemer Cécile Scheele, oprichtster van Goodbrandz. Goodbrandz is in 2011 opgericht en koopt en verspreidt mode die op milieuvriendelijke wijze en onder goede arbeidsomstandigheden geproduceerd is.

Het bedrijf kiest er bewust voor om de producten niet in de eigen winkels te verkopen. In plaats daarvan worden de duurzame broeken, pakken, blouses en tassen nu verkocht in 400 reguliere modewinkels in Nederland, waarmee Goodbrandz toegang heeft tot een breed publiek.

Op welke manier is de benadering van het project innovatief?

Goodbrandz laat zien dat duurzame mode een goed en betaalbaar alternatief is voor ‘gewone’ kleding. De prijs van de merken is vergelijkbaar met die van andere modemerken. Als je een gewone spijkerbroek koopt, betaal je niet alleen voor de productiekosten, maar vooral voor het merk. Dat laatste aspect speelt met Goodbrandz-merken veel minder. De kleding wordt dus tegen een concurrerende prijs verkocht en er wordt gebruikgemaakt van duurzame productiemethoden.

Welke impact had Triodos Bank op dit project?

Zelfs in de modewereld moet je geld uitgeven om geld te verdienen. Als inkoper en distributeur van kleding koopt Goodbrandz mode-artikelen van duurzame producenten. De collectie moet gevormd worden. En de voorraden moeten tijdelijk opgeslagen worden zodat de levering aan de winkels niet onderbroken wordt. En dit kost allemaal geld. Goodbrandz krijgt pas betaald als de winkelier de goederen daadwerkelijk koopt. Triodos Bank verschaft kapitaal waarmee het bedrijf de periode tussen inkoop van de fabrieken en verkoop aan de winkels kan overbruggen.

Welke impact heeft het project gehad op de sector?

Elk jaar organiseert Goodbrandz de Dutch Sustainable Fashion Week, die in 2017 van 6 tot 15 oktober gehouden zal worden. Ontwerpers van duurzame mode tonen hier hun nieuwste creaties. De verschillende activiteiten en modeshows in die week stimuleren de mode-industrie om positieve verandering te omarmen.

Het bedrijf wil aan het publiek laten zien dat er een echt alternatief voor reguliere mode is, en dat is het belangrijkste. Onderzoek door Goodbrandz laat zien dat 68% van de Nederlandse vrouwen voor duurzame mode zou willen kiezen, maar dat slechts 11% weet waar die te krijgen is.

Welke impact heeft het project op de gemeenschap?

De mode-industrie is een vervuiler; zo worden er veel chemische stoffen gebruikt. Daarnaast kost de productie van een essentiële grondstof zoals katoen veel water. En de arbeidsomstandigheden in werkplaatsen en kledingfabrieken in landen als India en Bangladesh zijn vaak erg slecht. Regelmatig zien we voorbeelden van uitbuiting, kinderarbeid en lange werkdagen van wel 16 uur. Het loon is vaak laag en het werk onveilig.

De negatieve impact op mens en milieu weerspiegelt het belang van duurzame mode gemaakt onder eerlijke en rechtvaardige omstandigheden.

Op welke manier deelt het project de visie van Triodos Bank?

Als het gaat om duurzaamheid loopt de modesector achter op andere sectoren zoals landbouw en de voedingsindustrie. Het aanbod biologisch en fair trade voedsel is de laatste jaren enorm gegroeid. Dat kan niet gezegd worden voor duurzame kleding.

Triodos Bank hecht belang aan samenwerking met een innovatief bedrijf als Goodbrandz, dat duurzame kleding stevig op de kaart zet. Goodbrandz levert baanbrekend werk in de mode-industrie en fungeert als inspiratie voor positieve verandering.

Fundació Deixalles
 

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

De inspiratie voor Fundació Deixalles is ontleend aan de wens om een bijdrage te leveren aan een eerlijker en meer duurzame samenleving door inwoners van de Balearen te helpen die zich in een situatie van sociale uitsluiting (dreigen te) bevinden aan een baan te helpen. De innovatieve bedenkers van de stichting waren van mening dat dit bereikt kon worden en dat tegelijkertijd afvalverwijdering en -beheer op de eilanden verbeterd kon worden.

