Cultuur – Header image (foto)

Cultuur

De maatschappij heeft meer nodig dan het louter materiële. Cultuur maakt de ontwikkeling van het collectieve gedachtegoed van individuen en gemeenschappen mogelijk. Cultuur verbetert de levenskwaliteit, doordat mensen zich vrij kunnen uiten, en draagt bij aan de ontwikkeling van het leren en van vaardigheden.

We financieren een breed scala aan kunstenaars en organisaties voor podiumkunsten en ondernemers die een complementaire benadering van onderwijs hanteren.

12% kredieten en investeringen in culturele projecten (cirkeldiagram)

Percentage kredieten en investeringen in culturele projecten

Kunst en cultuur

Hoe we kunstenaars en organisaties voor podiumkunsten ondersteunen, variërend van hoe kunst wordt ingezet om een leegstaand kerkgebouw in Nederland nieuw leven in te blazen tot de ontwikkeling van een onafhankelijke bioscoop als cultureel centrum voor de gemeenschap.

Lees meer

Onderwijs

Er is behoefte aan een gevarieerd onderwijssysteem om in de verschillende behoeften vanuit de maatschappij te voorzien. Zo financieren we organisaties die werken met alternatieve onderwijsconcepten die inspelen op de behoeften en talenten van de mensen in de hele gemeenschap.

Lees meer

Mijn Geld Gaat Goed in de sector Cultuur (wereldkaart)

Mijn Geld Gaat Goed in de sector Cultuurtot de ontwikkeling van een onafhankelijke bioscoop als cultureel centrum voor de gemeenschap