Visie – Header image (foto)

Het grotere geheel

  • Als het gaat om onze impact vinden we kwaliteit belangrijker dan kwantiteit
  • We streven naar een zo groot mogelijke impact door uitsluitend duurzame ondernemingen te financieren
  • We zijn volledig transparant over de impact van het geld dat aan ons is toevertrouwd

Onze visie op het meten van impact weerspiegelt onze missie. Dit betekent dat we allereerst kijken naar kwalitatief bewijs van onze impact, en dit alleen onderbouwen met een getal als dit relevant is.

Want Triodos Bank is opgericht om positieve verandering te bewerkstelligen. Vanwege deze wortels gebruiken we impactgegevens niet om te kijken of onze pogingen om positieve resultaten te leveren succesvol zijn geweest. De impactgegevens bieden eerder onze stakeholders een uitgebreider beeld over het werk dat we doen. We willen laten zien dat Triodos Bank haar basis heeft in het financieren van de echte economie, door verifieerbare en relevante informatie te verschaffen.

We zien in dat impactfinanciering van nature aan verandering onderhevig is. We omschrijven het als het dirigeren van geld in een richting die op de lange termijn voordeel oplevert voor mensen en het milieu. Daardoor levert impactfinanciering stakeholders niet alleen een eerlijk financieel rendement op, maar ook een niet-financieel rendement.

Waarom is impact belangrijk?

Mensen die bij ons bankieren, zijn geïnteresseerd in meer dan alleen het krijgen van financiële producten en diensten; het gaat hen om de maatschappelijke en ecologische impact die zij en hun geld in de wereld hebben.

Door te onderzoeken wat de impact van Triodos Bank is, kunnen we beter laten zien hoe het geld van mensen positief wordt ingezet. Ook hopen we ondernemers te inspireren door voorbeelden te geven van hoe hun impact kan groeien. Daarbij vragen we de ondernemers die wij financieren om zelf onze impact te beoordelen.

Ons effect op de maatschappij

Authenticiteit staat centraal bij de visie van Triodos Bank op het beoordelen van impact

De missie van Triodos Bank is om geld te laten werken voor een positieve maatschappelijke, ecologische en culturele verandering. Daarom zijn wij geïnteresseerd in de impact van onze activiteiten op de maatschappij, het milieu en de cultuur. Om er zeker van te zijn dat onze invloed positief is, investeren we alleen in duurzame ondernemingen en gebruiken we alleen ‘reëel’ geld dat door spaarders en investeerders aan ons is toevertrouwd.

Groter is niet altijd beter

Triodos Bank hanteert een onconventionele benadering voor het beoordelen van impact. Natuurlijk zijn cijfers belangrijk; ze vormen echter niet ons uitgangspunt.

Dit klinkt misschien ongewoon, want de heersende opvatting is dat alles draait om conventionele groei, stijgende lijnen en hogere aantallen. Maar dat is niet altijd terecht. Als uw bank zich bijvoorbeeld bezighoudt met duurzame verandering kan het financieren van één nieuwe innovatieve onderneming die de motor is achter een geheel nieuwe duurzame sector meer impact hebben dan het financieren van tien gevestigde ondernemingen in een volwassen sector. Zo kan ook het ene project een vergaande en met veranderingen gepaard gaande impact hebben op het leven van een paar mensen, terwijl een ander project meer mensen bereikt maar op een veel oppervlakkigere manier. De 'waarde' van hun relatieve impact kan dan ook niet alleen op basis van cijfers worden beoordeeld.

Duurzame ideeën tot leven brengen

Uit ons kredietverleningsproces blijkt onze aandacht voor het realiseren van positieve impact en ecologische duurzaamheid, menselijke waardigheid en economische veerkracht. Daardoor kunnen de ondernemingen die wij financieren de levenskwaliteit van mensen helpen verbeteren.

Door financiering van en samenwerking met vooruitstrevende ondernemers in onze kernsectoren kunnen we goede ideeën werkelijkheid laten worden, en de impact bereiken die wij en onze klanten en stakeholders voor ogen hebben. En we laten via onze websites zien hoe Triodos Bank het geld dat door onze klanten aan ons is toevertrouwd, uitleent en investeert.