Biologische landbouw en natuurontwikkeling – Header image (foto)

Biologische landbouw en natuurontwikkeling

Impactmetingen

Met het areaal biologische landbouwgrond dat in 2016 door Triodos Bank en Triodos Investment Management werd gefinancierd, kon in 2016 het equivalent van 32 miljoen maaltijden worden geproduceerd, oftewel voldoende voedsel om 29.000 mensen een jaar lang te voorzien van biologisch voedsel (2015: 30.700).

Triodos Bank en Triodos Investment Management financierden samen circa 33.000 hectare biologische landbouwgrond in heel Europa. Dit komt overeen met één stuk landbouwgrond ter grootte van een voetbalveld per 12 klanten, waarbij elk ‘voetbalveld’ 580 maaltijden per jaar produceert.

We financierden ook 28.000 hectare (beschermd) natuurgebied, wat overeenkomt met circa 400 m2 (beschermd) natuurgebied per klant.

Via de financiering van fair trade cooperaties door het Triodos Sustainable Trade Fund kregen meer dan 184,000 kleinschalige boeren (2015: 100,000) in 19 landen wereldwijd een directe en eerlijke prijs voor hun oogst in 2016. De boeren in deze fair trade cooperaties beheerden 98,000 hectares biologisch landbouwgrond in 2016 (2015: 99,000) en 37,000 hectares in transitie naar duurzaam beheer (2015: 34,000) – een belangrijke hoeveelheid omdat het tijd kost om reguliere landbouwgrond om te vormen voor biologische certificering.

Biologische landbouw en natuurontwikkeling – Impactmetingen (grafisch)

Onze visie en activiteiten

Percentage van onze kredieten en investeringen aan de biologische sector en natuurontwikkeling

Biologische landbouw en natuurontwikkeling – 4,9% van onze kredieten aan de sector Biologische landbouw en natuurontwikkeling (cirkeldiagram)
  • 3,7% aan biologische landbouw
  • 1,5% aan biologische voedingsbedrijven
  • 0,9% aan natuurontwikkeling

Financiering van biologisch voedsel per subsector

Financiering van biologisch voedsel per subsector (cirkeldiagram)

Financiering van biologische landbouw per subsector

Financiering van biologische landbouw per subsector (cirkeldiagram)

% ontleend aan gegevens op het moment van publicatie

Onze visie op biologische landbouw en natuurontwikkeling

Onze relatie met de grond en de aarde vereist een systemisch perspectief.

We kunnen het ons niet langer permitteren om een wereldbeeld te hanteren dat landbouwgrond ziet als het beginpunt van een grenzeloos winningsproces. In plaats daarvan moet landbouw worden bezien binnen de context van een natuurlijk systeem van voedingsstoffen, water, biodiversiteit, dierenwelzijn en sociale omstandigheden.

De impact van landbouw

We hebben boeren nodig die methodes gaan toepassen die natuurlijke bronnen conserveren en recyclen. We willen een levendige en gevarieerde landbouwsector helpen creëren met meer kleinere landbouwbedrijven die nauwere banden met lokale gemeenschappen en lokale consumenten hebben.

Het respecteren van dierenwelzijn is een fundamenteel aspect van hoe we omgaan met de wereld om ons heen en een kernprincipe van biologische landbouw.

Bij biologische landbouw staan bescherming van en respect voor de natuur voorop. Daarom is het hanteren van hogere standaarden voor dierenwelzijn dan bij conventionele landbouw een van de voornaamste doelstellingen.

Het respecteren van dierenrechten komt voort uit de overtuiging dat mensen een verantwoordelijkheid hebben als de dominante soort op deze planeet. Daarnaast is er wetenschappelijk bewijs dat hogere standaarden voor dierenwelzijn bij biologische landbouw ook leiden tot gezondere producten voor mensen (denk aan minder gebruik van antibiotica). Hogere standaarden voor dierenwelzijn betekenen gezondere dieren, en positieve voordelen voor mensen die van voedsel kunnen genieten waarbij geen gebruik wordt gemaakt van kunstmatige hormonen of antibiotica.

Onze prioriteiten

We richten ons op het ondersteunen van boeren die laten zien wat de voordelen van duurzame en biologische landbouwprincipes zijn.

