Certificaathouders

Elk jaar wordt in de landen waar Triodos Bank vestigingen heeft een internationaal vragenformulier verspreid onder certificaathouders. Met deze enquête bepaalt de bank de mate van tevredenheid onder de investeerders. Ook wordt met de enquête vastgesteld in hoeverre de financiële en niet-financiële resultaten van Triodos Bank in evenwicht zijn. Tot slot is de enquête van belang om inzicht te krijgen in de visie van stakeholders op het economische en maatschappelijke klimaat waarin de bank opereert.

In alle vestigingen werden goed bezochte bijeenkomsten voor certificaathouders gehouden. Tijdens alle bijeenkomsten konden deelnemers vragen stellen aan het Bestuur van het Administratiekantoor, senior management van de plaatselijke vestigingen en de Raad van Bestuur. Tijdens de editie 2016 van de Jaarvergadering van Triodos Bank NV op ons hoofdkantoor in Zeist was het aantal certificaathouders dat de vergadering bezocht een van de hoogste in de geschiedenis van de bank.