Mondiale context – Header image (foto)

Een vergelijking van de impact van banken op internationaal niveau

  • We willen de duurzaamheid van banken op internationaal niveau beoordelen en verbeteren
  • We willen ervoor zorgen dat aan de hoogste duurzaamheidsstandaarden wordt voldaan
  • Daarvoor hebben we samen met GABV-leden een scorecard ontwikkeld

Een kader voor verandering

We willen onze impact in een mondiale context plaatsen en uiteindelijk stakeholders in staat stellen de duurzaamheid van verschillende banken te beoordelen en zelf leren van andere duurzame banken. Een goede manier om dit te doen is aan de hand van een impactscorecard, die we hebben ontwikkeld met vooraanstaande waardengedreven banken van over de hele wereld verenigd in de Global Alliance for Banking on Values (GABV).

De scorecard biedt een relatief eenvoudig kader waarmee stakeholders kunnen zien in hoeverre een bank, van welk type dan ook, haar beloften op het gebied van duurzaamheid nakomt.

Dit is vooral belangrijk omdat GABV-banken zich van andere banken onderscheiden in die zin dat ze ernaar streven iets te doen voor mens en milieu. Hun werkzaamheden op het gebied van duurzaamheid zijn voor hen geen bijzaak, maar hoofdzaak.

De scorecard is ontworpen voor het meten van:

  • Basisvereisten die aan een duurzame bank worden gesteld, zoals haar missie en houding ten opzichte van transparantie
  • Kwantitatieve factoren, zoals het aandeel van de activa van een bank dat worden ingezet voor de reële economie
  • Kwalitatieve elementen die een beeld schetsen van hoe een bank deze intenties omzet in daden

De GABV is van plan om in 2017 een website te maken die veel scorecards van de GABV-leden combineert. De site geeft een overzicht van de scorecards van een breed scala aan waardengedreven banken. Ga naar www.gabv.org voor meer informatie en voor een link naar de site als deze is opgezet.