Banking – Header image (foto)

Duurzaam investeren in grote bedrijven

In 2016 zijn we 467 keer (2015: 661) de dialoog aangegaan met 215 ondernemingen (2015: 280).

Lees meer over onze betrokkenheid
en de resultaten in ons
Company Engagement Report 2016.

Sommige investeerders willen zo duurzaam mogelijk investeren in veel van beursgenoteerde ondernemingen. Triodos Bank heeft mogelijkheden voor klanten gecreëerd om te investeren in de duurzaamste beursgenoteerde ondernemingen ter wereld via op duurzaamheid gescreende Social Responsible Investment (SRI)-fondsen. Ondernemingen in deze fondsen worden met zorg geselecteerd op hun duurzaamheidsprestaties in vergelijking met die van andere bedrijven in dezelfde sector, en voldoen aan de minimumstandaarden voor investeren van Triodos Bank. Daarnaast zijn we met een groot aantal van die ondernemingen een constructieve dialoog aangegaan over hun duurzaamheidspraktijken.

Duurzaamheidsprestaties

Triodos Research maakt gebruik van een gevarieerde reeks indicatoren voor de beoordeling van de duurzaamheidsprestaties van beursgenoteerde ondernemingen, zodat het fonds kan bepalen hoe duurzaam een onderneming is in vergelijking met andere ondernemingen in de sector.

Zie onderstaande tabel voor nadere gegevens. In de tabel worden de duurzaamheidsscores van de portefeuilles van de twee SRI-fondsen van Triodos – Triodos Sustainable Bond Fund en Triodos Sustainable Equity Fund – vergeleken met duurzaamheidsscores van de indexen.

Duurzaamheidsscores

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddelde indicatieve scores1 (0-100)

Obligatie­portefeuille

iBoxx EUR
Non-Sovereigns Index

Verschil

Aandelen­portefeuille

MSCI World index

Verschil

 

 

 

 

 

 

 

1

De scores zijn gebaseerd op de ratings van Sustainalytics, waarbij aangepaste wegingsfactoren zijn toegepast. Voor de obligaties gaan de duurzaamheidsscores over het deel van de portefeuille van Triodos Sustainable Bond Fund en de index dat geen staatsobligaties omvat. Er zijn ratings beschikbaar voor alle bedrijven en instellingen in de portefeuille van Triodos Sustainable Bond Fund en voor ongeveer 90% van de onderliggende activa in de index. De bovenstaande scores hebben geen betrekking op staatsobligaties. De aandelenportefeuille van Triodos Sustainable Bond Fund bestaat uit ondernemingen met duurzame producten en diensten en ondernemingen die binnen hun sector de beste duurzaamheidsprestaties leveren. De duurzaamheidsscore van de portefeuille van het Triodos Sustainable Bond Fund heeft betrekking op 95% van de door het fonds geïnvesteerde middelen. Ondernemingen waarvoor geen duurzaamheidsscore beschikbaar is, zijn geclassificeerd als ondernemingen met duurzame producten en diensten. De onderstaande tabel toont de scores per 31 december 2016.

 

 

 

 

 

 

Milieu

72

62

+10

66

55

+10

Sociaal

73

67

+6

62

58

+4

Governance

72

67

+5

69

63

+6

 

 

 

 

 

 

Hoe we ondernemingen stimuleren transparanter te zijn

Transparantie is van essentieel belang voor duurzame financiering. Daarom is het een van de kernprincipes van Triodos Bank. De Triodos SRI-fondsen behoren tot de meest transparante in de sector volgens het European Sustainable Investment Forum en het bureau van de Verenigde Naties dat toezicht houdt op de VN Principes voor Verantwoord Investeren.

We zijn een van de weinige aanbieders die verslag uitbrengen over onze onderzoeksmethoden, onze beleggingscriteria, ons volledige beleggingsuniversum en de beleggingsportefeuille per fonds. We vertellen u wat ons leidt bij het stemmen tijdens aandeelhoudersvergaderingen (richtlijnen voor stemmen met een machtiging) en hoe we per onderneming hebben gestemd.

Voor nadere gegevens zie onze website, inclusief portefeuilles, richtlijnen voor stemmen, de transparantiecode van Eurosif SRI en een brief waarin alle ondernemingen waarin we investeren worden opgeroepen een grotere diversiteit van het Bestuur te bewerkstelligen.

In onze dialoog met bedrijven waarin we investeren, moedigen we ze ook aan om transparant te zijn over hun prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en governance. Lees hier meer over in ons Engagement report.