We willen ook meer duurzaam bebouwde grond stimuleren door kredieten te verlenen voor het omschakelen van gangbare naar biologisch bewerkte grond. Ook willen we de gezonde ontwikkeling ondersteunen van de voedselsector in brede zin door producenten van voedsel, distributeurs, retailers en traiteurs te financieren die hun betrokkenheid bij duurzaam voedsel laten zien en die aan de stijgende vraag naar biologisch voedsel voldoen.

Onze activiteiten

Bij biologische landbouw wordt geen gebruik gemaakt van kunstmatige meststoffen en pesticiden, onderkent men het belang van biodiversiteit en worden de hoogste standaarden van dierenwelzijn doorgevoerd.

Alle landbouwkredieten van Triodos Bank zijn verstrekt aan landbouwbedrijven die biologisch zijn gecertificeerd, zich in de overgangsfase bevinden naar biologische productie of duidelijk laten zien dat ze achter die principes en praktijken staan. Daarnaast financieren we detailhandel, groothandel, distributie- en cateringbedrijven die biologische voedsel-, drank- en andere producten leveren. Via de door Triodos Investment Management beheerde fondsen ondersteunen we ook biologische en fair trade voedselproducenten in opkomende markten, waaronder het, Triodos Organic Growth Fund, een langetermijn private equity ‘evergreen’ fonds.

In 2016 werkte Triodos Bank ook samen met partners als Eosta, een internationale distributeur van biologische en eerlijke groenten en fruit, aan de ontwikkeling van een manier om de werkelijke kosten van voedings- en landbouwbedrijven te bepalen. De resultaten van dit werk worden in 2017 gepubliceerd.

 

Biologische landbouwgrond (hectare) en aandeel totale landbouwgrond in Europa 2011

Biologische landbouwgrond (hectare) en aandeel totale landbouwgrond in Europa 2011 (wereldkaart)

Bron: FiBL

Triodos Bank financiert 36.500 hectare biologische landbouwgrond in heel Europa.

Praktijkvoorbeeld

2016

De Vegetarische Slager
 

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

De reden voor Jaap Korteweg om bijna tien jaar geleden de Vegetarische Slager op te richten, was dat hij dieren wilde bevrijden uit de voedselketen. Hij besefte dat er maar één reden is waarom we veel dieren houden: om ze op te eten. Dieren worden vaak gezien als vlees producerende machines. Daarnaast leidt intensieve veehouderij regelmatig tot een crisis, zoals vogelgriep- en varkenspestepidemieën, die weer massale slachtpartijen tot gevolg hebben.

Deze problemen kunnen voorkomen worden, omdat we volgens Jaap Korteweg helemaal geen dieren nodig hebben om vlees te produceren. De Vegetarische Slager produceert ‘vleesvrij vlees’. Beter nog, hij maakt worst, gehaktballen en kroketten van plantaardige ingrediënten, maar met de smaak en textuur van vlees.

In welke zin is dit project innovatief?

De Vegetarische Slager is een klassiek voorbeeld van een innovatief bedrijf, zowel wat betreft de recepten voor producten als de manier waarop deze in de markt worden gezet. Het bedrijf produceert de vleesvervangers op basis van lupine en soja. Van die lupine en soja worden vezels met een stevige 'bite' gemaakt. Deze vormen het basisingrediënt van de producten en hebben de smaak van vlees.

Het bedrijf won de derde prijs in de Gouden Gehaktbal die door een Nederlandse krant werd gehouden onder 43 deelnemers die echt vlees gebruikten. De Vegetarische Slager is een snel groeiend bedrijf. De producten zijn op veel plekken verkrijgbaar, in zowel biologische winkels als grote supermarkten in Nederland.

Welke impact had Triodos Bank op dit project?

Triodos Bank heeft vanaf het begin in 2017 de bouw en inrichting van De Vegetarische Slager Fabriek in Breda gefinancierd. Tot nu toe liet het bedrijf het plantaardige vlees door externe partijen produceren. Maar vanwege de snelle groei is het van belang om de productie in eigen hand te houden. Dat is ook de reden voor de nieuwe fabriek, die in 2017 zijn deuren opende. Naast de lening van Triodos Bank heeft het bedrijf ook een succesvolle crowdfundingcampagne georganiseerd, waarmee 2,5 miljoen euro voor de bouw van de fabriek werd opgehaald.

Welke impact heeft het project op de sector?

