NGO’s

Triodos Bank is lid van verschillende lokale, regionale en internationale platforms en verenigingen. Daarbij gaat het om organisaties zoals de Global Alliance for Banking on Values (GABV), het Global Impact Investing Network (GIIN), B Corp, het United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP-FI), het United Kingdom Social Investment Forum (UKSIF) en nog vele andere.

Op het gebied van producten en fondsen werkt Triodos Bank samen met een aantal NGO's, zoals de afdelingen van Amnesty International in diverse landen, HIVOS in Nederland en de Soil Association en Friends of the Earth in het Verenigd Koninkrijk. Ook werkt de bank samen met NGO's via haar eigen stichtingen (zoals Fundación Triodos in Spanje).

Triodos Bank was daarnaast betrokken bij verschillende stakeholderdialogen en -presentaties die aansluiten bij haar missie en waarden. Zo werken de MVO-fondsen van de bank nauw samen met ngo's ten aanzien van het ontwikkelen van duurzaamheidsnormen voor diverse sectoren.

Financiële educatie is een jaarlijks thema bij de activiteiten van Triodos Bank om stakeholders bij haar missie te betrekken. In 2016 hebben medewerkers opnieuw gastlessen op scholen in Nederland verzorgd tijdens de ‘Week van het Geld’. Voor het online magazine van Triodos Bank in Spanje, La Revista Triodos, is een nieuw onderdeel ontwikkeld, "Repensar el dinero" (Geld opnieuw bezien) ter bevordering van financieel onderricht. Dit bestaat onder meer uit een reeks artikelen en video's met interviews met bekende economische experts. Deze experts krijgen vragen over het thema "Wat is geld?". Het doel van de artikelen is om een bedachtzame en kritische kijk op geld, consumptie en economie te stimuleren onder onze klanten en in de maatschappij. In Duitsland heeft Triodos Bank in samenwerking met drie andere duurzame banken de tweede ‘Fair Finance Week’ in Frankfurt georganiseerd, met lezingen, discussies en workshops voor het publiek.

Samen met andere entiteiten organiseerde de Triodos Foundation dit jaar in Spanje de Educational and Shared Gardens’ Conference. Ruim 150 mensen van verschillende scholen kwamen hiervoor naar de Politécnica de Madrid, de hogeschool van Madrid. Het eerste deel van het evenement bestond uit een rondetafelbijeenkomst waar deelnemers konden luisteren naar relevante vertegenwoordigers van onderwijs, de academische wereld en de gemeenteraad van Madrid. Daarna werden de prijzen uitgereikt voor de beste biologische tuinen op scholen. Tegelijkertijd werd ook een activiteit voor kinderen georganiseerd.