Biografieën

Raad van Bestuur

Peter Blom (1956), CEO, voorzitter

Peter Blom – CEO Triodos Bank Groep (foto)

Peter Blom is sinds 1989 statutair lid van de Raad van Bestuur van Triodos Bank NV en is voorzitter van de Raad van Bestuur. Daarnaast is hij bestuurslid van Stichting Triodos Holding, statutair directeur van Triodos Ventures BV, bestuurslid van Stichting Hivos Triodos Fonds, bestuurslid van Stichting Triodos Sustainable Finance Foundation, bestuursvoorzitter van Stichting Global Alliance for Banking on Values, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Banken, medevoorzitter van Stichting Sustainable Finance Lab, bestuurslid van Stichting NatuurCollege, bestuursvoorzitter van MVO Nederland en bestuurslid van Triodos Invest CVBA. Peter Blom heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit 1 certificaat Triodos Bank.

Pierre Aeby (1956), CFO

Pierre Aeby – CFO Triodos Bank Groep (foto)

Pierre Aeby is sinds 2000 statutair lid van de Raad van Bestuur van Triodos Bank NV. Daarnaast is hij bestuurslid van Stichting Triodos Holding, statutair directeur van Triodos Ventures BV, bestuurslid van Stichting Hivos Triodos Fonds, bestuurslid van Stichting Triodos Sustainable Finance Foundation, bestuursvoorzitter van Stichting Triodos Foundation, directeur van Triodos Fonds Vzw, bestuursvoorzitter van Triodos SICAV I en bestuurslid van Triodos SICAV II, bestuurslid van Triodos Invest CVBA, bestuursvoorzitter van Enclude Holding BV en bestuurslid van Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond. Pierre Aeby heeft de Belgische nationaliteit en bezit 21 certificaten Triodos Bank.

Jellie Banga (1974), COO

Jellie Banga – COO Triodos Bank Groep (foto)

Jellie Banga is sinds september 2014 statutair lid van de Raad van Bestuur van Triodos Bank NV. Ze is Chief Operating Officer en is al sinds 2013 lid van de Raad van Bestuur; in dat jaar trad ze toe als niet-statutair bestuurslid. Jellie Banga is bestuurslid van Stichting Triodos Sustainable Finance Foundation en lid van de Raad van Advies van Stichting Lichter. Ze heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank.

Bestuur SAAT

Josephine de Zwaan (1963), Voorzitter

Josephine de Zwaan, Voorzitter (foto)

Josephine de Zwaan is tevens lid en voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Triodos Holding. Zij is meer dan dertien jaar advocaat geweest, gespecialiseerd in grote vastgoedprojecten. De laatste vijf jaar van die periode was zij lid van de maatschap (CMS) Derks Star Busmann, waar zij leiding gaf aan een team van vastgoedadvocaten. Hoewel zij niet langer als advocaat werkzaam is, was zij tot 2016 betrokken bij dit kantoor als adviseur van het bestuur. Vanaf 2000 is zij werkzaam in bestuurs- en toezichthoudende functies, in het bijzonder op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en cultuur (Weleda, Vereniging van Vrijescholen, Bureau Promotie Podiumkunsten, Iona Stichting; tegenwoordig is zij actief voor Hogeschool Leiden, Stichting Vilans en de Raphael Stichting). Ze is tevens bestuurslid van de Academie voor Liberal Arts en het Institute for Positive Health, en adviseur van Fairphone BV. In 2009 is Josephine de Zwaan benoemd tot arbiter bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg en werd zij lid van de Governancecommissie van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. In 2013 is zij ook benoemd als lid van de Raad van Toezicht van Stichting Cito, sinds 2015 is zij voorzitter van deze Raad en vicevoorzitter van Cito B.V. Josephine de Zwaan is voor het eerst benoemd in 2010 en haar huidige benoemingstermijn eindigt in 2020. Ze heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank.

Marjatta van Boeschoten (1946)

Marjatta van Boeschoten (foto)

Marjatta van Boeschoten was van 2001 t/m 2009 lid van de Raad van Commissarissen van Triodos Bank. Ze werkte zeven jaar als jurist bij de Britse Supreme Court alvorens aan de slag te gaan als management development consultant. Ze is directeur van Phoenix Consultancy en heeft gewerkt met grote organisaties in de publieke en private sectoren in het Verenigd Koninkrijk en internationaal. Ze heeft zitting in de Adviesraad van Neuguss Verwaltungsgesellschaft en is algemeen secretaris van de Anthroposophical Society in Groot-Brittannië. Marjatta van Boeschoten is voor het eerst benoemd in 2009 en haar huidige benoemingstermijn eindigt in 2018. Ze heeft de Britse nationaliteit en bezit 1 certificaat Triodos Bank.

