Overheden

Triodos Bank is alleen al uit hoofde van haar bancaire functie in gesprek met lokale en nationale overheden en toezichthouders. Soms gebeurt dit ook in samenwerking met andere financiële instellingen of andere partners. De bank neemt deel aan gesprekken over de financiële sector en woont regelmatig bijeenkomsten bij om onderwerpen te bespreken die voor haar van belang zijn. Belangrijke onderwerpen die Triodos Bank aanstipt tijdens gesprekken en overleggen zijn onder andere de positieve impact en het potentieel van duurzaam bankieren, de kracht van grotere diversiteit in de bancaire sector, en de noodzaak van bredere deelname van de retailsector aan impact investing.

Triodos Bank is lid van diverse Europese Verenigingen van Banken en neemt deel aan overleggen van overheden en toezichthouders die zijn gericht op een divers bancair landschap en eerlijke en effectieve regelgeving voor kleine en middelgrote banken.

In 2016 heeft Triodos Investment Management als een van de eerste beleggingsbeheerder de Duurzaamheidsdoelstellingen van de VN omarmd. Toonaangevende financiële instellingen hebben de Nederlandse overheid en de Nederlandse Centrale Bank gevraagd om samen met de sector te werken aan realisering van deze doelstellingen.

Triodos Bank nam ook deel aan een ander initiatief dat is ontwikkeld door de Nederlandse bankensector in nauwe samenwerking met NGO's, vakbonden en de Nederlandse overheid voor het opstellen van een overeenkomst over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, met nadruk op mensenrechten.