Leveranciers

Triodos Bank heeft in 2016 haar betrekkingen met en het bewustzijn onder leveranciers verder versterkt in de zin van hun verantwoordelijkheid met betrekking tot duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen hun toeleveringsketen. Uit een enquête onder certificaathouders van 2016 bleek dat deze groep het selecteren van en investeren in betrekkingen met leveranciers als een van de kernactiviteiten beschouwt die de bank als instelling onderneemt bij het vervullen van haar missie. Triodos Bank wil haar leveranciers helpen om zich bewuster te worden van en positief bij te dragen aan kwesties op het gebied van duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, ethiek en transparantie.