Sandra Castañeda Elena (1974)

Sandra Castañeda Elena (foto)

Sandra Castañeda Elena was Senior Advisor Sustainability bij Inditex S.A. (eigenaar van Zara). Zij heeft zich sinds 2005 in verschillende functies een bijdrage geleverd aan de integratie van maatschappelijke en milieunormen in de bedrijfsstrategieën van ondernemingen en instellingen voor hoger onderwijs. Ze is vanaf 2014 lid van de Raad van Toezicht van Stichting Triodos Holding. Voorheen maakte ze deel uit van het kernteam dat Triodos Bank heeft opgezet in Spanje. Sandra Castañeda Elena is voor het eerst benoemd in 2013 en haar huidige benoemingstermijn eindigt in 2020. Ze heeft de Spaanse nationaliteit en bezit 54 certificaten Triodos Bank.

Frans de Clerck (1945)

Frans de Clerck (foto)

Frans de Clerck is medeoprichter van Triodos Bank België (1993) en voormalig lid van de Raad van Bestuur van Triodos Bank NV. Hij is lid van de Raad van Toezicht van Stichting Triodos Holding en lid van de Raad van Toezicht van Boss Paints NV en de Hélène De Beir Foundation. Frans de Clerck ontving in 2015 de Burgerschapsprijs van de Belgische Stichting P&V. Frans de Clerck is voor het eerst benoemd in 2010 en zijn huidige benoemingstermijn eindigt in 2020. Hij heeft de Belgische nationaliteit en bezit 211 certificaten Triodos Bank.

Willem Lageweg (1951)

Willem Lageweg was tot juli 2016 CEO van MVO Nederland, een kenniscentrum dat maatschappelijk verantwoord ondernemen in het bedrijfsleven stimuleert. Tegenwoordig vervult hij verschillende bestuurs-, toezichthoudende en adviesfuncties bij organisaties als het Louis Bolk Instituut, SIB Kenya, Close the Gap, Institute for Positive Health, het Platform Integriteit en Bedrijfsethiek en de Green Deal Board. Hiervoor was hij werkzaam bij Rabobank Nederland waar hij verschillende functies bekleedde, zoals woordvoerder, directeur Communicatie, directeur Coöperatie en projectdirecteur Grote Steden. Hij begon zijn carrière bij de Nationale Coöperatieve Raad voor Land- en Tuinbouw. Willem Lageweg is voor het eerst benoemd in 2016 en zijn huidige benoemingstermijn eindigt in 2020. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit 179 certificaten Triodos Bank.

Mike Nawas (1964)

Mike Nawas (foto)

Mike Nawas is medeoprichter van Bishopsfield Capital Partners Ltd (BCP), een in Londen gevestigd financieel adviesbureau. Daarnaast is hij sinds 2011 als Associate Professor Financial Markets verbonden aan Nyenrode Business University in Nederland. Hiervoor was hij twintig jaar werkzaam bij ABN AMRO waar hij verschillende functies bekleedde. Vanaf 2005 was hij als concerndirecteur wereldwijd verantwoordelijk voor het bieden van toegang tot de kredietmarkten aan klanten, door middel van kredieten, obligaties of gestructureerde financiering. Sinds 2013 is hij voorzitter van de Academie voor Liberal Arts, een organisatie die zich richt op de filosofische ontwikkeling en ethische betrokkenheid van ervaren professionals in Nederland. Mike Nawas is voor het eerst benoemd in 2014 en zijn huidige benoemingstermijn eindigt in 2017. Hij heeft de Nederlandse en Amerikaanse nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank.

Raad van Commissarissen

Aart Jan de Geus (1955), Voorzitter

Aart Jan de Geus – Voorzitter van de Raad van Commissarissen (foto)

Aart Jan de Geus is voorzitter van de Raad van Commissarissen en lid van de Nomination & Compensation Committee van Triodos Bank. Hij is voorzitter en CEO van de Bertelsmann Stiftung, een Duitse denktank. Hij was eerder plaatsvervangend secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de kabinetten Balkenende I, II en III (2002-2007). Hij was tevens partner bij Boer & Croon Strategy & Management Group en werkte voor Industriebond CNV en de Vakcentrale CNV. Aart Jan de Geus is voor het eerst benoemd in 2014 en zijn huidige benoemingstermijn eindigt in 2018. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank.

