Duurzaam vastgoed en duurzame hypotheken voor particulieren – Header image (foto)

Duurzaam vastgoed en duurzame hypotheken voor particulieren

Impactmetingen

Naast het aanbieden van groene hypotheken waarmee huishoudens worden gestimuleerd hun CO2-uitstoot te verminderen, financieren Triodos Bank en Triodos Investment Management ontwikkelingen in nieuwbouw- en renovatieprojecten. Deze financiering draagt eraan bij dat vastgoed aan hoge duurzaamheidsstandaarden voldoet.

In 2016 financierden Triodos Bank en Triodos Investment Management direct, en via duurzaam vastgoed, circa 7.200 huizen en appartementen (2015: 4.500), en ongeveer 310 bedrijfspanden (2015: 310) die rond 460.000 m2 kantoor- en overige bedrijfsruimte beslaan. Triodos Bank financierde ook ongeveer 27.000 m2 aan bouw en saneringsland.

Duurzaam vastgoed en duurzame hypotheken voor particulieren – Impactmetingen (grafisch)

Onze visie en activiteiten

Percentage van onze kredieten en investeringen aan duurzaam vastgoed en particuliere hypotheken

Duurzaam vastgoed en duurzame hypotheken voor particulieren – 18,6% van onze kredieten aan de sector Duurzaam vastgoed en duurzame hypotheken voor particulieren (cirkeldiagram)

Kredieten en investeringen per subsector

Duurzaam vastgoed en duurzame hypotheken voor particulieren – Financiering per subsector (cirkeldiagram)

% ontleend aan gegevens op het moment van publicatie

Onze visie op duurzaam vastgoed en duurzame hypotheken voor particulieren

Gebouwen verbruiken 40% van alle energie die in de EU wordt geproduceerd en leveren eenzelfde aandeel aan de CO2-uitstoot in Europa. Indien we willen overgaan op een daadwerkelijk duurzame economie, moeten we heroverwegen hoe we gebouwen moeten bouwen en onderhouden.

Hightech duurzame ontwikkelingen

Er zijn technologieën en technieken om nieuwe panden te bouwen met duurzame materialen en ontwerpen. Deze gebouwen verbruiken veel minder energie en stoten minder CO2 uit, waardoor ze een enorme impact realiseren in een sector die van oudsher op dat gebied zeer inefficiënt is. Een fantastische mogelijkheid voor Triodos Bank om mee te bouwen aan de toekomst.

Behouden van het oude, moderniseren van het nieuwe

Het merendeel van de hedendaagse gebouwen zal er over 50 jaar nog steeds staan en veel historische gebouwen zullen behouden blijven in verband met hun culturele rol.

Voor bestaande panden kunnen renovatie- en moderniseringsprojecten de duurzaamheid van gebouwen enorm verbeteren – inclusief isolatiemaatregelen, het gebruik van energiezuinige verlichting en verwarming, geavanceerde beheerssystemen en energiezuinige apparatuur. De manier waarop een pand wordt gebruikt speelt ook een grote rol bij de totale impact ervan; bijvoorbeeld de bezettingsgraad van een kantoorgebouw en de mate waarin het gebruik maakt van telecommunicatietechnologie zoals videoconferencing om het aantal zakelijke reizen te beperken.

Onze activiteiten

Triodos Bank financiert ontwikkelingen in nieuwbouwprojecten zodat vastgoed aan de hoogste duurzaamheidsstandaarden voldoet. We financieren ook de renovatie of herontwikkeling van bestaande panden zodat ze energiezuiniger worden.

Een duurzaam dak boven uw hoofd

Enkele vestigingen verstrekken ook hypotheken aan particulieren, waarmee ze specifiek hoge duurzaamheidsstandaarden stimuleren, en ondersteuning bieden aan diegenen die het energielabel van hun woning willen verbeteren.

Praktijkvoorbeeld

2016

Futurn
 

Futurn is een projectontwikkelaar die zich richt op het creëren van nieuwe ruimte door de herontwikkeling van onderbenutte sites via sanering, afbraak, renovatie en nieuwbouw. Met het West Gate-project herontwikkelt Futurn een bedrijfsterrein aan de westkant van Brussel waar nu nog een drukkerij gevestigd is. Het project omvat de ontwikkeling van een multifunctioneel bedrijvenpark op de bestaande locatie van de drukkerij, die de komende drie tot vier jaar haar activiteiten geleidelijk zal gaan afbouwen.

