Kunst en cultuur – Header image (foto)

Kunst en cultuur

Impactmetingen

Dankzij de financieringen van Triodos Bank en Triodos Investment Management aan culturele instellingen konden in 2016 13,7 miljoen bezoekers (2015: 14,3 miljoen) in heel Europa genieten van culturele evenementen in bioscopen, theaters en musea. Dit betekent dat er omgerekend per klant van Triodos Bank 21 culturele ervaringen werden gefinancierd.

Triodos Bank en Triodos Investment Management financierden ook circa 3.100 kunstenaars en creatieve organisaties in de culturele sector (2015: 3.000) en een aantal organisaties die betaalbare ruimte bieden voor culturele activiteiten, zoals workshops en muzieklessen, waar zo'n 90.000 mensen aan mee hebben gedaan. In Spanje trokken door Triodos Bank gefinancierde nieuwe film- en mediaproducties in 2016 meer dan 9,7 miljoen kijkers.

Kunst en cultuur – Impactmetingen (grafisch)

Onze visie en activiteiten

Kredietverlening kunst en cultuur

Percentage van onze kredieten en investeringen in de sector kunst en cultuur

Kunst en cultuur – 5,9% van onze kredieten aan de kunst- en cultuursector (cirkeldiagram)

Kredieten en investeringen per subsector

Kunst en cultuur – Financiering per subsector (cirkeldiagram)

% ontleend aan gegevens op het moment van publicatie

Onze visie op kunst en cultuur

Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in de persoonlijke ontwikkeling van mensen en de samenhang in de samenleving als geheel. Creatieve expressie biedt nieuwe perspectieven, inspireert en verbindt mensen.

Kunst als katalysator voor persoonlijke en gemeenschapsontwikkeling

Kunst en cultuur leveren een bijdrage aan persoonlijke ontwikkeling en een levendige samenleving. Ze kunnen inspireren en motiveren tot verandering.

De culturele sector is dynamisch en veelzijdig. Cultureel ondernemerschap is booming. Veel instellingen zijn volledig of gedeeltelijk commercieel en richten zich op een breed en divers publiek. Triodos Bank past in de dynamiek van een sector met deze ondernemersfocus en financiert innovatieve culturele ondernemers om haar impact te helpen vergroten.

Onze prioriteiten

Op basis van haar engagement van oudsher met kunst en cultuur is Triodos Bank een van de koplopers in de sector. Ze ontwikkelt innovatieve financieringsinstrumenten zoals garantiefondsen. Hiertoe werken we samen met overheden, brancheverenigingen en adviseurs.

Grote diversiteit

We richten ons op culturele initiatieven, ongeacht hun omvang, die zich richten op verschillende activiteiten zoals – om een voorbeeld uit de praktijk te gebruiken – een podium, museum en een restaurant in één bedrijf.

Naast deze kredietverlening beschikken we over een fonds (Triodos Cultuurfonds) voor Nederlandse cliënten. Het Fonds, dat in 2006 is opgericht, is een voorloper geweest op het gebied van financiering van kunst en cultuur, met als doel de sector minder afhankelijk te maken van subsidies en giften door het stimuleren van cultureel ondernemerschap.

Triodos Bank zal zich in de toekomst richten op versterking van haar lokale netwerken en lokaal cultureel ondernemerschap.

De voordelen van kunst voor de maatschappij

Kunst en cultuur – De voordelen van kunst voor de maatschappij (grafisch)

Onze activiteiten

‘Verbondenheid’ neemt een centrale plaats in bij onze visie op de culturele sector. Triodos Bank financiert kunstenaars en culturele instellingen die bruggen bouwen met de maatschappij.

Veelal betekent dit een combinatie van hoge artistieke kwaliteit en een brede toegankelijkheid. De aansluiting met de gemeenschap vindt op verschillende manieren plaats: door het bereiken van een breed publiek, en door contacten met derden, zoals sponsors, bedrijven, maatschappelijke instellingen en banken. Daarnaast is er contact met amateurs die lokaal actief zijn en bijdragen aan sociale samenhang.

Om die redenen en om een beter beeld te geven van wat financiering van kunst en cultuur in de praktijk betekent, publiceren we het aantal mensen dat we hebben bereikt op door Triodos Bank gefinancierde evenementen. Dit is niet bedoeld als eindconclusie over impact in de culturele sector. Kwalitatief bewijs van impact zoals dat wordt geïllustreerd in de hier opgenomen praktijkvoorbeelden biedt zelfs een beter beeld van het verschil dat Triodos Bank maakt. Zo kan een enkel gericht project een vergaande impact hebben op het leven van een paar mensen, terwijl een ander project meer mensen bereikt maar op een veel oppervlakkigere manier. Toch hopen we dat we door de gecombineerde wijze waarop we over impact communiceren een steeds veelomvattender beeld te kunnen schetsen van de impact van onze activiteiten.