Ernst-Jan Boers (1966)

Ernst-Jan Boers (foto)

Ernst-Jan Boers is lid van de Audit & Risk Committee van Triodos Bank. Hij was tot maart 2014 Chief Executive Officer van SNS Retail Bank, waar hij eerder ook de functie van Chief Financial Risk Officer vervulde. Tot maart 2007 was hij werkzaam bij ABN AMRO Hypotheken Groep B.V., onder andere als Chief Financial Officer. Daarvoor was hij in dienst bij Reaal Groep N.V. als hoofd Interne Audit en als Controller. Hij is bestuurslid van Stichting Nationaal Energiebespaarfonds, bestuurslid financiën van Coöperatie Medische Staf Gelre U.A. en lid van de Raad van Commissarissen van Coöperatie Univé U.A. Ernst-Jan Boers is voor het eerst benoemd in 2014 en zijn huidige benoemingstermijn eindigt in 2018. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank.

David Carrington (1946), Vicevoorzitter

David Carrington (foto)

David Carrington is vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van Triodos Bank en lid de Audit & Risk Committee van Triodos Bank. Hij is sinds 2001 zelfstandig adviseur en is gespecialiseerd in de ontwikkeling van filantropie en maatschappelijk verantwoord financieren en in het besturen van charitatieve instellingen en sociale ondernemingen. Hij kan putten uit 25 jaar ervaring in senior-managementfuncties bij charitatieve instellingen – waarvan de afgelopen 13 jaar als Chief Executive – en als bestuurslid bij een scala aan organisaties in het Verenigd Koninkrijk. Hij is toezichthoudend directeur van Big Society Capital, lid van de Raadgevende Groep van het Stepping Stones Fund van City Bridge Trust en lid van de Adviesraad van het Amerikaanse Centre for Effective Philanthropy. Hij is bestuurslid van Stichting SOFII en van GULAN. David Carrington is voor het eerst benoemd in 2009 en zijn huidige benoemingstermijn eindigt in 2017. Hij heeft de Britse nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank.

Mathieu van den Hoogenband (1944)

Mathieu van den Hoogenband (foto)

Mathieu van den Hoogenband is voorzitter van de Nomination & Compensation Committee van Triodos Bank. Hij is voormalig directievoorzitter van Weleda Groep AG te Arlesheim, Zwitserland. Hij is lid van het Aandeelhouderscollege Rhea Holding B.V. (Eosta B.V.), voorzitter van de Raad van Commissarissen van Stichting Widar centrum voor eerstelijns gezondheidszorg en lid van de Adviesraad van de Antroposofische Medische Faculteit van de particuliere universiteit Witten/Herdecke. Mathieu van den Hoogenband doceert Leiderschap en Ethiek, Levensfasen en Internationaal Marketingmanagement aan de SRH Hochschule in Berlijn en de Alanus Hochschule in Bonn-Alfter. Mathieu van den Hoogenband is voor het eerst benoemd in 2007 en zijn huidige benoemingstermijn eindigt in 2017. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit 1002 certificaten Triodos Bank.

Udo Philipp (1964)

Udo Phillip (foto)

Udo Philipp is lid van de Nomination & Compensation Committee van Triodos Bank. Hij is adviseur van Europees parlementslid Sven Giegold en van dr. Gerhard Schick, parlementslid in de Duitse Bondsdag (beiden lid van de Duitse Groenen). Hij is toezichthoudend voorzitter van het Institut für Finanzdienstleistungen, een denktank die duurzame en consumentvriendelijke financiële diensten bevordert. Hij was eerder algemeen directeur en oprichtend partner van de Duitse dochter van het in München gevestigde EQT Partners, waar hij diverse hooggeplaatste functies bekleedde. Daarvoor was Udo Philipp CFO van het in München gevestigde Bertelsmann Professional Information en CEO van de medische tijdschriftentak van Bertelsmann. Tevens was hij werkzaam als persoonlijk medewerker van de Duitse minister van Economische Zaken en als adviseur. Hij begon zijn carrière in de zakelijke bankensector bij Dresdner bank. Udo Philipp is voor het eerst benoemd in 2015 en zijn huidige benoemingstermijn eindigt in 2019. Hij heeft de Duitse nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank.

Carla van der Weerdt (1964)

Carla van der Weerdt (foto)

Carla van der Weerdt is voorzitter van de Audit & Risk Committee van Triodos Bank. Ze is eigenaar/directeur van Accent Organisatie Advies B.V. Ze heeft vijftien jaar bij ABN AMRO Bank NV gewerkt, onder andere als CFO/COO van Global Transaction Banking, als wereldwijd hoofd Operationeel Risicomanagement en als wereldwijd hoofd Risicomanagement & Compliance in Vermogensbeheer. Carla van der Weerdt is lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de Auditcommissie van BinckBank N.V. en lid van de Raad van Commissarissen van Habion. Daarnaast is zij lid van de Raad van Commissarissen van DSW Zorgverzekeraar U.A. en Hogeschool InHolland en lid van de Raad van Advies Rechtbank Gelderland. Carla van der Weerdt is voor het eerst benoemd in 2010 en haar huidige benoemingstermijn eindigt in 2018. Ze heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank.