Onafhankelijkheid en zelfevaluatie

Onafhankelijkheid

De Raad van Commissarissen was in het afgelopen jaar zodanig samengesteld dat de leden kritisch en onafhankelijk van elkaar, van de Raad van Bestuur en van enig belang konden handelen. De Raad van Commissarissen voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria van de Nederlandse Corporate Governance Code. Het lidmaatschap van Aart Jan de Geus vormt formeel een uitzondering op één van de onafhankelijkheidscriteria (best practice bepaling III.2.2), aangezien een familielid van hem in dienst is van Triodos Bank, hoewel niet in een managementfunctie.

Belangenverstrengeling

In overeenstemming met de vereisten van de Nederlandse Corporate Governance Code beschikt de Raad van Commissarissen over interne regels die gelden voor (potentiële) belangenverstrengelingen van Commissarissen. Er was in 2016 geen sprake van belangenverstrengeling.

Educatie

De Raad van Commissarissen volgt een programma voor permanente educatie, en organiseert in dit kader jaarlijkse bijeenkomsten met externe deskundigen om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de maatschappij en de sectoren die van invloed zijn op de activiteiten van Triodos Bank. Meer informatie hierover vindt u in het verslag van de Nomination & Compensation Committee.

Zelfevaluatie

De resultaten van de zelfevaluatie in 2015 zijn door de Raad van Commissarissen besproken en dit heeft geleid tot de implementatie van aanbevelingen. De jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen als geheel, de individuele leden en de commissies van de Raad van Commissarissen vond plaats in vierde kwartaal van 2016. De resultaten van de evaluatie zullen in februari 2017 door de Raad van Commissarissen worden besproken.

De leden van de Raad van Bestuur hebben nagedacht over hun voornaamste individuele prioriteiten voor 2016 en 2017 en deze gedeeld met de voltallige Raad van Commissarissen. Deze prioriteiten zullen begin 2017 door de Raad van Commissarissen worden geëvalueerd.