Medewerkers

Om de gestage groei van Triodos Bank voort te zetten, moeten we uitgaan van een evoluerende aanpak waarbij het potentieel van onze medewerkers volledig wordt benut. De organisatie wil ook in de toekomst tot de meest vooraanstaande duurzame banken ter wereld blijven behoren. Daarom is het essentieel dat zij deskundige medewerkers aantrekt die zich sterk verbonden voelen met de visie en de missie van de bank.

Ter ondersteuning van de ontwikkeling van gemotiveerde, vaardige medewerkers biedt Triodos Bank internationale programma’s in het kader van Triodos Academy. In 2016 hebben 224 medewerkers aan dit programma deelgenomen (2015: 88), bv. aan een programma voor managementontwikkeling en een ‘waardenseminar’ voor medewerkers die relatief nieuw zijn bij Triodos Bank.

Het afgelopen jaar vond in Barcelona de medewerkersconferentie plaats. Deze stond in het teken van 'Transformatie: elkaar ontmoeten, verandering mogelijk maken’. Het evenement werd bijgewoond door 118 medewerkers.

De meeste vestigingen organiseren ook een medewerkersconferentie op landelijk niveau. Op alle vestigingen van Triodos Bank worden wekelijkse bijeenkomsten georganiseerd om alle medewerkers op één lijn te krijgen met de onderneming en haar doelstellingen en uitdagingen. Ook worden er regelmatig bijeenkomsten georganiseerd met klanten of 'thought leaders'. Tijdens die bijeenkomsten komen onderwerpen aan de orde als duurzaam vastgoed, nieuwe manieren van bankieren, energie en innovatieve duurzame projecten.

Alle vestigingen hebben tijdens 2016 actief gewerkt aan de verdere ontwikkeling van hun interne communicatie, bv. aan de hand van e-zines, persoonlijke bijeenkomsten en personeelsenquêtes. Een opmerkelijke ontwikkeling in 2016 was de lancering van Engage: een interne online tool met nieuwe mogelijkheden voor online leren, informeren, verbinden en samenwerken tussen medewerkers, onafhankelijk van hun fysieke locatie.