Jaap Korteweg is een succesvolle ondernemer. Zijn invloed als vegetarische slager is een inspiratie voor de landbouw- en voedselsector in het algemeen.

Korteweg begon als biologische boer in een familiebedrijf dat al generaties lang van vader op zoon wordt doorgegeven. Maar hij had een droom: het produceren van plantaardig vlees. De groei van zijn bedrijf laat andere biologische boeren zien dat je je dromen kunt laten uitkomen met hard werk en inspiratie. Deze inspiratie is cruciaal in een vaak conservatieve en beschermende sector.

Welke impact heeft het project op de gemeenschap?

De milieubelasting als gevolg van vleesproductie is veel groter dan die van landbouw. Vee, varkens en vogels zorgen voor een mestoverschot, wat leidt tot verontreiniging van de bodem en van grondwater. Pluimveehouderijen stoten ook grote hoeveelheden fijnstof uit, die luchtvervuiling veroorzaken die schadelijk kan zijn voor de gezondheid. De productie van plantaardig vlees biedt daarom vanuit een maatschappelijk oogpunt een enorme toegevoegde waarde. Het voorkomt gewoonweg grote problemen.

Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project?

Triodos Bank financiert ondernemers die werken met hun hart en hun hoofd. Jaap Korteweg is daar een uitstekend voorbeeld van. Hij wordt gedreven door een maatschappelijk ideaal: het produceren van gezond vlees op een milieuvriendelijke en diervriendelijke wijze. Hij geeft dat ideaal met succes vorm. De combinatie van idealisme en pragmatisme sluit goed aan bij de missie en visie van Triodos Bank.

Färm
 

Färm is een samenwerkingsverband van biologische winkels met een zo duurzaam mogelijk productaanbod, onder meer afkomstig van fair trade, lokale bedrijven en familiebedrijfjes. Maar Färm is meer dan alleen een biologische winkel. Het is een coöperatie van producent tot consument, waardoor de afstand tussen klant en fabrikant wordt verkleind – en zij er zo samen voor zorgen dat het voedsel in onze samenleving relaties versterkt en dat iedereen zichzelf op een zo duurzame en smaakvolle wijze kan voeden.

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

Onze visie is om mensen weer met elkaar te verbinden door middel van voedsel. We willen voedsel gebruiken om betekenis te geven in de maatschappij, die in de afgelopen jaren de weg een beetje is kwijtgeraakt in de zin dat de agrovoedingsindustrie eerder een financiële industrie is geworden dan een stevige basis voor de menselijke samenleving.

Een winkel is in feite een plek waar we die verbinding kunnen maken. Het is een plaats waar de producten een communicatiemiddel zijn tussen de consument die in zijn handelen ook weer betekenis vindt, en de producent van het product die al zijn expertise en passie aanwendt om er een product van te maken dat met plezier gegeten wordt.

Toen we in 2009 begonnen, waren we ons er van bewust dat mensen die biologische producten eten uitermate begaan zijn met het universum, met impact op het milieu en impact door de mens. Zij vormden ook de inspiratie voor de oprichting van ons bedrijf.

Wat was de innovatie waarmee dit probleem wordt aangepakt?

We hebben commerciële inkoopprocedures met producenten en coöperaties. We wilden deze relaties uitbouwen en van färm een middel maken om veerkrachtige industrieën te bouwen door effectieve samenwerkingen met producenten aan te gaan. Agribio is daar een goed voorbeeld van. Dit is een coöperatie van graanproducenten in Wallonië, die het graan ook zelf malen. Zij maken op de boerderij hun eigen meel. In 2016 hebben we onze krachten gebundeld in een 50/50-coöperatieve bakkerij. Deze coöperatie maakt al het brood dat wij in onze färm-winkels verkopen, maar ook voor andere winkels die dit 100% natuurlijke en biologische brood zonder andere toegevoegde producten dan bloem, water en zout willen verkopen.

Een volgende stap is de oprichting van nieuwe productiesectoren op een manier die meer impact heeft voor vlees, zuivelproducten, graanproducten en tuinbouwproducten.

Welke impact had Triodos Bank op het bedrijf?

Dankzij de samenwerking met Triodos Bank hebben we het aantal verkooppunten kunnen vergroten. Zij financiert al onze aanvragen met enthousiaste ondersteuning. Er is een onderlinge vertrouwensband ontstaan tussen onze twee organisaties. En de associatie tussen färm en Triodos Bank laat ook zien dat duurzaamheid voor ons altijd vooropstaat. Ik zie het dan ook als een echt partnerschap, dat we samen verder versterken.

