Milieujaarverslag – Kerncijfers

Triodos Bank richt zich op het beperken van haar eigen milieu-impact als instelling. Dit in aanvulling op de positieve bijdrage die de bank realiseert door duurzame ondernemingen te financieren; en ook in aanvulling op haar actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van sectorbrede verbeteringen van de manier waarop de CO2-uitstoot wordt gemeten en gerapporteerd (dit laatste wordt gedaan via het Klimaatstatement Banken, zoals eerder in dit rapport aangegeven). Daarbij kijkt de bank verder dan haar directe impact, en betrekt ze er ook de keuze voor toeleveranciers, producten en services bij.

Klik hier voor meer informatie over het milieubeleid van Triodos Bank en wat dit in de praktijk betekent.

Kerncijfers milieuprestaties

Download XLS

 

 

 

 

 

 

absolute hoeveelheden/fte’s

2016

2015

2014

2013

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energieverbruik

 

 

 

 

 

Elektriciteit in kWh/fte

2.329

2.533

2.686

2.759

3.045

Gas in m3/fte

103

105

103

129

127

 

 

 

 

 

 

Zakelijk verkeer

 

 

 

 

 

Per vliegtuig in km/fte

4.113

4.762

5.154

6.406

5.940

Per auto in km/fte

1.188

1.246

1.267

1.409

1.450

Per openbaar vervoer in km/fte

648

713

674

810

858

 

 

 

 

 

 

Woon-werkverkeer

 

 

 

 

 

Per auto in km/fte

4.535

4.435

4.534

4.744

4.209

Carpoolen in km/fte

118

109

74

79

32

Per openbaar vervoer in km/fte

3.458

3.241

3.297

3.108

3.529

Per fiets of lopend in km/fte

601

521

575

566

628

 

 

 

 

 

 

Papierverbruik

 

 

 

 

 

Totaal papierverbruik in kg/fte

112

180

214

209

286

Blanco gerecycled papier in kg/fte

17

26

20

23

23

Briefpapier/folders/etc. in kg/fte

95

155

194

186

264

Briefpapier/folders/etc. in kg/klant

0,17

0,27

0,34

0,30

0,44

 

 

 

 

 

 

Medewerkers

 

 

 

 

 

Fte’s

1.089

968

879

782

693

Externe, tijdelijke medewerkers

102

93

65

39

46

 

 

 

 

 

 

Gebouwen (absolute cijfers)

 

 

 

 

 

Oppervlakte in m2

33.792

31.687

31.052

30.006

27.413

Volume in m3

112.678

104.661

102.407

98.397

91.253

 

 

 

 

 

Uitstoot van CO2

Download XLS

 

 

 

 

 

 

in duizend kg

2016

2015

2014

2013

2012

 

 

 

 

 

 

1

Als gevolg van veranderingen in de berekeningsmethode heeft de CO2-uitstoot van energie de voorgaande jaren geschommeld.

 

 

 

 

 

 

Elektriciteit1

22

1

100

96

353

Gasverbruik (verwarming)

73

90

124

130

112

 

 

 

 

 

 

Papier

203

293

314

265

468

Openbaar vervoer

243

214

260

224

209

Auto

1.499

1.324

1.145

1.046

865

Vluchten

1.083

1.119

1.141

1.145

936

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

3.123

3.041

3.084

2.906

2.953

 

 

 

 

 

 

Af: Compensatie voor CO2-credits

–3.123

–3.041

–3.084

–2.906

–2.953

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2 saldo (neutraal)

CO2 compensatiekosten per ton (EUR)

8,40

8,40

8,40

12,50

12,50

 

 

 

 

 

 

Methodiek

De data voor de berekening van de uiteindelijke CO2-voetafdruk van Triodos Bank worden verzameld door Local Environmental Managers (LEM’s) in de diverse landen waar we gevestigd zijn. Zij verwerken al deze data en de onderliggende gegevens in een applicatie voor CO2-management van de Climate Neutral Group (CNG). De Nederlandse LEM’s controleren of alle data en onderliggende gegevens correct zijn ingevoerd. Nadat deze fase is voltooid, worden alle data geconsolideerd door de divisie Finance (vierogenprincipe). Tot slot controleert een externe accountant of alle relevante data correct zijn ingevoerd, waarna de accountant de uitkomst goedkeurt. CNG stelt omrekenfactoren vast voor de berekening van de hoeveelheid CO2 die jaarlijks als gevolg van de activiteiten van Triodos Bank wordt uitgestoten. De totale CO2-voetafdruk van Triodos Bank wordt berekend door de conversiefactor te vermenigvuldigen met de uitkomst voor de diverse onderdelen.