GRI overzicht

GRI

Triodos Bank past de
GRI richtlijnen op
comprehensive niveau toe.

Triodos Bank hanteert sinds 2001 de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI).

GRI is in 1997 opgericht door de Verenigde Naties en de Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES). GRI wil de duurzaamheidsverslaggeving op een consequente wijze inrichten en daarmee prestaties objectiveren en de vergelijkbaarheid bevorderen. Triodos Bank is een ‘organisational stakeholder’ van het GRI.

In 2016 heeft het GRI nieuwe Standaarden uitgevaardigd ter vervanging van de G4-richtlijnen. Het doel hiervan is om de relevantie van de verslaggeving van financiële instellingen ten aanzien van hun duurzaamheidsimpact te vergroten en de wijze waarop informatie wordt gepresenteerd aan stakeholders te verbeteren. Hoewel de toepassing van de Standaarden pas verplicht is met ingang van 2018, heeft Triodos Bank heeft ervoor gekozen deze met onmiddellijke ingang te hanteren in dit jaarverslag 2016. Dit jaarverslag is opgesteld conform de uitgebreide versie (‘comprehensive option’) van de GRI-Standaarden: Comprehensive option.

GRI overzicht (Engelse versie)