Welke impact heeft het bedrijf gehad op de sector waarin het actief is?

Het is interessant om te zien dat leveranciers en producenten steeds vaker willen bouwen aan veerkrachtige en duurzame ondernemingen, naarmate ze verder bij ons netwerk betrokken raken. We kunnen veel betere contracten met ze afsluiten. Het gaat ons met name om het ontwikkelen van milieuvriendelijke en maatschappelijk verantwoorde specificaties waarmee de maatschappelijke impact van biologisch en duurzaam voedsel steeds verder wordt vergroot.

Producenten willen niet langer een instrument zijn voor de massaproductie en industrialisering van voedsel; ze willen weer vakmanschap toepassen in de producten zelf en de productie ervan. Het is uitermate opwindend om deze producenten de kans te bieden om hun bedrijf, hun passie en hun waarden verder te ontwikkelen binnen het färm-coöperatief.

Welke impact had het bedrijf op de gemeenschap?

Als een färm-winkel wordt geopend, zijn er twee soorten impact. Ten eerste zijn de lokale klanten blij met een verkooppunt op menselijke schaal waar de band met de winkelier belangrijk is, waar nog medewerkers aanwezig zijn die onze klanten en hun gewoonten kennen. Er wordt als het ware een familieband met de winkelier in ere hersteld.

Wat betreft werknemers ben ik altijd van mening dat iedereen in zijn of haar dagelijkse werk ook op zoek is naar betekenis, onafhankelijk van het werk dat hij of zij doet. En daar ligt een mooie uitdaging. Het is niet altijd makkelijk om de realiteit te verbinden met zinvol werk op een dagelijkse basis, op het land, in de winkel of op kantoor. Het is onze ambitie dat elke dag, elke handeling op het werk gedreven moet zijn door iets sterkers, iets groters, iets dat meer verbinding creëert tussen de verschillende betrokken partijen, of dat nu collega's zijn of producenten die uiteindelijk partners worden.

Ons doel is om via de färm-coöperatie weer aansluiting te vinden in de maatschappij, dankzij voedsel als basis van ons gehele systeem.

Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project?

Een interessant onderdeel en gemeenschappelijk kenmerk van Triodos Bank en färm is de keuze van producten. Färm kiest haar producten en producenten met een zelfde zorgvuldigheid als waarmee Triodos kiest in wie zij belegt of wie zij financiert. We werken niet zomaar met iedereen samen en verkopen niet zomaar elk willekeurig product. Dat is een voorbeeld van een gemeenschappelijk kenmerk van onze twee organisaties.

Om ervoor te zorgen dat de producten die we in de färm-winkels verkopen zo doordacht mogelijk zijn en optimaal gericht op de markt, hebben we een merkencommissie opgesteld. Hieraan kunnen alle werknemers deelnemen om producten en merken voor het färm-assortiment te kiezen. De producten voldoen aan een uiterst strategische reeks vereisten die zijn vastgelegd in ons productcharter en waarmee onze waarden worden omgezet naar de werkelijkheid. Het gaat dan om vereisten zoals fair trade, biologisch, lokale producten, directe producten, bedrijfsgrootte, of een product afkomstig is van een familiebedrijf of niet, enzovoorts. Al deze vereisten zien we terug in de merken die door de werknemers voor de färm-winkels worden aangedragen in een participatieve en eerlijke procedure.

2015

Aarstiderne
 

Biologische landbouw en natuurontwikkeling – Praktijkvoorbeeld (foto)

Thomas Harttung, medeoprichter van Aarstiderne

Wat was de uitdaging voor dit project?

Als je de biologische landbouw als bedrijfstak bekijkt, beloven we over het algemeen te veel en maken we te weinig waar. Søren [de andere medeoprichter van Aarstiderne] en ik wilden tegen de biologische gedachtegang in een succesvol bedrijf neerzetten. We wilden de manier waarop mensen voedsel zien en consumeren veranderen.

Op welke manier is jullie aanpak innoverend?