Het verhaal van de organisatie begint in 1986, in een voormalig zuivelmagazijn in een buitenwijk van Palma de Mallorca. De eerste stappen waren het gevolg van het initiatief van de Maatschappelijke Actie-groep van het bisdom Mallorca en PIMEM, de vereniging voor MKB's in Mallorca. Het startschot voor de stichting werd in 1990 in een volledig gerenoveerd magazijn gegeven. De eerste positieve resultaten van het ophalen van afval en afvalverwerking en vooral de sociale insluiting en integratie in de arbeidsmarkt van kwetsbare mensen werden direct zichtbaar. Vanaf dat moment werden specifiekere werktrajecten opgezet. Hierbij ging het om opleidingen voor timmerman of elektricien, zodat grotere stukken afval hergebruikt zouden kunnen worden. Educatieve activiteiten over onderwerpen met betrekking tot milieu en maatschappij werden ontwikkeld voor scholen, leraren, maatschappelijke actiegroepen en overheidsinstanties.

Zo ontwikkelde de organisatie zich geleidelijk steeds verder. Tegenwoordig worden ook nieuwe activiteiten georganiseerd, zoals samenwerking aan Europese projecten, inclusiebedrijven, solidariteitseconomie, alternatieve financiële instrumenten en ethisch bankieren. Fundació Deixalles is momenteel toonaangevend in de steun aan kansarme groepen op de Balearen door inclusie in de arbeidsmarkt, samenwerking, hergebruik, verantwoordelijke consumptie en opleiding.

Wat was de innovatie waarmee dit probleem wordt aangepakt?

De voornaamste innovatie van Fundació Deixalles betreft de door de stichting ontwikkelde opleidingsprogramma's en de programma's voor maatschappelijke inclusie en insluiting op de arbeidsmarkt waarmee 2.000 ton afval per jaar wordt verwerkt. Hiermee wordt ruim 5.200 ton koolstofdioxide-uitstoot vermeden en worden tegelijkertijd banen en toekomstperspectief gecreëerd voor honderden mensen.

Innovaties variëren van naai-ateliers voor gebruikte kleding tot restauratie van meubels en reparatie van elektrische apparatuur en zelfs de hiervoor gebruikte methoden. "Het doel van het hele afvalverwerkingsproces is om de sociale vaardigheden die elke gebruiker nodig heeft voor inclusie in een bredere maatschappij te verbeteren, te herstellen en te verstevigen," aldus Francesca Martí, directeur van Fundació Deixalles. “We gebruiken een actieve, participatieve methode en stimuleren de dagelijkse betrokkenheid van alle mensen en organisaties waarmee we in ons netwerk samenwerken: de sociale diensten, instellingen voor verslavingszorg, de maatschappelijke afdeling van Fundació Deixalles via het technische en de gebruiker - de persoon die uiteindelijke verantwoordelijk is voor het proces van inclusie in de arbeidsmarkt," legt Martí uit.

Welke impact had Triodos Bank op jullie project?

Vanwege de grote afhankelijkheid van overheidsinstanties, zoals dat geldt voor het merendeel van maatschappelijke instellingen, en vanwege de vertraging in de van die instanties te ontvangen betalingen had Fundació Deixalles grote behoefte aan geld om in de dagelijkse behoeften te kunnen voorzien. Op dit moment is 19% van het inkomen van de organisatie afkomstig van subsidies.

Dit was de reden dat de stichting zich na opening van de vestiging in Palma de Mallorca tot Triodos Bank wendde voor een voorschot op de subsidies en contractuele regelingen die het nog tegoed had. Sindsdien is de relatie tussen Fundació Deixalles en Triodos Bank alleen nog maar sterker geworden. Dit is vooral het gevolg van de gedeelde waarden en wederzijds begrip.

Triodos Bank levert niet alleen bancaire producten en diensten, maar erkent ook de innovativiteit van dit initiatief en de waarde van de maatschappelijke en ecologische impact ervan. Om die reden werd Fundació Deixalles gekozen als een van de zes finalisten voor de 3e Triodos Business Awards 2016 van Triodos Bank in Spanje. Bij deze prijs, populair bij klanten en niet-klanten, hoort een geldbedrag van 10.000 euro. Het weerspiegelt de bijdrage van de bedrijven en projecten die de bank financiert met het geld dat door de spaarders aan de bank is toevertrouwd. . In januari 2015 organiseerde de bank een reisje naar Fundació Deixalles voor klanten uit Mallorca, zodat ze persoonlijk konden zien welke positieve impact hun geld heeft.

Welke impact heeft het bedrijf gehad op de sector waarin het actief is?