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

Grond is zeer schaars in België. We moeten dus creatief omgaan met de grond die wel beschikbaar is. Dat betekent ook: meer bedrijven per vierkante meter. Oude industriegebieden zijn niet aantrekkelijk omdat de gebouwen en het ontwerp niet meer voldoen aan de huidige behoeften. Het risico is dat ze daardoor leeg blijven staan en een lokale doorn in het oog worden. Maar feitelijk bieden deze locaties enorm potentieel.

De markt is concurrerend en we moeten er dus voor zorgen dat onze herontwikkelingsprojecten zich wat prijs en kwaliteit betreft kunnen meten aan die van onze concurrenten.

Wat was de innovatie waarmee dit probleem wordt aangepakt?

De herontwikkeling van oude industriegebieden is een enorme uitdaging voor projectontwikkelaars omdat ze complex zijn door de technologische, ecologische, conceptuele, architectonische, fiscale en juridische aspecten. Complexe, risicovolle projecten brengen een hoop dingen met zich mee die een innovatieve benadering vergen.

We bekijken de kwaliteit van de gebouwen tot in detail om te zien of ze hergebruikt kunnen worden. We spreken daarbij van downcycling. Sommige sloopmaterialen worden in onze projecten hergebruikt. We kijken ook naar de toegevoegde waarde van upcycling: hoe kunnen we de gebouwen op nieuwe manieren gebruiken en ze een nieuwe bestemming geven die past binnen de toekomstige economie.

En als laatste willen we ons project meer inhoud geven door een mix van functies te gebruiken. We gebruiken zowel wegen als infrastructuur en kijken naar de esthetische waarde en architectuur van een gebouw in de context van de omgeving.

Welke impact had het bedrijf of de organisatie op de sector waarin het actief is?

Dankzij ons bedrijfsmodel kunnen we meer bedrijven huisvesten binnen een kleinere ruimte. Hierdoor kunnen bedrijven nauwer samenwerken omdat ze binnen het project een soort bedrijvengemeenschap vormen.

We zien dat overheidsinstanties onze projecten vaak als referentie beschouwen en herontwikkeling waar mogelijk stimuleren.

Welke impact had uw bedrijf of organisatie op de gemeenschap?

Futurn wil de lokale bevolking betrekken bij al haar projecten. We gebruiken daarvoor soms culturele evenementen en soms activiteiten gericht op jongeren of sport. Zo creëren we een positieve houding ten opzichte van het project.

Welke impact had Triodos Bank op het bedrijf of de organisatie?

De focus van Triodos Bank op duurzaamheid motiveert ons om verder deze richting uit te gaan.

Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project?

Triodos Bank weet de essentie van het bedrijfsmodel van Futurn naar waarde te schatten, met name waar het gaat om hergebruik van bestaande industrieterreinen om de schaarse ruimte te beschermen en ervan te profiteren.

Arroyo Bodonal
 

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

Tres Cantos werd in 1991 opgericht en is daarmee de jongste gemeente in de regio Madrid. Hier kwam in 2003 Arroyo Bodonal tot stand, een coöperatie van jonge mensen uit de buurt die samen met hun ouders besloten een gebouw met 80 woningen te ontwikkelen volgens criteria voor duurzame energie en energie-efficiëntie, zodat ze konden blijven wonen in de stad waarin ze waren opgegroeid.

De maatschappelijke motivatie van deze gezinnen sloot nauw aan bij hun milieutechnische motivatie, "hoewel sommige mensen tegen ons zeiden dat energiezuinigheid synoniem was aan luxe", geeft Antonio Martínez, secretaris van Arroyo Bodonal, toe. Maar al snel bewezen ze dat "duurzame woningen verkoopbaar waren". Alle 80 woningen werden verkocht kort nadat ze te koop kwamen, met aanzienlijke resultaten wat betreft financiën en energiezuinigheid.

Wat was de innovatie waarmee dit probleem wordt aangepakt?

Dit huisvestingsproject omvat het gebruik en beheer van alternatieve energiesoorten, zoals warmte-koude-opslag voor verwarming en airconditioning, en led-lampen. In combinatie met het isolatiesysteem betekenen deze maatregelen een energiebesparing van 531.000 kWh. De vermindering van de CO2-uitstoot van het gebouw bedraagt 150 ton per jaar, "het equivalent van 137 benzine-auto's per jaar of het planten van 58 hectare bos - meer dan 23,000 bomen", aldus Arroyo Bodonal.