Praktijkvoorbeeld

2016

Herman van Veen Arts Center
 

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

Het Herman van Veen Arts Center in Soest is gevestigd op een oud landgoed. Dit centrum voor kunst en cultuur is in 2012 opgericht op initiatief van kunstenaar en performer Herman van Veen en Edith Leerkens, die hem al jarenlang op gitaar begeleidt.

Hier komen cultuur en natuur samen en vermengen ze zich. Zo worden in de monumentale villa op het landgoed schilderijen van Herman van Veen tentoongesteld, er worden natuuractiviteiten voor kinderen en volwassenen georganiseerd in het gratis toegankelijke park, en in een oude schuur is een klein theater gehuisvest. Deze locatie biedt plaats aan 80 toeschouwers en fungeert als platform voor jonge kunstenaars die theater willen combineren met muziek en dans.

Op welke manier is de benadering van het project innovatief?

Er kunnen geen kaartjes worden gekocht voor de programma’s in het theater van het Arts Centre, althans niet vooraf. Iedereen die een uitvoering wil bijwonen, kan gewoon langskomen. Op deze manier leren de mensen het landgoed kennen en ontdekken ze welke andere activiteiten worden aangeboden, zoals tentoonstellingen.

Door dit innovatieve concept is het Arts Centre een persoonlijke ervaring. Het richt zich niet op de anonieme ‘theaterconsument’ die online kaartjes koopt, maar op mensen die openstaan voor verrassingen en ontmoetingen. Diegenen die het Arts Centre willen steunen, kunnen vriend worden en zich gedurende langere tijd verbinden.

Welke impact had Triodos Bank op dit project?

De relatie tussen Triodos Bank en het Arts Centre is al een paar jaar oud. Vanaf de start van het centrum is de bank al met ze in gesprek over financiering en beheer van het landgoed. In 2016 verstrekte de bank een hypotheek voor de aankoop van de oude villa, een nationaal monument.

Daarbij bundelden Triodos Bank en Triodos Cultuurfonds - die elk de helft van de financiering verschaften - hun krachten met het Nationaal Restauratiefonds, dat verantwoordelijk is voor de financiering van de restauratie van het gebouw, waarin zich tentoonstellingsruimte, kantoren en werkplekken bevinden. Na de restauratie in 2017 is het ook een locatie voor recepties, diners en zakelijke bijeenkomsten.

Welke impact heeft het project op de sector?

Het Arts Centre is een platform voor jong artistiek talent en draagt zo bij aan de verdere ontwikkeling van de culturele sector. Daarbij ligt het zwaartepunt bij kunstenaars die diverse genres combineren, wat goed past bij de veelzijdigheid van Herman van Veen zelf.

Het centrum laat ook de toegevoegde waarde zien van de organisatie van culturele evenementen op een door natuur omgeven locatie. Binnen en buiten worden op deze manier gecombineerd. De rust van de natuur vormt de inspiratie voor de voorstellingen en andere activiteiten die zich binnen afspelen. Daarnaast worden theateruitvoeringen ook deels buiten opgevoerd.

Welke impact heeft het project op de gemeenschap?

Het Herman van Veen Arts Centre inspireert op verschillende manieren. Het is een prachtige plek waar opwindende dingen gebeuren. Het is vooral gericht op kinderen. Zo worden er speurtochten georganiseerd in het bos op het landgoed. Ook staat hier het kleine huis van Alfred J. Kwak: het eendje dat onder andere door een 52-delige tv-serie wereldberoemd is geworden.

Deze aandacht voor kinderen is bewust. Herman van Veen is voorvechter van kinderrechten en beschermheer van de Lot’s Foundation, die zich sterk maakt voor de rechten van kinderen over de hele wereld.

Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project?

Triodos Bank draagt bij aan een maatschappij met kwaliteit van leven. Het Herman van Veen Arts Centre doet hetzelfde op vele verschillende manieren: door middel van de hier georganiseerde culturele activiteiten, maar ook door bij te dragen aan het behoud en de ontwikkeling van natuurlijke waarden.

Het centrum blaast ook de oude villa op het landgoed nieuw leven in. Het centrum, de bank en het Nationaal Restauratiefonds zorgen samen voor het behoud van dit nationale monument met aanzienlijke culturele en historische waarde.

Het Curzon Clevedon Community Centre for the Arts
 

Welke uitdaging vormde de inspiratie voor uw project?

Een groot deel van het gebouw waarin de bioscoop zich bevindt, werd gebruikt voor opslag, als kantoorruimte en voor diverse kleinschalige workshops, maar leverde (nagenoeg) niets op voor onze charitatieve instelling. We moesten deze moeilijke ruimte op alternatieve manieren gaan gebruiken om niet alleen de toekomst van het Curzon op de lange termijn zeker te stellen, maar ook om het ingedutte centrum van Clevedon te verrijken door een bredere ervaring voor de gemeenschap te bieden in plaats van alleen een kleine bioscoop met maar één zaaltje.

Wat was de innovatie waarmee dit probleem wordt aangepakt?

Dankzij een aanzienlijke investering door een prominente kredietverstrekker werd het mogelijk om in het Curzon een breed assortiment voedsel en dranken te gaan verkopen. Dit bood de strategische gelegenheid om een gecombineerde vrijetijds-/uitgaanservaring samen en op geheel nieuwe wijze in de markt te zetten. We konden nu goede films en kunstzinnig entertainment én een uitstekend cateringconcept aanbieden op een unieke locatie (‘Teatro Lounge’). De stad heeft nu niet alleen een bioscoop en café, maar beschikt ook over gemeenschappelijke ruimtes waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten, kunnen netwerken, workshops, tentoonstellingen en muziekvoorstellingen kunnen houden en met elkaar in contact kunnen komen.

Welke impact had Triodos Bank op het bedrijf?

Met de hulp van Triodos Bank zien we de toekomst nu vol vertrouwen tegemoet. Sinds de opening van de Teatro Lounge hebben we de vrijheid om programma-ideeën te vernieuwen en te ontwikkelen zonder de constante druk om de toegangsprijzen te verhogen, wat door de mensen in de stad zeer op prijs gesteld wordt.

Welke impact heeft het bedrijf gehad op de sector waarin het actief is?

We hebben het geluk dat we als onafhankelijke bioscoop met maar één zaaltje kunnen overleven in deze tijd. Veel oudere bioscopen zijn uitgekocht door grotere bedrijven en hebben niet de vrijheid om films of evenementen voor de gemeenschap te programmeren die ze zelf zouden willen. Het Curzon is een zeldzaam voorbeeld van een bioscoop die nog een primaire vrijetijdsbesteding voor de bewoners van de stad biedt, net als in de jaren 20 van de vorige eeuw.

Welke impact had het bedrijf op de gemeenschap?

Het Curzon is een geliefde locatie en de bewoners van Clevedon zijn trots op het unieke erfgoed en opgetogen dat het zo goed gaat met de zaken. Niet alleen worden we op straat aangesproken en gefeliciteerd met de verbetering van de bioscoop, we krijgen ook prachtige recensies.

Naast ons reguliere filmprogramma verzorgen we ook voorstellingen in zorginstellingen, we werken met leerlingen van een plaatselijke school aan een jaarlijkse filmwedstrijd voor jeugd onder de 18 in North Somerset, we organiseren rondleidingen door de bioscoop, we organiseren speciale evenementen met stomme films, de Christie Organ Experience, workshops computerprogrammeren, en workshops animatie en knutselen voor kinderen.

Hoe deelt Triodos Bank de visie achter het project?

We zijn van mening dat Triodos Bank echt begrijpt welke waarde cultuur voor een gemeenschap heeft. Hoewel deze waarde niet tastbaar is, wordt het steeds weer duidelijk als iemand ons personeel en de vrijwilligers bedankt voor een heerlijk avondje uit.

2015

Krowji
 

Methoden

Onder de definitie culturele instellingen vallen musea, theaters, bioscopen, muziekpodia, bibliotheken en kunstgalerieën. Winkels, zoals boekwinkels, worden niet meegerekend.

Onder de definitie artiesten vallen individuen die kunst maken, schrijvers, individuele filmmakers, enz.

Onder de definitie creatieve bedrijven vallen filmmakers, tv-producenten, theatergezelschappen, orkesten, enz. Distributeurs van creatief werk worden niet meegerekend.

Het aantal mensen dat wordt bereikt via betaalbare ruimten zijn ofwel huurders die de ruimte voor eigen gebruik huren, of deelnemers aan een workshop of andere culturele activiteit.

Nieuwe films en mediaproducties worden alleen meegerekend in het jaar dat ze worden uitgebracht en van tv-series wordt slechts één representatieve aflevering meegerekend.

Cijfers over het aantal bezoekers van culturele evenementen en het aantal huurders en deelnemers worden aangeboden door instellingen die door Triodos Bank en beleggingsfondsen van de bank worden gefinancierd.

Het aantal bezoekers in de film- en mediasector wordt verkregen van het Spaanse Ministerie voor Cultuur.

Bij onze berekeningen meten we alleen projecten met een directe relatie tot onze financiering of belegging. We nemen 100% van de impact mee wanneer we medefinancier zijn van een project. Indien het niet mogelijk is om 100% van de benodigde gegevens te verkrijgen, gebruiken we voorzichtige schattingen.

De berekeningen van de ‘impact per klant’ die in dit jaarverslag worden gebruikt, zijn gemaakt op basis van in totaal 652.000 klanten eind 2016.