Samenvatting

De Raad van Commissarissen is van oordeel dat de jaarrekening en het verslag van de Raad van Bestuur een getrouw beeld geven van de positie van Triodos Bank. De Raad van Commissarissen stelt voor aan de Algemene Vergadering om de jaarrekening over het boekjaar 2016 goed te keuren en decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid en aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht in 2016.

De Raad van Commissarissen gaat akkoord het voorstel van de Raad van Bestuur tot uitkering van een dividend van EUR 1,95 per certificaat van aandeel.

De Raad van Commissarissen wil graag alle stakeholders van Triodos Bank bedanken voor hun vertrouwen in Triodos Bank en de Raad van Bestuur, en alle medewerkers van de bank bedanken voor hun inzet. De Raad van Commissarissen heeft er alle vertrouwen in dat Triodos Bank de uitdagingen in 2017 het hoofd zal kunnen bieden en zal blijven fungeren als referentiepunt voor de banksector.

Zeist, 24 maart 2017

Raad van Commissarissen,
Aart de Geus, Voorzitter
David Carrington, Vicevoorzitter
Ernst Jan Boers
Mathieu van den Hoogenband
Udo Philipp
Carla van der Weerdt