Bankierseed en gedragsregels

Op 1 april 2015 is de bankierseed geïntroduceerd. Alle medewerkers van banken in Nederland zijn verplicht om de eed af te leggen. Een medewerker verklaart hierbij dat hij of zij zal voldoen aan de gedragsregels zoals deze door de NVB zijn vastgesteld. De gedragsregels zijn opgesteld in lijn met Triodos Bank’s eigen, reeds bestaande, Business Principles. Door het laten afleggen van de eed maakt Triodos Bank meer expliciet wat de bank al doet.