Het gebouw heeft kinetische liften en een systeem voor hergebruik van grijs water en regenwater waarmee per jaar zo'n 7.000 m3 water wordt bespaard.

In de garage zitten oplaadpunten voor elektrische auto's voor een schonere lucht. Voor de verlichting in de openbare ruimten wordt gebruikgemaakt van led-lampen, de elektrische apparatuur in de appartementen voldoet aan A+++-classificatie voor energiezuinigheid, en de liften maken gebruik van statische accumulatie (ze gebruik energie als ze naar boven gaan en bouwen een deel van de energie daarvoor op als ze naar beneden gaan). Het voor elk huis op maat gemaakte ventilatiesysteem koelt en verwarmt lucht, afhankelijk van de temperatuur van de buitenlucht.

Welke impact had Triodos Bank op het bedrijf?

“Triodos Bank heeft gedaan wat geen enkele andere bank ooit heeft gedaan. Naast analyse van de financiën van het initiatief, zoals andere banken ook deden, hebben ze ook de technische kant van het project gecontroleerd om te kijken of het voldeed aan hun duurzaamheidsdoelstelling," legt de secretaris van Arroyo Bodonal uit. "Ik kende ze eerlijk gezegd niet, maar toen ik contact met ze had opgenomen, heb ik mijn opvatting over banken moeten bijstellen," aldus Martínez.

De constructie van de ontwikkeling was mogelijk dankzij bijdragen van de leden van het coöperatief en 15 miljoen euro aan gelden van Triodos Bank. De bewoners kregen ook toegang tot duurzame hypotheken. De ontwikkelaars van het coöperatief zijn er trots op dat "Arroyo Bodonal geen cent aan steun heeft gekregen van publieke of private instellingen”.

Welke impact heeft het bedrijf gehad op de sector waarin het actief is?

Dit bouwproject is de grootste geothermische installatie in de gemeente Madrid. Het is ook het grootste woonproject in zijn soort in Europa wat betreft het aantal woningen, de daarvoor benodigde energie en het oppervlak van het gebouw. Het succes van dit project heeft voor de gehele sector aangetoond dat het mogelijk is om op een andere manier te bouwen, in lijn met normen voor energiezuinigheid en zonder overmatige overschrijding van het budget en dat alles voor particuliere woningen die niet per se luxueus zijn of landelijk gelegen. De resultaten van bewaking van energieverbruik zijn bewijs voor de duurzaamheid van het project, dat daardoor kan worden beschouwd als voorbeeld binnen de sector.

Omdat geothermische bronnen tot nu toe alleen in kleinere gebouwen in Spanje werden toegepast is dit niet alleen regionaal en nationaal maar ook op Europees niveau een voorbeeld, stellen de leden van de coöperatie. Geothermische energiebronnen voldoen aan slechts 0,03% van de energiebehoefte in Spanje voor woningen. In landen als Zweden is dit 30%.

De woningen hebben een A-classificatie voor energiezuinigheid. Ze voldoen aan de internationale LEED-certificering voor duurzaamheid. De USGBC (US Green Building Council), die verantwoordelijk is voor de LEED-certificering, heeft het gebouw de LEED Platinum-score toegekend.

Het gebouw won in 2016 de prijs voor het meest energiezuinige onroerend goed-object in het land, toegekend door ASPRIMA (Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid – de vereniging van vastgoedontwikkelaars in Madrid). Het heeft van het regionale Ministerie voor Industrie en Economie ook de prijs gekregen voor beste geothermische installatie in een particulier gebouw in de gemeente Madrid.

Welke impact had het bedrijf op de gemeenschap?

De directe impact op plaatselijk niveau van het Arroyo Bodonal-coöperatief is de impact op de 80 gezinnen die in het gebouw wonen. Ruim 80% van de kopers in dit woningbouwproject zijn mensen uit Tres Cantos jonger dan 40 jaar die moeite hadden om in hun geboorteplaats een huis te vinden. Dankzij het coöperatief hebben zij nu een woning die voldoet aan de hoogste normen voor duurzaamheid.

De woningen hebben een gemiddeld oppervlak van 100 m2. De gemiddelde energiekosten per woning voor heet water, verwarming en airconditioning en het aanhouden van een temperatuur tussen 20 en 24ºC bedraagt 40 euro.

De besparing bedraagt gezien het comfortniveau van deze woningen 130,000 euro per jaar voor het gehele gebouw, of 155 euro per maand voor een gemiddelde woning.

Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project?

Triodos Bank vindt het nodig om duurzame bouw in sectoren als de bancaire sector te stimuleren. De bank is onder meer geïnteresseerd in het milieu, een gebied waarbinnen verschillende publieke en private initiatieven worden ontplooid. De bank financiert woningbouwprojecten die zich profileren door hun duurzaamheid of maatschappelijke benadering. De bank biedt bewoners de gelegenheid om een Triodos-hypotheek af te sluiten (Hipoteca Triodos). Dit was ook het geval in Arroyo Bodonal, waar de kopers een lagere rente op hun hypotheek kregen vanwege de A+-classificatie van hun woningen.

2015

KlimaatGarant
 

Duurzaam vastgoed en duurzame hypotheken voor particulieren – Praktijkvoorbeeld (foto)

Wim van de Bogerd, CEO KlimaatGarant

Wat was de uitdaging voor dit project?

Gebouwen, waaronder woningen, zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de totale wereldwijde uitstoot van CO2. En de CO2-uitstoot draagt rechtstreeks bij aan schadelijke klimaatverandering. Bij KlimaatGarant zijn we ervan overtuigd dat we door efficiënt en duurzaam te bouwen met bestaande technieken energieneutrale woningen kunnen leveren en de CO2-uitstoot voor een zeer groot deel kunnen beperken.

Op welke manier is jullie aanpak innoverend?

Klimaatgarant ontwikkelt energieneutrale woningen en woonwijken. Door warmte- en koudeopslag, optimale isolatie en ventilatie garanderen we een Energienota-nul voor verwarming, ventilatie en tapwater; geen energiekosten, behalve voor het gebruik van huishoudelijke apparaten. Onze systemen worden gevoed door zonnepanelen op het dak.

Traditionele energieleveranciers willen zo veel mogelijk energie verkopen. Dat is het grote verschil met ons model: wij verkopen ‘nul energie’. We garanderen dat huizen energieneutraal zijn. Eerst brengen we het energieverbruik zo veel mogelijk omlaag en vervolgens voorzien we zo duurzaam mogelijk in de resterende energiebehoefte. We maken gebruik van concepten en technieken die zich al in duizenden woningen hebben bewezen. De installaties blijven eigendom van KlimaatGarant en de huiseigenaar huurt ze van ons.

Welke impact heeft Triodos Bank op uw project?

Met de financiering van Triodos Bank konden we dit energieneutrale project opstarten. Door dit project kunnen we energiezuinige woningen aanbieden aan starters op de huizenmarkt.

Meer op persoonlijk vlak ben ik trots op de erkenning die wij als winnaar van de Triodos Hart-Hoofdprijs hebben gekregen. We zullen het prijzengeld gebruiken om een energiemeter-app te ontwikkelen. Wij zijn ervan overtuigd dat als je meer inzicht in je energieverbruik hebt, dit je zal stimuleren het verbruik verder terug te dringen.

Welke impact heeft uw project op de sector?

Wij creëren bewustzijn. We laten zien dat het mogelijk is energieneutrale woningen te bouwen. Steeds meer gemeenten en projectontwikkelaars geloven in ons concept. Wij denken dat binnen drie jaar alle nieuwbouwwoningen energieneutraal zullen zijn.

Welke impact heeft uw project op de samenleving?

Onze impact betreft vooral het milieu en in het bijzonder hoe wij bijdragen aan vermindering van de CO2-uitstoot. In bredere zin is onze impact mensen bewust maken door te laten zien dat het mogelijk is energieneutrale woningen te bouwen.

Op welke manier deelt u dezelfde visie met Triodos Bank?

Triodos Bank en KlimaatGarant werken beiden aan een duurzamere samenleving. Allebei proberen we de nadelige effecten van het gebruik van fossiele energie – waaronder klimaatverandering – tegen te gaan door het gebruik van duurzame energie en een efficiënt energieverbruik te stimuleren.

Vuurtoreneiland
 

Duurzaam vastgoed en duurzame hypotheken voor particulieren – Praktijkvoorbeeld (foto)

Raphaël Nouwen, senior relatiemanager MKB

Wat was de uitdaging voor dit project?

Vuurtoreneiland is een ruim drie eeuwen oud kunstmatig eiland in het Markermeer, onder de rook van Amsterdam. Al in 1700 stond hier een stenen vuurtoren. De huidige gietijzeren stamt uit 1893 en is nog steeds de enige vuurtoren van Amsterdam. Op het eiland staan verder een vuurtorenwachterwoning en een verlaten fort. Het fort maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam en staat op de lijst van UNESCO werelderfgoed.