Strategisch gezien ging het er de afgelopen tien jaar om biologische landbouw acceptabel te maken voor een breed publiek en daardoor relevant voor de markt. Onze [die van Søren en mij] innovatie was maaltijdboxen te bezorgen, eerst alleen groente en fruit, later ook vlees en vis, en mensen door de maaltijdbeleving enthousiast te maken voor biologische producten. Ook ontwikkelen we steeds vaker nieuwe landbouwmodellen.

Welke impact heeft Triodos Bank op uw project?

In 1999 was er tijdens de World Organic Conference een workshop – waar ik zitting had in het panel – over het samenbrengen van groene private equity en groene ideeën, en het ontwikkelen van een vertrouwenstaal tussen groene ondernemers en de banken. Triodos Bank maakte ook deel uit van het panel en van daaruit hebben we een geweldige relatie opgebouwd waarbij Triodos ging investeren in ons bedrijf en onze financiering duurzamer werd. Triodos begreep dat deze beweging gaat over iets doen wat zinvol is voor de lange termijn.

Welke impact heeft uw project op de sector?

Als je kijkt naar wat ik de komende twee à drie jaar ga doen, zal het accent liggen op de ontwikkeling van biologische landbouw 2.0. Met de huidige schaal van biologische landbouw en de publieke belangstelling is er voor Aarstiderne een goede kans weggelegd om terug te keren tot de fundamentele beginselen en om een biologisch landbouwsysteem op te zetten dat nog beter is afgestemd op de echte wensen en verwachtingen van onze klanten.

Welke impact heeft uw project op de samenleving?

Aarstiderne is uitgegroeid tot een bedrijf dat 54.000 klanten bedient in vooral Denemarken, maar ook in Zweden. De distributie van de groente- en fruitbox is uitgebreid en omvat inmiddels maaltijdboxen met ingrediënten als vlees/vis, vegetarische en dieetproducten, maar ook recepten. We zijn marktleider omdat we de kwaliteit van het leven van mensen en hun duurzaamheid constant verbeteren. Wij stellen mensen in staat het leven te leiden dat ze echt willen leiden. Jonge hoogopgeleide volwassenen zitten vaak in een spagaat omdat ze graag werken en carrière willen maken en tegelijk voor zichzelf en hun kinderen moeten zorgen. Ze willen oplossingen waarmee ze van maandag tot vrijdag uit de voeten kunnen en die leveren wij - steeds weer. Het goede nieuws is dat onze klanten altijd meer ambities hebben. En wij zullen altijd manieren vinden om nog meer zinvolle oplossingen te bieden die aansluiten op een sterker gevoel van geluk, duurzaamheid en gemak.

Op welke manier deelt u dezelfde visie met Triodos Bank?

Als je het mij vraagt, komen onze waarden sterk overeen met die van Triodos. Triodos kan een bijdrage leveren als langetermijninvesteerder van ons en ook investeren in gelijkgestemde bedrijven die bijdragen aan een betere gemeenschappelijke toekomsten en meer innovatie. Door bedrijven te ondersteunen en te financieren die hetzelfde doel voor ogen hebben, vergroten we de kans dat dit uitgroeit tot een zeer brede beweging.

Kwatrijnstal
 

Biologische landbouw en natuurontwikkeling – Praktijkvoorbeeld (foto)

Frank van Dommelen, senior relatiemanager

Wat was de uitdaging voor dit project?

Duurzaamheid en welzijn, in combinatie met een moderne, renderende bedrijfsvoering vergt dat ondernemers in de landbouw voortdurend blijven zoeken naar vernieuwing. Dat geldt ook voor Sjaak Sprangers, die zijn melkveehouderijbedrijf exploiteert naast en voor een deel in het natuurgebied (Nationaal Landschapspark) de Loonse en Drunense Duinen, tussen Tilburg en ’s-Hertogenbosch. Gezien de ouderdom van de bestaande melkveestal, was een nieuwe huisvesting voor zijn koeien noodzakelijk.

De uitdaging was om een nieuwe stal te bouwen die aan zoveel mogelijk wensen en eisen voldeed: inpassing in het natuurlandschap, bevordering van het welzijn van de dieren, beperking van ammoniakemissie, bevordering en bescherming van de bodemomstandigheden in het natuurgebied – en die tegelijkertijd perspectief biedt voor modern ondernemerschap.

Op welke manier is jullie aanpak innoverend?

