Visie – Header image (foto)

Context is alles

  • Om te begrijpen wat echte impact is, zijn echte verhalen waarin de kerndoelstellingen van een organisatie worden weerspiegeld essentieel
  • Onze focus op impact bepaalt welke sectoren we financieren en hoe we ze financieren
  • We zijn volkomen transparant over de methoden die we gebruiken en de dilemma's waarvoor we staan bij het beoordelen van onze impact

Context is essentieel

Om onze visie en de mate waarin we deze realiseren beter te kunnen begrijpen, vertellen we de verhalen die het grote geheel illustreren. Deze verhalen bieden de context en achtergrond voor onze activiteiten. De voorbeelden in het verslag zijn representatief voor gebieden waarop we ons hebben gefocust, omdat ze de belangrijkste aspecten van ons werk als geheel vertegenwoordigen en/of verband houden met hun aanzienlijke potentieel voor de toekomst. Ze zijn er niet ‘uitgepikt’ om werk over het voetlicht te brengen dat afwijkt van onze bredere inspanningen.

De sectorimpact van Triodos Bank

Ons uitgangspunt is van essentieel belang voor de sectoren die we financieren en de impact die we beogen.

We nemen de tijd om ons verder te verdiepen in de markten waarin we actief zijn en er zeker van te zijn dat we zinvolle relaties opbouwen met en werkelijk relevante diensten verlenen aan de ondernemingen die de drijfveer zijn achter de ontplooiing van deze sectoren.

Zo financieren we vernieuwende scholen niet omdat we denken dat we daarmee veel geld kunnen verdienen; we financieren ze omdat we denken dat kinderen de kans moeten krijgen om zich volledig te kunnen ontwikkelen. In onze optiek is vernieuwend onderwijs een van de manieren om dat te doen. Vervolgens zoeken we een financieel duurzame manier om dit te realiseren. Onze impact zegt iets over de mate waarin we in de eerste plaats in de behoeften van de sector hebben voorzien, en is afhankelijk van ons vermogen om dat op een professionele, financieel gezonde manier te doen.

Methoden

We streven ernaar om zo gedegen mogelijk te werk te gaan bij het ontwikkelen van een methode achter de gemelde impactcijfers, en om volledig transparant te zijn over de aannames die we daarbij hebben gedaan. Voor de beschrijving van onze methoden maken we gebruik van een gedetailleerde handleiding voor de beoordeling van impact, die er ook voor moet zorgen dat de methoden consequent worden toegepast.

De impactgegevens in het Verslag van de Directie zijn gecontroleerd en bieden een beperkte mate van accuraatheid. Omdat we het als geïntegreerde onderneming belangrijk vinden dat we zowel onze financiële als niet-financiële gegevens controleren.

Dit verslag beoogt de impact van het werk van Triodos Bank op een transparante en zinvolle manier te beoordelen en te communiceren. We verwachten dat dit proces de komende jaren een verdere ontwikkeling zal doormaken en ontvangen graag feedback.