Dertig jaar ervaring en positieve resultaten vormen het bewijs dat Fundació Deixalles toonaangevend is in de maatschappelijke en ecologische sector op de Balearen.

De stichting beheert momenteel alle inzameling van gescheiden afval voor hergebruik op het eiland Mallorca en delen van Ibiza. Het werk van de stichting heeft al vele prijzen gekregen, zoals de ONCE Illes Balears 2015 solidariteitsprijs, de Consell de Mallorca solidariteitsprijs, de Ramon Llull-prijs voor zakelijke initiatieven van de Regering van de Balearen, en de National Friends of the Earth-prijs voor haar milieuwerk.

Welke impact had het bedrijf op de gemeenschap?

De Fundació Deixalles heeft momenteel ruim 220 mensen in dienst, bijna de helft uit groepen die zich in een situatie van (dreigende) sociale uitsluiting bevinden. Ruim 300 mensen doen elk jaar mee aan de opleidings- en inclusieprogramma's; meer dan 1.000 mensen zijn geholpen in de arbeidskantoren van de stichting; ruim 5.100 schoolkinderen hebben direct deelgenomen aan de activiteiten van de stichting en ruim 42.000 indirect. De stichting heeft ongeveer 30 vrijwilligers en 140 mensen die werkzaamheden ten goede van de gemeenschap uitvoeren.

Wat betreft impact op het milieu had Fundació Deixalles de afgelopen jaren 784 ton gebruikte kleding in beheer, ruim 900 ton meubels en groter afval, 24 ton papier, 10 ton glas, 900 ton verpakkingsmateriaal en ruim 600 kg afgewerkte olie. “We zamelen zo’n 2.000 ton afval in, waarvan rond 80% hergebruikt kan worden," aldus de directeur van Fundació Deixalles. “We zamelen alles in wat mensen niet langer willen hebben: kleding, boeken, meubels, elektrische apparatuur... en altijd met het idee dat het nog hergebruikt kan worden.” Hierdoor hebben we ruim 5.000 ton CO2 vermeden die niet naar de lucht is uitgestoten. De organisatie heeft 215 kledingcontainers en heeft vijf winkels opgezet waar klanten gerecyclede artikelen en fair trade artikelen kunnen kopen.

Het project is geleidelijk uitgebreid naar andere gebieden, zoals de bevordering van fair trade en ecologische schoonmaakproducten, naast het bovengenoemde milieu-onderwijs.

Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project?

Triodos Bank steunt de integratie in de maatschappij en de arbeidsmarkt van mensen die dreigen te worden buitengesloten: immigranten, langdurig werklozen, alleenstaande vrouwen met kinderen, kwetsbare jongeren, drugsverslaafden, slachtoffers van seksegebonden geweld, etnische minderheden en ex-gedetineerden.

Wat betreft natuurbehoud is het voor Triodos Bank van fundamenteel belang dat bescherming van de aarde een gedeelde verantwoordelijkheid is. We kunnen allen bijdragen aan het duurzame beheer van onze bronnen. Dit betekent afvalverwerking, stimuleren van reparatie, hergebruik en recycling van alle voorwerpen en materialen die nog een tweede leven gegeven kunnen worden.

Fundació Deixalles is erin geslaagd sociale en ecologische overwegingen te combineren. De stichting biedt mensen met moeilijkheden een betere toekomst en zorgt tegelijkertijd voor vermindering van de hoeveelheid afval in het milieu.

2015

Thera Trust
 

Gemeenschapsprojecten en sociale huisvesting – Praktijkvoorbeeld (foto)

Simon Conway, bestuurssecretaris van Thera Trust.

Wat was de uitdaging voor dit project?

Thera ondersteunt volwassenen met een verstandelijke beperking en het vinden van een geschikte woonruimte voor mensen die aangepaste huisvesting nodig hebben. Een dergelijke woonruimte is voor de mensen die wij ondersteunen essentieel willen zij een goed en zelfstandig leven leiden in hun buurt. Hoewel meer mensen Thera om hulp hebben gevraagd, konden we vaak pas steun verlenen als ze geschikte huisvesting hadden gevonden. Dit bracht ons ertoe op zoek te gaan naar financiering om woonruimte te kopen en aan te passen – “een gewoon huis in een gewone straat” – voor mensen die anders nergens terecht konden.

Op welke manier is jullie aanpak innoverend?