Voor het bouwen van een stal in een dergelijke natuurlijke omgeving, met zo veel wensen en eisen is een breed draagvlak en veel kennis noodzakelijk. Sjaak Sprangers is daarom in gesprek gegaan met zijn directe omgeving, milieuverenigingen, natuurgroep Loonse en Drunense Duinen, de gemeente Kaatsheuvel, de ZLTO (zuidelijke land-en tuinbouworganisatie), de vereniging van Duinboeren, Landbouw Universiteit Wageningen en diverse agrarische en (bouw)technische ondernemers.

Voor de financiële component heeft hij enkele subsidiebronnen aangeboord in Brussel. Ook het ministerie van Economische Zaken heeft een bijdrage geleverd. Tevens hebben aannemers en technische ontwikkelaars zich financieel sterk gemaakt.

Bovengenoemde bundeling van kennis, innovatie, inspiratie, doorzettingsvermogen, betrokkenheid en passie heeft geleid tot de ontwikkeling van een nieuw staltype, genaamd de Kwatrijnstal.

Enkele bijzondere kenmerken:

Milieu:

De Kwatrijnstal is een innovatieve, in het landschap ingepaste, melkveestal. Het veehouderijconcept biedt een hoog niveau van dierenwelzijn, lage ammoniakemissie en een breed maatschappelijk draagvlak. De Kwatrijnstal heeft een unieke vloer die urine en vaste mest gescheiden afvoert. Dit vermindert de emissie van ammoniak fors en verbetert de biodiversiteit.

Natuurlijke omgeving:

Door de transparante opzet en de unieke dakvorm past de stal goed in het landschap en krijgen passanten zicht op wat er binnen gebeurt. In vergelijking met een gesloten stal oogt het open Kwatrijn veel minder massief. Door de stal heen blijft de omgeving zichtbaar. De dakvorm bestaande uit verschillende kappen geeft de stal een vriendelijke uitstraling, die aansluit bij de schaal van het landschap en van de streekeigen bebouwing.

Hierdoor past de stal goed in het kleinschalige historische cultuurlandschap rondom de Loonse en Drunense Duinen. Maar ook in open landschappen is de open Kwatrijn goed inpasbaar.

Welzijn dieren:

In de Kwatrijnstal heeft elke koe 50% meer loopruimte dan in een gangbare melkveestal. De stal is voorzien van ligeilanden en hebben een strobed. Het gesneden stro is comfortabel voor de koe, werkt isolerend en absorbeert vocht. Daarnaast geeft stro extra waarde aan de vaste mest. Het stro wordt automatisch boven de ligeilanden verdeeld met een stroverdeler.

Het melken gebeurt in een verplaatsbaar melksysteem dat op zonne-energie draait. De stal is zodanig gebouwd dat er voor de dieren nooit ‘dode hoeken’ zijn, zodat ze elkaar niet kunnen verdringen. De ligplaatsen voor de dieren zij zeer ruim opgezet en ook het voerhek is open. Hierdoor kunnen de dieren zich niet verwonden. Uiteraard kunnen de koeien het gehele jaar onbeperkt naar buiten het natuurgebied in.

Biologisch verantwoord:

Dieren worden gevoerd met biologische producten waarbij alle ruwvoeders kleurrijke en kruidachtige gewassen zijn uit het natuurgebied zelf. De biologische mest wordt ook weer teruggeven aan de natuur.

Door de ruime opzet van de stal komen ziektes of dierletsel nagenoeg niet voor en zijn geneesmiddelen als antibiotica niet aan de orde. Mede daardoor leveren de Jerseykoeien gezonde melk van een zodanig hoge kwaliteit dat deze tot biologische ijs, kaas en andere melkproducten verwerkt kan worden door een kleinschalige zuivelverwerker in Stellendam (Happy mrs. Jersey).

Welke impact heeft Triodos Bank op uw project?

De ondernemer had al een biologisch landbouwbedrijf en bankierde tot dan toe bij een grootbank. Voor de realisatie van dit project was aanvullende financiering nodig. Omdat het project een innovatieve aanpak vereiste en er een maatschappelijk draagvlak nodig was, was hij van mening dat daar ook een bank bij hoorde die daar werkelijk bij paste.

Met Triodos Bank als bankier kon hij ‘groen’ geld aantrekken voor deze te bouwen stal. Daarnaast was Triodos Bank bekend in deze wereld en konden zij gericht input geven tijdens de planontwikkeling. Ook voor de andere stakeholders was het positief dat juist Triodos Bank hierbij betrokken raakte.

