Banking – Header image (foto)

Invloed uitoefenen op het bankwezen

 • We hebben invloed op het bankwezen in het algemeen, niet alleen op de ondernemingen die we financieren
 • We promoten diversiteit, transparantie en duurzaamheid
 • We zijn actief op nationaal, Europees en internationaal niveau

Naast het financieren van vooruitstrevende ondernemingen willen we in lijn met onze missie ook invloed uitoefenen op de banksector zelf. Want hoe duurzamer, gevarieerder en transparanter de banksector, hoe sterker volgens ons de levenskwaliteit van mensen zal verbeteren.

De zes stappen van Triodos Bank om de sector te veranderen

 1. Verankeren van onze waarden en systeembreed duurzaamheidsdenken in onze activiteiten

 2. Uitsluitend financieren van sociale, ecologische en culturele projecten met een positieve impact

 3. Toepassen van strikte krediet- en beleggingsvoorwaarden en ontwikkelen van specialistische sectorkennis

 4. Transparantie over wie we financieren en over ons bedrijfsmodel

 5. Bewijzen dat een op waarden gebaseerd bankmodel commercieel robuust en veerkrachtig kan zijn

 6. Samenwerken op praktisch en strategisch niveau met andere waardengedreven financiële instellingen overal ter wereld om een beweging te doen ontstaan en daarmee invloed uit te oefenen op de bredere banksector met de kracht van onze impact

Onze impact op de bancaire sector en het bedrijfsleven

We investeren tijd en moeite om invloed uit te oefenen op de sector zelf: op nationaal niveau in alle landen waarin Triodos Bank actief is door samen te werken met beleidsmakers en anderen aan de toekomstige koers van de banksector. Zo bleven we in 2016 in dialoog met Europese instanties, zoals de Europese Investeringsbank (EIB), de Europese Commissie, UNEP FI, GABV en nationale verenigingen van banken, om de rol van waardengedreven bankieren en impactbeleggen aan de orde te stellen en te stimuleren. Meer in het bijzonder werkten we in 2016 in Nederland via het Sustainable Finance Lab om leidinggevenden en toezichthouders van centrale banken in heel Europa aan te moedigen systeembrede veranderingen van het financiële systeem te gaan verkennen.

Een nieuwe manier van bankieren

Wij zijn van mening dat de banksector kan profiteren van de integratie van drie kernconcepten: diversiteit, transparantie en duurzaamheid.

  • Diversiteit in bankieren

   Allereerst zijn we van mening dat een gevarieerd banksysteem ten goede zal komen aan de diversiteit van onze economieën. We hebben meer kleinere banken nodig, niet een klein aantal grote banken.

   Uiteindelijk is dit een uitdaging voor overheden en toezichthouders, net als voor banken zelf. Ook willen we onze rol spelen bij het ondersteunen van andere financiële instellingen via netwerken zoals de Global Alliance for Banking on Values.

  • Transparant bankieren

   Vertrouwen is een essentieel onderdeel van bankieren. Het vertrouwen zal alleen volledig worden hersteld als de bankensector transparant is over zijn bedrijfsmodellen en kredietactiviteiten, zodat stakeholders weten wat een bank met hun geld doet, en hoe hun bank winst of verlies maakt.

   Hoewel dit iets is wat moet worden ingegeven door de wensen van de consument, wil Triodos Bank gelden als referentiepunt van transparantie in bankieren. Daarom publiceert Triodos Bank gegevens van al haar kredieten.

  • Duurzaam bankieren

   We zijn ervan overtuigd dat de beginselen van duurzaamheid van fundamenteel belang zijn voor de verantwoordelijkheden van banken.

   Een gezonde economie kan ontstaan als bij ondernemerschap en kredietverlening rekening wordt gehouden met ecologische en maatschappelijke effecten op de lange termijn.