Forward Housing SW, onze huisvestingsorganisatie, beschikt over een team van deskundigen die werken met personen, hun families, verzorgers en een ondersteunend netwerk om een geschikte woning te vinden en deze helemaal aan de behoeften van iemand aan te passen. Vervolgens wordt de woning verhuurd aan een woningbouwvereniging zodat de betreffende persoon een huurovereenkomst kan sluiten met de zekerheid van woonruimte die dat biedt. Tegelijk profiteert diegene van de hoogwaardige dagelijkse ondersteuning die een van de zorgorganisaties van Thera verleent.

Welke impact heeft Triodos Bank op jullie project?

Triodos Bank heeft Thera geholpen 2 miljoen pond aan te trekken door de uitgifte van obligaties voor goede doelen. Naast het helpen verstrekken van een woning aan enkele mensen die wij ondersteunen – en die tot de meest kwetsbaren in de samenleving behoren – heeft Triodos Bank Thera Trust in contact gebracht met tal van nieuwe investeerders, die belangstelling beginnen te krijgen voor onze organisatie en de manier waarop wij werken. Ook heeft Triodos Bank onze denkwijze verandert, waardoor we nu een bredere reeks financiële opties overwegen en de deur openstaat naar andere financieringstrajecten, elk met hun eigen risico en complexiteit.

Welke impact heeft uw project op de sector?

We zijn er trots op mensen met een verstandelijke beperking arbeidsmogelijkheden te bieden in directeurs- en andere leidinggevende functies binnen de Group. Volgens ons zijn we de enige grote aanbieder van steun aan volwassenen met een verstandelijke beperking in het Verenigd Koninkrijk waar betaalde bestuursleden met een verstandelijke beperking zitting hebben in de raad van bestuur. Momenteel zijn er acht van deze bestuursleden bij ons in functie, wat bewijst dat mensen met een verstandelijke beperking leidinggevende capaciteiten bezitten. In de visie van onze organisatie staat dat voorop.

Welke impact heeft uw project op de samenleving?

We zijn van mening dat mensen met een verstandelijke beperking leiders in de samenleving kunnen zijn. Wij streven ernaar het goede voorbeeld te geven. Bestuursfuncties binnen de organisatie laten vervullen door mensen met een verstandelijke beperking en de talloze manieren waarop mensen die we ondersteunen worden betrokken bij de algemene koers en de directie van Thera zijn hier een duidelijk bewijs van. Ook proberen we mensen te helpen bij het opbouwen van vriendschappen en netwerken bij hen in de buurt en om hun afhankelijkheid van betaalde formele ondersteuning te verminderen. Tegelijkertijd streven we ernaar de capaciteit van deze wijken te vergroten om mensen met een verstandelijke beperking op te nemen – mensen die in het verleden werden weggestopt – en buurtbewoners te laten zien dat deze mensen met de juiste steun tot grootse dingen in staat zijn. Voor de mensen die we ondersteunen willen we een grotere mate van inclusiviteit en bewustzijn creëren.

Op welke manier deelt u dezelfde visie met Triodos Bank?

Voor ons is het belangrijk waar mogelijk te werken met organisaties die ethisch gericht zijn. We waren echt blij dat Triodos Bank graag met Thera in zee wilde gaan en daar mensen bij wilde betrekken die wij ondersteunen. De meningen en opmerkingen van mensen die wij ondersteunen geven vorm aan onze activiteiten en werkwijzen. Triodos Bank wilde horen wat zij te zeggen hadden en stond welwillend tegenover hun behoeften en wensen. Voor ons is het fantastisch om te werken met een financiële instelling die niet alleen investeert in de duurzaamheid van onze projecten, maar die ook onze passie deelt voor het verlenen van de optimale service die het beste voorziet in de behoeften van de mensen die wij ondersteunen.

Methoden

Bij onze berekeningen meten we alleen het aantal huishoudens met een directe relatie tot onze financiering of belegging, of het aantal huishoudens dat indirect gefinancierd is door woningcorporaties. In dit geval berekenen we het aantal huishoudens gefinancierd door Triodos Bank als verhouding van de totale financiering.

Het aantal gehuisveste mensen is gebaseerd op een gemiddelde van 2,5 personen per huishouding.

Afgezien van wat hierboven is genoemd, nemen we 100% van de impact mee wanneer we medefinancier zijn van een project. Indien het niet mogelijk is om 100% van de benodigde gegevens te verkrijgen, gebruiken we voorzichtige schattingen.