Welke impact heeft uw project de sector?

Er is veel aandacht gegeven aan dit project binnen milieu- en natuurgroeperingen en aan de diverse landbouworganisaties. Er is een werk- en adviesgroep blijvend actief die ondernemers ondersteunt en adviseert bij het tot stand komen van nieuwe landbouwprojecten (stallen) in of nabij natuurgebieden.

‘Het Kwatrijn’ is een project geworden voor ontwikkeling van een stalsysteem dat door meer boeren overgenomen kan worden en het is de bedoeling van de ontwikkelaars om dit concept in daartoe de markt te zetten. Er worden diverse vakexcursies georganiseerd voor collegaboeren.

Welke impact heeft uw project op de samenleving?

In de aanloop naar de bouw van de stal en tijdens de bouw hebben vele mensen uit de directe omgeving kennis kunnen nemen van de ontwikkelingen.
Dit droeg bij aan een breed draagvlak. 27 mei 2015 werd door staatsecretaris Sharon Dijksma de nieuwe Kwatrijnstal van Sjaak en Suzanne Sprangers feestelijk geopend. Hiermee werd de stal ook landelijk op de kaart gezet. De stal en de aanpak laat zien dat er uitstekende mogelijkheden zijn om natuur en landbouw met elkaar te combineren.

Op welke manier deelt u dezelfde visie met Triodos Bank?

Ondernemer is een zeer gepassioneerd biologische melkveehouder, die uitgebreid over zijn dieren in hun natuurlijke omgeving kan vertellen. Zeer belangrijk voor Sjaak Sprangers is het welzijn van de dieren; dit is voor hem onlosmakelijk verbonden met een landbouwsysteem dat zoveel mogelijk natuurlijke elementen laat terug komen en geen gebruik maakt van kunstmest, bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen. Dit past geheel in de missie van Triodos Bank.

Methoden

Met behulp van de door het Global Footprint Network en het Wereldnatuurfonds (WNF) ontwikkelde Ecologische Voetafdruk-methode is een inschatting gemaakt van het totaal aantal mensen dat van voedsel zou kunnen worden voorzien dat afkomstig is van de biologische landbouwgrond die wordt bewerkt met behulp van financieringen van Triodos Bank. Dit is een theoretische benadering die het verband legt tussen het voedingspatroon van mensen en de landbouwgrond dat hun voedsel voortbrengt.

De Ecologische Voetafdruk (EV) is een meting van de ‘mondiale of ‘global’ hectares’ (gha) dat weergeeft hoeveel biologisch productieve grond- en wateroppervlakte een bepaalde bevolkingsgroep gebruikt om zijn consumptieniveau te kunnen handhaven en zijn afvalproductie te kunnen verwerken. Zij schatten dat voor de hele EU gemiddeld 0,93 gha landbouwgrond en 0,23 gha weiland nodig is om iedereen in Europa en daarbuiten een jaar lang van voedsel te voorzien dat afkomstig is van de bewerkte grond. Ze hebben schattingen gemaakt van de EV voor elk van de vijf landen waar Triodos Bank de biologische landbouw financiert. Deze gegevens zijn gebruikt bij het maken van een schatting van het aantal mensen dat drie keer per dag van een maaltijd kan worden voorzien, afkomstig van de totale bewerkte biologische landbouwgrond van bedrijven door Triodos Bank gefinancierd.

Bij onze berekeningen meten we alleen projecten met een directe relatie tot onze financiering of belegging.
Alleen bedrijven die aan het eind van het jaar nog steeds zijn betrokken bij biologische landbouw tellen mee. Zorgboerderijen worden meegenomen wanneer hun hoofdactiviteiten en -inkomsten bestaan uit biologische landbouw en veeteelt, met zorg als nevenactiviteit. Aangezien we over het algemeen hoofdfinancier zijn van een project, nemen we 100% van de impact mee wanneer we medefinancier zijn van een project. Indien het niet mogelijk is om 100% van de benodigde gegevens te verkrijgen, gebruiken we voorzichtige schattingen.

De berekeningen van de ‘impact per klant’ die in dit jaarverslag worden gebruikt, zijn gemaakt op basis van in totaal 652.000 klanten eind 2016. Een voetbalveld is ongeveer 0,6 hectare groot.