Visie – Header image (foto)

De toekomst van positieve impact

We willen onze benadering met anderen in de financiële sector delen om zo onze impact beter te kunnen begrijpen, beheren en communiceren.

Ook willen we de manier waarop we onze impact beoordelen en categoriseren verfijnen door de volgende aspecten in overweging te nemen:

  • Komen tot een bankbrede projectgebonden aanpak voor het meten van de impact van projecten zodat we kunnen vaststellen welke impact een project heeft vergeleken met andere projecten in dezelfde sector.
  • Een gemeenschappelijke methode vinden voor het meten van de CO2-voetafdruk van onze financiering. In 2015 hebben we tijdens de klimaatconferentie Parijs 2015 (COP21) de 'Dutch Carbon Pledge' ondertekend, waarbij we ons samen met een groep financiële instellingen in Nederland inzetten om te komen tot een gemeenschappelijke aanpak voor het meten en bekendmaken van de jaarlijkse CO2-voetafdruk van onze investeringen, in het kader van een bredere inspanning om een koolstofarme economie te creëren. In 2016 kwamen uit het werk van het Platform for Carbon Accounting Financials (PCAF) diverse werkstromen voort. Naar verwachting worden de aanbevelingen in de loop van 2017 gepubliceerd. Het werk dat tot nu toe is verricht, wordt omschreven in een tussentijds rapport.
  • Nadere uitwerking van de bestaande impactmetingen van Triodos Bank om onze impact beter te beschrijven voor onze stakeholders.
  • Ook zullen we een actieve rol blijven spelen in de ontwikkeling van de GABV-scorecard, om stakeholders een effectief instrument te bieden voor het beoordelen van de duurzaamheidsinspanningen van banken, inclusief de publicatie in 2017 van de scorecard van Triodos Bank samen met die van onze sectorgenoten in de GABV, op een gezamenlijke website.
  • Ontwikkeling van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN als een kader waarbinnen Triodos Bank haar impact beter kan beheren en waarmee stakeholders inzicht krijgen in de impactfinanciering van Triodos Bank. Dit past binnen de mondiale inspanningen om aan de grootste uitdagingen waar de wereld voor staat te voldoen.

Inzicht in het taartdiagram

Het taartdiagram op de homepage van dit verslag toont het aandeel van de financieringen door Triodos Bank aan bepaalde sectoren als percentage van onze totale kredietportefeuille. Deze percentages zijn exclusief de vermogensbeheeractiviteiten van Triodos.

Overigens hebben we ook voorbeelden van de impact van ons vermogensbeheerbedrijf Triodos Investment Management opgenomen in de impactmetingen verderop in dit verslag. We denken dat dit relevant is om een compleet beeld te schetsen van de totale impact van de Triodos Groep.