Competentiematrix Raad van Commissarissen

De onderstaande matrix toont de kerncompetenties van de afzonderlijke commissarissen die van belang zijn voor hun toezichthoudende functie. Een lid voor de Raad van Commissarissen moet minimaal over de volgende drie kwalificaties beschikken:

  • affiniteit met de missie en waarden van Triodos Bank;
  • ervaring op senior managementniveau; en
  • internationale ervaring.

Alle leden van de Raad van Commissarissen voldoen aan deze criteria.

De onderstaande tabel vermeldt verdere competenties op sleutelgebieden zoals beschreven in het profiel van de Raad van Commissarissen. In de matrix staan de vakgebieden waarin Commissarissen aanzienlijke expertise hebben. Met behulp van de matrix kan worden beoordeeld of de Raad van Commissarissen over de juiste vaardigheden beschikt om zijn taken te verrichten. De matrix is gebaseerd op de vereisten die zijn vermeld in het collectieve profiel van de Raad van Commissarissen, dat regelmatig wordt geëvalueerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijkste expertisegebieden

Naam (nationaliteit)

Geb. jaar

M/V

Duurzaam­heids- en andere expertise specifiek van belang voor Triodos

Bankieren en Finance

Audit en Risk

Beleid en bestuur

HR en organisatie­ontwikkeling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aart Jan de Geus (Nederlands) (voorzitter)

1955

m

 

 

David Carrington (Brits) (vice voorzitter)

1946

m

 

 

Ernst-Jan Boers (Nederlands)

1966

m

 

 

Mathieu van den Hoogenband (Nederlands)

1944

m

 

 

Udo Philipp (Duits)

1964

m

 

 

Carla van der Weerdt (Nederlands)

1964

w