Vergaderingen van de Raad van Commissarissen

Alle vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden samen met de Raad van Bestuur gehouden. Alle vergaderingen in 2016 (zes in totaal) werden voorafgegaan door een interne vergadering waaraan uitsluitend leden van de Raad van Commissarissen deelnamen. Eén interne vergadering was gewijd aan de beoordeling en evaluatie van het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur en de bespreking van een intern report over het functioneren van de Raad van Commissarissen en zijn leden.

Minimaal eens per jaar komt de Raad van Commissarissen bijeen in een land waar Triodos Bank een vestiging heeft, waarbij ook een thematisch programma wordt georganiseerd. In 2016 werd deze bijeenkomst gehouden op het kantoor van de Duitse vestiging van Triodos Bank. Er werden presentaties gehouden en besprekingen gevoerd met het senior management van de Duitse vestiging, waardoor men meer inzicht kreeg in de Duitse activiteiten van Triodos Bank.

De voorzitter van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van de Raad van Bestuur onderhielden gedurende het jaar veelvuldig contact met elkaar, de voorzitter van de Audit & Risk Committee onderhield regelmatig en nauw contact met de Chief Financial Officer, en de voorzitter van de Nomination & Compensation Committee met de Chief Executive Officer.

Aanwezigheid van de commissarissen in 2016

Download XLS

 

 

 

 

Leden van de Raad van Commissarissen in 2016

Vergaderingen Raad van Commissarissen (6)

Vergaderingen Audit & Risk Committee (5)

Vergaderingen Nomination & Compensation Committee (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

Aart Jan de Geus (voorzitter)

6/6

 

6/6

Ernst-Jan Boers

6/6

5/5

 

David Carrington

5/6

4/5

 

Mathieu van den Hoogenband

6/6

 

6/6

Udo Philipp

6/6

 

6/6

Carla van der Weerdt

6/6

5/5