Om de bijzondere natuurhistorische waarde van het eiland te behouden, heeft eigenaar Staatsbosbeheer in 2012 een openbare Europese aanbesteding uitgegeven om het eiland commercieel te exploiteren. De inkomsten uit de commerciële activiteiten zouden het behoud en beheer van het landschap en de monumentale gebouwen moeten financieren. Daarnaast wilde Staatsbosbeheer het erfgoed openstellen voor een breed publiek, zodat iedereen ervan kan genieten.

Twee jonge ondernemers zagen hierin een mooie uitdaging en hebben een uniek plan bij Staatsbosbeheer ingediend. Het begon met een proefproject waarbij zij een zomer lang in een pop-up achtige constructie een kleinschalig restaurant exploiteerden. De bezoekers werden per pont naar het onbewoonde eiland gebracht, waar op een idyllische plek biologische- en regionale gerechten werden geserveerd. Het werd een doorslaand succes en met de volle instemming van Staatsbosbeheer gaan ze hier nu alweer het vierde jaar mee in.

Op welke manier is jullie aanpak innoverend?

De ondernemers zijn in staat geweest om de complete eilandervaring tot iets unieks te maken, met een continue wisselwerking tussen behoud en beleving van de natuur en de bijzondere gebouwen.

Met de inkomsten uit de exploitatie van het restaurant onderhouden en beheren ze het landschap, het fort en de monumentale vuurtoren. Bewuste en duurzame keuzes zijn gemaakt in het opwekken van energie. afvalwater en warmte. ‘Heat the people not the place’ is een oud principe waarbij niet gehele ruimtes worden verwarmd, maar alleen daar waar mensen verblijven. Zo zijn in het restaurant slechts delen onder de tafels verwarmd. De stoelen zijn bedekt met schapenvellen en in de haarden wordt hout van het eiland gestookt.

Welke impact heeft Triodos Bank op uw project?

Triodos Bank heeft bijgedragen aan het behoud van een uniek eiland dat onderdeel is van de Stelling van Amsterdam (UNESCO werelderfgoed). Daarnaast heeft de financiering gezorgd voor de openstelling van dit bijzondere eiland, waar mensen elkaar ontmoeten en tegelijkertijd kunnen genieten van een stuk ruige natuur met loslopende dieren en zeldzame flora, vlak bij de stad.

Welke impact heeft uw project de sector?

Vuurtoreneiland is een inspiratiebron voor andere herbestemmingsprojecten. De combinatie van de diverse en uiteenlopende aspecten van duurzaamheid, met een kleinschalige biologische horecafaciliteit maakt dit project zeer bijzonder en een aantrekkelijk voorbeeld voor de sector.

Welke impact heeft uw project op de samenleving?

Inwoners van Amsterdam, maar ook van ver daarbuiten, komen het eiland bezoeken om even weg te zijn uit de dagelijkse hectiek en de natuur te beleven. Het kleinschalige van het eiland draagt in hoge mate bij aan de ontspanning die zij zoeken. Daarnaast is het van groot belang dat door de komst van een commerciële partij de natuur- en cultuurhistorische waarde van het eiland voor de toekomst blijft gewaarborgd.

Op welke manier deelt u dezelfde visie met Triodos Bank?

Triodos Bank financiert duurzame projecten waarbij mens, milieu en maatschappij centraal staan. Een multidisciplinaire visie die ook het vuurtoreneiland uitdraagt. Na drie succesvolle seizoenen heeft Vuurtoreneiland bewezen hoe je als ondernemer commerciële activiteiten in een kwetsbare omgeving duurzaam met elkaar kan verbinden.

Methoden

Bij onze berekeningen hebben we alleen huizen, appartementen en vastgoed gemeten met een directe relatie tot onze financiering of belegging. Commercieel of professioneel vastgoed omvat: kantoorgebouwen, hotels, magazijnen, studentenkamers in bezit van projectontwikkelaars, enz.

We nemen 100% van de impact mee wanneer we medefinancier zijn van een project. Vastgoed dat (al langere tijd) leegstaat, wordt niet meegenomen. Indien het niet mogelijk is om 100% van de benodigde gegevens te verkrijgen, gebruiken we voorzichtige schattingen.