Mondiale context – Header image (foto)

Wat is de Global Alliance for Banking on Values (GABV)?

De GABV is een groeiend netwerk van onafhankelijke duurzame banken die financiën gebruiken om duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen voor mensen en gemeenschappen die niet bereikt worden en het milieu.

Eind vorig jaar bestond de organisatie uit een 40-tal duurzame banken op zes continenten, met een gezamenlijk vermogen van circa USD 100 miljard. Samen streven de leden van de GABV ernaar de impact van duurzaam bankieren wereldwijd te vergroten.

Banken die tot de GABV behoren, voldoen alle aan zes principes van duurzaam bankieren. Deze principes laten zien hoe waardengedreven banken verschillen van andere banken, met name banken die primair worden gedreven door financieel gewin.

  1. De drievoudige benadering (People, Planet, Profit) centraal bij het bedrijfsmodel
  2. Geworteld in gemeenschappen, het bedienen van de reële economie en het mogelijk maken van nieuwe bedrijfsmodellen die aan hun behoeften voldoen
  3. Langdurige relaties met cliënten en een direct inzicht in hun economische activiteiten en de bijbehorende risico's
  4. Kijkend naar de lange termijn, zichzelf bedruipend en bestand tegen verstoringen van buitenaf
  5. Transparante en inclusieve governance
  6. Al deze principes verankerd in de cultuur van de bank

Deze principes staan centraal bij de ontwikkeling van datgene wat we beoordelen in de scorecard.